2015-2016 Eğitim-Öğretim yılı güz yarıyılı lisansüstü başvuruları

ÖNEMLİ TARİHLER

 


2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI

LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA YENİ KABUL EDİLEN ÖĞRENCİLERE İLİŞKİN TAKVİM

06 Mayıs 2015- 28 Mayıs 2015

Yabancı Dil Sınavı (Yüksek Lisans Başvuruları İçin)

25 Mayıs - 04 Haziran 2015

2015-2016 Güz Yarıyılı Öğrenci Başvuruları (II.öğretim tezsiz yüksek lisans programları hariç)

10-15 Haziran 2015

Giriş Sınavlarının Yapılması

17 Haziran 2015

Anabilim Dalı Başkanlıklarınca Giriş Sınavları Sonuçlarının Enstitüye İletilmesi

19 Haziran 2015

Kesin Kayıt Hakkı Kazananların İlanı

25 Haziran-07 Temmuz 2015

Kesin Kayıtlar

24 Haziran-07 Temmuz 2015

Katkı Payı Ödemeleri

10 Temmuz 2015

Yedek Kayıt Kontenjanlarının İlanı

29-31 Ağustos 2015

Yedek Kayıtlar

01-09 Eylül 2015

Güz Yarıyılı Ders kayıtları

14 Eylül 2015

Derslerin Başlangıcı

 

KONTENJAN BİLGİLERİ

Tezli yüksek lisans kontenjan bilgileri

II.Öğretim tezsiz yüksek lisans kontenjan bilgileri

Doktora / Sanatta Yeterlik kontenjan bilgileri

Yatay geçiş kontenjan bilgisi 

 

BAŞVURU

Başvurular, 25 Mayıs -4 Haziran 2015 tarihleri arasında (II.öğretim tezsiz yüksek lisans programları hariç) Yıldız/Beşiktaş kampüsünde (F Blok Çukursaray Binası) Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından 09:00-12.00 13.30-16:00 saatleri arasında F-29 no'lu odada alınacaktır.

 

II. öğretim tezsiz yüksek lisans programına başvurular, 22 Haziran – 6 Temmuz 2015 tarihleri arasında alınacaktır. Başvuru sürecine ilişkin akademik takvim için tıklayınız.

 

 BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

 

1. BAŞVURU FORMU

· Enstitümüz web sayfasında yer alan Başvuru formunu elektronik ortamda doldurunuz ve fotoğrafınızı yapıştırınız.

· Başvuru formunda güncel e-posta adresinizi yazınız. Öğrenciliğiniz süresince iletişim bu adresten sağlanacaktır.

· Yüksek lisans programlarına başvuranlar, en fazla 2, doktora programlarına başvuranlar ise tek tercih yapabilirler. İki tercih yapmışsanız, bütün belgelerden iki set hazırlamanız gerekmektedir. (Her biri farklı Anabilim Dalı’na gönderileceğinden iki set belge gerekmektedir.)

 

2. DİPLOMA

· Yüksek lisans başvurusu için lisans diplomasının aslı ve fotokopisi,

· Doktora başvurusunun alan içi olarak değerlendirilebilmesi için yüksek lisans ve lisans diplomalarının aslı ve fotokopisi gerekmektedir. (Mezun olduğu yüksek lisans programı başvurmak istediği doktora programı için alan içi ise öğrencilerin lisans diplomalarının aslı ve

fotokopisini başvuru evrakına eklemelerine gerek yoktur.)

· Başka bir yükseköğretim programında kayıtlı olan öğrenciler ise, bu kurumdan aldıkları onaylı diploma fotokopisi ile başvuruda bulunabilecektir.

· Yabancı ülke üniversitelerinden mezun olanlar için, YÖK’ten alınmış diploma eşdeğerlik belgesi /okul tanıma yazısı  gerekmektedir.

 

3. TRANSKRİPT

· Transkriptin aslı ve fotokopisi.

· Mezuniyet öncesi müracaat eden adayların genel başarı notu hesaplanırken güncel AGNO değeri dikkate alınır.

