30 Kasım Hava Muhalefeti Kararları

Tüm Öğrencilerimize ve Öğretim Üyelerimize önemle duyurulur:

Valiliğimiz ve AFAD’ın uyarıları dikkate alınarak 30 Kasım'da yapılacak tüm derslerin bir gün süre ile çevrimiçi yapılmasına,

vize sınavlarının ileri bir tarihe ertelenmesine, 

“Doktora yeterlik sözlü sınavları” ve “Tez izleme komiteleri”nin çevrimiçi yapılmasına,

“Doktora yeterlik yazılı sınavları”nın ise ileri bir tarihe ertelenmesine karar verilmiştir.