2015-2016 Eğitim-Öğretim yılı güz yarıyılı II.Öğretim Tezsiz yüksek lisans başvuruları

 ÖNEMLİ TARİHLER

 

2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI

II.ÖĞRETİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARINA

YENİ KABUL EDİLEN ÖĞRENCİLERE İLİŞKİN TAKVİM

 

 

22 Haziran  -6 Temmuz 2015

II.Öğretim tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci başvuruları

09 Temmuz 2015

Kesin Kayıt Hakkı Kazananların İlanı

13 -  24 Temmuz 2015

Katkı Payı Ödemeleri

14 – 24 Temmuz 2015

Kesin Kayıt

27 Temmuz 2015

Yedek Kayıt Kontenjanlarının İlanı

18 – 31 Ağustos 2015

Yedeklerin katkı payı ödemeleri

19 – 31 Ağustos 2015

Yedek Kayıtlar

01-09 Eylül 2015

Güz Yarıyılı Ders kayıtları

14 Eylül 2015

Derslerin Başlangıcı

 

KONTENJAN BİLGİLERİ

II.Öğretim tezsiz yüksek lisans kontenjan bilgileri

 

BAŞVURU

Başvurular, 22 Haziran – 6 Temmuz 2015 tarihleri arasında ( II.öğretim tezsiz yüksek lisans programları)  Yıldız/Beşiktaş kampüsünde (F Blok Çukursaray Binası) Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından 09:00-12.00 13.30-16:00 saatleri arasında F-29 no'lu odada alınacaktır.

 

 BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

 

1. BAŞVURU FORMU

· Enstitümüz web sayfasında yer alan Başvuru formunu elektronik ortamda doldurunuz ve fotoğrafınızı yapıştırınız.

· Başvuru formunda güncel e-posta adresinizi yazınız. Öğrenciliğiniz süresince iletişim bu adresten sağlanacaktır.

· Yüksek lisans programlarına başvuranlar, en fazla 2. İki tercih yapmışsanız, bütün belgelerden iki set hazırlamanız gerekmektedir. (Her biri farklı Anabilim Dalı’na gönderileceğinden iki set belge gerekmektedir.)

 

2. DİPLOMA

· Yüksek lisans başvurusu için lisans diplomasının aslı ve fotokopisi,

· Başka bir yükseköğretim programında kayıtlı olan öğrenciler ise, bu kurumdan aldıkları onaylı diploma fotokopisi ile başvuruda bulunabilecektir.

· Yabancı ülke üniversitelerinden mezun olanlar için, YÖK’ten alınmış diploma eşdeğerlik belgesi /okul tanıma yazısı  gerekmektedir.

 

3. TRANSKRİPT

· Transkriptin aslı ve fotokopisi.

· Mezuniyet öncesi müracaat eden adayların genel başarı notu hesaplanırken güncel AGNO değeri dikkate alınır.

· 100’lük sistemdeki notların, 4’lük not sistemine dönüştürülmesinde YÖK Dönüşüm Cetveli kullanılacaktır.

 

4. ALES BELGESİ YA DA EŞDEĞER BELGELER

· Tezsiz yüksek lisans programına başvuruda bulunacak adayların başvurduğu programın puan türünden olmak üzere ALES belgesine sahip olmaları gerekir.

 

· ALES belgesi ile eşdeğer belgelerin geçerlilik süresi 3 yıldır.

 

ALES belgesine eşdeğer belgeler ve karşılıkları aşağıda belirtilmektedir.

 

ALES (SÖZEL-EA)

GRE

GMAT

Eski

Yeni

55

610

149

450

 

 

2.Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programlarına için istenilen ALES puan türleri             

Anabilim Dalı-

Programı

ALES BELGESİ

Türü

Eğitim Bilimleri

Eğitim Yönetimi ve Denetimi 2.Öğretim Tezsiz YL.

SÖZEL

Eğitim Programları ve Öğretim 2.Öğretim Tezsiz YL.

SÖZEL

İşletme

İşletme Yönetimi 2.Öğretim Tezsiz YL.

EA

İnovasyon, Girişimcilik ve Yönetim 2.Öğretim Tezsiz YL.

EA

İktisat

Modern Parasal İktisat 2.Öğretim Tezsiz YL.

EA

İlköğretim

Sınıf Öğretmenliği 2.Öğretim Tezsiz YL.

EA

Türkçe Eğitimi

Türkçe Eğitimi II.Öğretim Tezsiz YL.

SÖZEL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. YABANCI DİL BELGESİ

 

Türkçe tezsiz yüksek lisans programlarına başvurularda yabancı dil belgesi aranmaz.

Yabancı uyruklu adaylardan, eğitim dili Türkçe olan Tezli Yüksek Lisans programlarına başvuru sırasında TÖMER’den alınmış en az (C1) seviyesinde Türkçe yeterlilik düzeyini sağlamış olduklarını belgelemeleri gerekmektedir.

 

6. FOTOĞRAF

Başvuru formu ve başvuru sınav giriş belgesine yapıştırılmak üzere 2 (iki) adet önden çekilmiş vesikalık fotoğraf. (Başvuru formuna yapıştırılacak olan fotoğrafı lütfen Enstitümüze gelmeden önce yapıştırınız.)

 

7. DEĞERLENDİRME

Tezsiz yüksek lisans programlarında ise genel başarı notu ALES puanının %80’i, lisans genel not ortalamasının %20’si dikkate alınarak hesaplanır.

 

Bir adayın lisansüstü giriş sınavında başarılı sayılabilmesi için genel başarı notunun 100 üzerinden tezsiz yüksek lisans programları için en az 50, olması gerekir.