· 100’lük sistemdeki notların, 4’lük not sistemine dönüştürülmesinde YÖK Dönüşüm Cetveli kullanılacaktır.

 

4. ALES BELGESİ YA DA EŞDEĞER BELGELER

· Tezli yüksek lisans ve doktora programına başvuruda bulunacak adayların ilgili puan türünden olmak üzere en az 55 veya Senato tarafından kabul edilen bir sınavdan eşdeğer bir puan almış olmaları gerekir.

· Tezsiz yüksek lisans programına başvuruda bulunacak adayların başvurduğu programın puan türünden olmak üzere ALES belgesine sahip olmaları gerekir.

 

· ALES belgesi ile eşdeğer belgelerin geçerlilik süresi 3 yıldır.

 

ALES belgesine eşdeğer belgeler ve karşılıkları aşağıda belirtilmektedir.

 

ALES (SÖZEL-EA)

GRE

GMAT

Eski

Yeni

55

610

149

450

 
 

Programlara göre istenilen ALES puan türleri ve puanları

Anabilim Dalı-

Programı

ALES BELGESİ

Türü

En az Puan

Atatürk İlk. ve İnk. Tarihi

Atatürk İlk. ve İnk. Tarihi-YL ve Doktora

SÖZEL

55

Batı Dilleri ve Edebiyatları

Diller ve Kültürlerarası Çeviribilim Doktora

SÖZEL

55

Eğitim Bilimleri

Eğitim Programları ve Öğretim YL

SÖZEL

55

Eğitim Yönetimi ve Denetimi YL

SÖZEL

55

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık YL ve Doktora

EA

55

Felsefe

Felsefe-YL ve Doktora

EA

55

İktisat

İngilizce İktisat-YL ve Doktora

EA

55

İktisat YL ve Doktora

EA

55

İlköğretim

Sınıf Öğretmenliği YL

EA

55

İlköğretim  Okul Öncesi Öğretmenliği  EA 55

İnsan ve Toplum Bilimleri

İnsan ve Toplum Bilimleri YL

EA

55

İşletme

İşletme Yönetimi YL ve

Doktora

EA

55

İnsan Kaynakları YL.

EA

55

Sanat ve Tasarım

Sanat ve Tasarım-YL, Doktora ve Sanatta Yeterlik

EA/SÖZEL

55

Müzecilik-YL.

EA/SÖZEL

55

İnteraktif Medya Tasarımı YL.

EA/SÖZEL

55

Müzik ve Sahne Sanatları YL. ve Doktora

EA/SÖZEL

55

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler YL ve Doktora

EA

55

Sosyoloji

Sosyoloji YL

EA

55

Türk Dili ve Edebiyatı

Türk Edebiyatı YL ve Doktora

SÖZEL

55

Eski Türk Dili Yüksek Lisans

SÖZEL

55

Türkçe Eğitimi Türkçe Eğitimi Yüksek Lisans  SÖZEL  55

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programlarına için istenilen ALES puan türleri             

Anabilim Dalı-

Programı

ALES BELGESİ

Türü

Eğitim Bilimleri

Eğitim Yönetimi ve Denetimi 2.Öğretim Tezsiz YL.

SÖZEL

Eğitim Programları ve Öğretim 2.Öğretim Tezsiz YL.

SÖZEL

İşletme

İşletme Yönetimi 2.Öğretim Tezsiz YL.

EA

İnovasyon, Girişimcilik ve Yönetim 2.Öğretim Tezsiz YL.

EA

İktisat

Modern Parasal İktisat 2.Öğretim Tezsiz YL.

EA

İlköğretim

Sınıf Öğretmenliği 2.Öğretim Tezsiz YL.

EA

Türkçe Eğitimi Türkçe Eğitimi II.Öğretim Tezsiz YL. SÖZEL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

· Doktora ve tezli yüksek lisans programları için istenilen en az ALES puanını sağlayamayanların başvuruları alınmayacaktır.

 

 

5. YABANCI DİL BELGESİ

 

Doktora başvurularında;

Adayın İngilizceden yeterli sayılabilmesi için İngilizce merkezi yabancı dil sınavından en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavından bu puan muadili bir puan almış olması gerekir.

