İkinci Bir Yükseköğretim Kurumuna Kayıtlı Olan Araştırma Görevlileri Hk.

İkinci Bir Yükseköğretim Programına Kayıtlı Olan Öğrenciler Hakkında Duyuru;

 25 Ağustos 2015 tarih ve 29456 sayılı Resmi Gazete ‘de yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararının;      11 inci maddesinin 3 üncü fıkrasında yer alan ‘‘  Bir yükseköğretim programına kayıtlı iken ikinci bir yükseköğretim programına (çift anadal programları hariç olmak üzere) kayıt yaptırılması halinde ikinci yükseköğretim programına ait öğrenci katkı payları, öğrencilerin kendileri tarafından karşılanır.’’ hükmü gereğince katkı payı borcu olan öğrencilerin listesi aşağıya çıkartılmış (Lisans ve Lisansüstü ayrı ayrı)  olup,     2015-2016 eğitim öğretim yılı güz ve bahar yarıyıllarına göre listelerde belirtilen tutarların YTÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına ait Ziraat Bankası Levent / İstanbul Girişimci Şubesi TR950001002250447846845473 no’ lu hesabına  ödenerek, ödeme bilgilerine ilişkin dekontlarını e-posta ile harcbirimi@yildiz.edu.tr adresine bildirmeleri gerekmektedir. 

YTÜ dışındaki diğer Devlet yükseköğretim kurumlarında görevli  olan ve Üniversitemiz I.Öğretim Lisansüstü  programlarında öğrenim gören Araştırma Görevlilerinin, görev yaptıkları Yükseköğretim Kurumlarından (Personel Daire Başkanlığı veya  bağlı oldukları Fakülte Sekreterliklerinden) alacakları (Araştırma Görevlisi olduklarına dair) yazıyı e-posta ile harcbirimi@yildiz.edu.tr adresine bildirmeleri gerekmektedir. (2015-2016 eğitim öğretim yılı için geçerlidir.)

2015-2016 eğitim-öğretim yılına ait ödeme bilgileri listeleri aşağıda belirtilmiş olup, listelerdeki öğrencilerimizin ve üniversitemize yeni kayıt yaptırıp ikinci bir yükseköğretim programına kayıtlı olan öğrencilerimizin 2016-2017 eğitim öğretim yılı katkı paylarını kendilerinin ödememeleri için ilk kayıt yerleri olan ilgili yükseköğretim programlarından kayıtlarını 30 Kasım 2016 tarihine kadar sildirmeleri gerekmektedir.

(2016-2017 eğitim öğretim yılına ait listeler daha sonra duyurulacaktır.)

22 Ekim 2016 tarih ve 29865 sayılı Resmi Gazete ‘de yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararının;   ; 10 ve  11 inci maddelerinin 3’ üncü ve 2’ inci fıkraları gereğince ikinci bir yükseköğretim programına kayıtlı olan I. Öğretim lisansüstü  programlarında öğrenim gören Araştırma Görevlileri ikinci yükseköğretim programına ait öğrenci katkı paylarını ödemeleri gerekmektedir. (2016-2017 eğitim öğretim yılı)

 

Resmi Gazete İlanı

 

2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM GÜZ-BAHAR YY LİSTELERİ (GSİS SİSTEMİ)