COVID-19 Sebebiyle Kayıt Dondurma ve Öğrenim Süreçleri Hakkındaki Düzenlemeler

COVID-19 küresel salgını dolayısıyla Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından 31.03.2020 tarih ve E.24625 sayılı yazıda belirtilen kararlar alınmıştır (İlgili yazıya ulaşmak için tıklayınız).

YÖK’ün almış olduğu karara istinaden Üniversite ve Enstitü yönetimi, öğrencilerimizin salgından fizyolojik ve psikolojik olarak etkilenmemeleri için öğrencilerimizin yararına olacak şekilde aşağıda belirtilen kararları almıştır.

Kayıt dondurmak isteyen öğrenclerimizin eğitim-öğretimde bulunduğu aşamayı dikkate alarak aşağıdaki açıklamaları okuduktan sonra kayıt dondurma başvurusu için "sbemdr@yildiz.edu.tr" adresine aşağıda belirtilen evrakları tek bir e-posta ile 24 Nisan 2020 tarihine kadar göndermeleri gerekmektedir;

 • Kayıt dondurma talebini içeren el yazısı ile yazılmış ve imzalı bir dilekçe
 • Öğrenci kimliği ya da T.C. kimliği görüntüsü
 • Danışman görüşü istenen durumlarda imzalı danışman görüşü

(Evraklar tarama ya da okunabilir şekilde çekilmiş fotoğraf kullanılarak gönderilmelidir.)

 

Tezsiz yüksek lisansta kayıt dondurma talebi onaylanan öğrencilerimizin bahar dönemi için gerçekleştirmiş oldukları harç ödemeleri bir sonraki döneme aktarılacaktır. 

 

Pandemi süresince tüm soru ve işlemler için 0212-383-31-18 nolu telefonla ya da "sbemdr@yildiz.edu.tr" e-posta adresi ile irtibat kurabilirsiniz.

 

Tüm programlarda ders aşamasında olan öğrencilerimiz için,

 • Mevcut durumda alınan derslerde öğretim faaliyetleri çevrimiçi uzaktan eğitim sistemi aracılığıyla devam etmektedir.
 • Bununla birlikte dileyen öğrencilerimiz bahar dönemi için kayıtlarını dondurabilirler.
 • Kayıt dondurma durumunda bu dönem alınmış olan derslerden kalma gibi bir durum yaşanmayacaktır.
 • Kayıt dondurulan süre azami süreden sayılmayacaktır.

 

Tezli yüksek lisans programlarında ders aşamasını tamamlayıp tez aşamasında olan öğrencilerimiz için,

 • Öğrencilerimizin bahar döneminde kayıt dondurma hakkından yararlanabilmeleri için tez çalışmasına uzaktan devam edilemeyeceğine dair danışman öğretim üyesinin görüşü ile enstitümüze başvurması ve Üniversite Yönetim Kurulunun bu talebi onaylaması gerekmektedir.
 • Kayıt dondurulan süre azami süreden sayılmayacaktır.
 • Tez döneminde olup azami süresi biten öğrenciler için eğitime ara verilen süre kadar ilave süre verilecektir.
 • Tez çalışmasına uzaktan devam edebilecek öğrencilerin herhangi bir işlem yapmalarına gerek yoktur.
 • Tezini bahar döneminde tamamlamak ve tez savunmasına girmek isteyen öğrencilerimiz 1 Haziran 2020 tarihinden itibaren savunmalarını gerçekleştirebilirler. Tez savunmaları pandemi etkileri geçene kadar çevrimiçi olarak uzaktan eğitim sistemimiz aracılığıyla gerçekleştirilebilecektir.
 • Yüksek lisansta 6. Döneminde olup tezlerini savunacak olan öğrencilerimizden yayın şartını salgın kaynaklı mücbir sebeple yerine getiremeyenler, tezden üretilmiş yayına hazır bir çalışmayı danışman onayı ile enstitüye sunarak tez teslim işlemlerini başlatabileceklerdir. Tez savunması öncesi savunma jürisinin de bu çalışmayı onaylaması gerekmektedir. Bu şekilde jüriden onay alan öğrencilerimiz yayın şartını yerine getirmiş sayılacaktır.
 • Bu süreçte tez kontrolü, tez ve evrak teslim işlemlerinin, tez savunmalarının nasıl yapılacağı ilerleyen günlerde enstitü sayfamızda paylaşılacaktır.

 

Doktora programlarında ders aşamasını tamamlayıp yeterlik aşamasında olan öğrencilerimiz için,

 • Öğrencilerimizin bahar dönemi için kayıt dondurma hakkı bulunmaktadır.
 • Bu haktan yararlanmak için enstitümüze başvurulması yeterlidir. Kayıt dondurulan süre azami süreden sayılmayacaktır.
 • Yeterlik sınavına girmek isteyen öğrencilerimiz için yazılı ve sözlü sınavlar şartların elvermesi halinde 1-30 Haziran 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir. Sınavların nasıl olacağı pandemi koşulları göz önünde bulundurularak öğrencilerimizin lehine olacak şekilde ileri bir tarihte duyurulacaktır.
 • Pandemi koşulları gerektirirse yeterlik sınavları öğrencilerin lehine olacak ileri bir tarihe de ertelenebilecektir.

 

Doktora programlarında ders aşamasını tamamlayıp tez önerisi, tez izleme, tez teslimi aşamasında olan öğrencilerimiz için,

 • Öğrencilerimizin bahar döneminde kayıt dondurma hakkından yararlanabilmeleri için tez çalışmasına uzaktan devam edilemeyeceğine dair danışman öğretim üyesinin görüşü ile enstitümüze başvurması ve Üniversite Yönetim Kurulunun bu talebi onaylaması gerekmektedir.
 • Kayıt dondurulan süre azami süreden sayılmayacaktır.
 • Tez döneminde olup azami süresi biten öğrenciler için eğitime ara verilen süre kadar ilave süre verilecektir.
 • Tez çalışmasına uzaktan devam edebilecek öğrencilerin herhangi bir işlem yapmalarına gerek yoktur.
 • Tez önerisi ve tez izleme komitesi ara raporlarının jürilere sunumu 1-30 Haziran 2020 tarihleri arasında çevrimiçi olarak uzaktan eğitim sistemimiz aracılığıyla gerçekleştirilecektir. İlgili sürecin nasıl gerçekleştirileceği ilerleyen günlerde enstitü sayfamızda duyurulacaktır.
 • Tezini bahar döneminde tamamlamak ve tez savunmasına girmek isteyen öğrencilerimiz 1 Haziran 2020 tarihinden itibaren savunmalarını gerçekleştirebilirler. Tez savunmaları pandemi etkileri geçene kadar çevrimiçi olarak uzaktan eğitim sistemimiz aracılığıyla gerçekleştirilebilecektir.
 • Bu süreçte tez kontrolü, tez ve evrak teslim işlemlerinin, tez savunmalarının nasıl yapılacağı ilerleyen günlerde enstitü sayfamızda paylaşılacaktır.

 

Pandemi süresince tüm soru ve işlemler için 0212-383-31-18 nolu telefonla ya da "sbemdr@yildiz.edu.tr" e-posta adresi ile irtibat kurabilirsiniz.