 

Yüksek lisans başvurularında;

Adayın İngilizceden yeterli sayılabilmesi için, en az olmak koşuluyla YDS’den 50 puan veya eşdeğerliği Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilmiş diğer yabancı dil sınavlarından, ÖSYM’nin belirlediği ve Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK)’nun kabul ettiği eşdeğerlik tablolarına uygun olarak, 50 YDS puanına muadil bir puan almış olması,

 

Türkçe tezli yüksek lisans programları için; Yıldız Teknik Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu veya Yıldız Teknik Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin açtığı İngilizce yeterlik sınavlarından birine girmiş ve en az 60 puan almış olması gerekir.

 

Türkçe tezsiz yüksek lisans programlarına başvurularda yabancı dil belgesi aranmaz.

 

İngilizce tezsiz yüksek lisans programlarına başvurularda yabancı dil şartı YDS’den 50 puan veya eşdeğerliği Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilmiş diğer yabancı dil sınavlarından, ÖSYM’nin belirlediği ve Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK)’nun kabul ettiği eşdeğerlik tablolarına uygun olarak, 50 YDS puanına muadil bir puan almış olması,

 

Yabancı uyruklu adaylardan, eğitim dili Türkçe olan Tezli Yüksek Lisans programlarına başvuru sırasında TÖMER’den alınmış en az (C1) seviyesinde Türkçe yeterlilik düzeyini sağlamış olduklarını belgelemeleri gerekmektedir.

 

Yabancı Dil sınav belgelerinin geçerlilik süresi, ait olduğu sınav sonuç tarihinden itibaren 3 (üç) yıldır.

Yabancı dil belgesinin aslı ibraz edilip fotokopisi alınacaktır.

 

6. FOTOĞRAF

Başvuru formu ve başvuru sınav giriş belgesine yapıştırılmak üzere 2 (iki) adet önden çekilmiş vesikalık fotoğraf. (Başvuru formuna yapıştırılacak olan fotoğrafı lütfen Enstitümüze gelmeden önce yapıştırınız.)

 

7. GİRİŞ SINAVI

Başvuruları (asgari koşulları sağlayan) kabul edilen bütün adaylar 10-15 Haziran 2015 tarihleri arasında giriş sınavına alınacaktır. Giriş sınavının ne şekilde yapılacağı ile gün, saat ve yerleri lisansüstü programlara göre belirlenerek söz konusu tarihlerden önce Enstitümüz web sayfasında ilan edilecektir.

 

NOT : Sanat ve Tasarım YL, Sanat ve Tasarım Dr, Sanatta Yeterlik, İnteraktif Medya Tasarımı YL. ile Müzecilik YL. programına başvuracak adayların dosya hazırlayarak Sanat ve Tasarım Anasanat Dalı Başkanlığına teslim etmesi gerekmektedir.  Ayrıntılı bilgi için lütfen tıklayınız.

 

8. DEĞERLENDİRME

Tezli yüksek lisans ve doktora programları için başvuran bütün adayların genel başarı notu, aday değerlendirme jürisi tarafından ALES puanının %50’si, lisans ve/veya yüksek lisans genel not ortalamasının %25’i ve giriş sınavı sonucunun %25’i dikkate alınarak hesaplanır.

 

Tezsiz yüksek lisans programlarında ise genel başarı notu ALES puanının %80’i, lisans genel not ortalamasının %20’si dikkate alınarak hesaplanır.

 

Sanatta yeterlik programlarında genel başarı notu ALES puanının %50’si, lisans ve/veya yüksek lisans genel not ortalamasının %25’i ve giriş sınavı sonucunun %25’i dikkate alınarak hesaplanır.

 

Bir adayın lisansüstü giriş sınavında başarılı sayılabilmesi için genel başarı notunun 100 üzerinden tezsiz yüksek lisans programları için en az 50, tezli yüksek lisans programları için en az 60 ve doktora programları için ise en az 70 olması gerekir. Giriş sınavına katılmayan aday başarısız sayılır ve sıralamaya alınmaz.

 

Giriş sınavına katılmayan aday başarısız sayılır ve sıralamaya alınmaz.