YTÜ Diploma,Diploma Yerine Geçerli Belge,Diploma Eki,Öğrenim Belgesi ve Mezun Yazısı Esasları hk.

03.11.2016 tarih ve 2016/4 sayılı Senato kararı için klayınız.