Elektronik Kitap Dinleme Cihazı Duyurusu hk.

Dünya Göz Vakfı tarafından görme engelli üniversite öğrencilerinin eğitimlerinin gelişmiş teknolojilerle desteklenmesi ve bilgiye erişimlerinde kolaylık sağlamak amacıyla 300 adet "Elektronik Kitap Dinleme Cihazı" yardımı yapılacaktır. Başvuru koşullarına uygun adayların info@dunyagozvakfı.org e-posta adresine yazılı olarak başvuru yapmaları gerekmektedir.

 

 

Başvuru şartları:

 

-T.C vatandaşı olmak

 

-Kişinin Vakıf Genel Müdürlüğü'ne yazılı başvurusu

 

-Kişinin yardıma muhtaç, kimsesiz ya da yoksul olmasına ilişkin belgeler(Muhtarlıktan alınan yoksulluk belgesi ya da ailesinin geçimini sağlayan kişinin ücret belgesi)

 

-Eğitim durumunu belirtilen ve yetkili makamlardan alınmış belgeler.