2020-2021 Bahar Yarıyılı Lisansüstü Programlar İçin Giriş Sınavı Bilgisi ve Değerlendirme Süreci

Giriş Sınavı Bilgisi

Programlar bazında giriş sınavı bilgisi (çevrimiçi yazılı giriş sınavı veya çevrimiçi sözlü giriş sınavı tarih ve saat bilgileri) için tıklayınız.

Çevrimiçi yazılı sınav ve/veya çevrimiçi sözlü giriş sınavı değerlendirmelerine girecek olan adaylarımıza, başvurmuş odukları programa ait çevrimiçi sınav linkleri anabilim dalları tarafından e-mail adreslerine gönderilecektir. Online başvuru sistemine (lisansustu.yildiz.edu.tr) kayıt olurken girmiş olduğunuz e-mail adreslerinizin doğruluğunu kontrol etmeniz gerekmektedir.

Bu süreçte, sınavlarla ilgili diğer bilgiler için anabilim dallarımızın web adreslerini de ayrıca takip etmeniz gerekmektedir. Lisansüstü değerlendirme sürecindeki sorularınız için lisansüstü program koordinatörlerimizle iletişime geçebilirsiniz. 

 

Değerlendirme Süreci

Lisansüstü programlarımıza başvuru yapmış/yapacak olan adaylarımızın, 2020-2021 Bahar Yarıyılı için geçerli olmak üzere, lisansüstü değerlendirme süreçleri aşağıda belirtilmektedir.

 

Doktora Programları

Doktora programlarımızın değerlendirme sürecinde sadece çevrimiçi sözlü giriş sınavı yapılacak olup başarı notu hesabı aşağıdaki şekildedir.

GENEL BAŞARI NOTU= (ALES puanının %50’si) + (AGNO’nun 'u) + (Çevrimiçi sözlü giriş sınavının %40’ı)

 

Tezli Yüksek Lisans Programları

Tezli Yüksek Lisans programlarımızın değerlendirme sürecinde ya çevrimiçi yazılı ve/veya çevrimiçi sözlü giriş sınavı ile ya da giriş sınavı yapılmaksızın aşağıda belirtildiği şekilde başarı notu hesaplanacaktır.

Giriş sınavı yapılmayacak programlarda;

GENEL BAŞARI NOTU= (ALES puanının %70’i) + (AGNO’nun %30’u)

Giriş sınavı yapılacak programlarda;

GENEL BAŞARI NOTU= (ALES puanının %50’si) + (AGNO’nun 'u) + (Çevrimiçi yazılı veya çevrimiçi sözlü giriş sınavının %40’ı)

 

Tezsiz Yüksek Lisans Programları

Tezsiz yüksek lisans programlarımızda yalnızca AGNO üzerinden değerlendirme yapılmaktadır.

 

Sanat ve Tasarım Fakültesi’ne Bağlı Programlar için Değerlendirme Süreci

Sanat ve Tasarım Fakültesi’ne bağlı programlarda ALES istenmeyecek olup Aday Tanıtım Dosyası aşağıda belirtildiği üzere genel başarı hesaplamasına dahil edilecektir.

Doktora Programları (Sanat ve Tasarım Fakültesi programları için)

GENEL BAŞARI NOTU= (Dosya puanının %30’u) + (AGNO’nun 'u) + (Çevrimiçi sözlü giriş sınavının %60’ı)

Tezli Yüksek Lisans Programları (Sanat ve Tasarım Fakültesi programları için)

Giriş sınavı yapılmayacak programlarda;

GENEL BAŞARI NOTU= (Dosya puanının %70’i) + (AGNO’nun %30’u)

Giriş sınavı yapılacak programlarda;

GENEL BAŞARI NOTU= (Dosya puanının %30’u) + (AGNO’nun 'u) + (Çevrimiçi yazılı veya çevrimiçi sözlü giriş sınavının %60’ı)