2021-2022 Bahar Yarıyılı TEZSİZ Lisansüstü Programlara Başvuru Sonuçları ve Kayıtlar

 

2021-2022 Bahar yarıyılı TEZSİZ lisansüstü programlara başvuru sonuçları (ASİL VE YEDEK LİSTELERİ) için tıklayınız. 

 

2021-2022 bahar yarıyılı tüm lisansüstü programlara evrak yükleme ve kayıt süreçleri aşağıda belirtilen takvim doğrultusunda lisansustu.yildiz.edu.tr/sbe adresinden ÇEVRİMİÇİ yapılacaktır. 

Asıl listede hak kazanmış olan adaylarımız için kesin kayıt online belge yükleme işlemleri başlamış olup 15.02.2022 tarihinde saat: 12:00 da sona erecektir. Online kayıt, belge yükleme işlemleri ve öğrenim ücretleri hakkında aşağıda yer alan bilgilendirmeleri ve takvimi mutlaka okuyarak belge yükleme işlemlerinin yukarıda belirtilen tarihe kadar tamamlanması gerekmektedir.

Program tercihi yapıp, evrak yükleme işlemini eksiksiz tamamlayan ve öğrenim ücretlerini ilgili tarihlerde yatıran asil adaylarımızın kayıtları, evrak kontrol işlemlerinin ardından, akademik takvimde belirtilen tarihe kadar yapılacaktır.

 
Online başvuru kayıt sistemi için tıklayınız.
 
Öğrenim ücretleri bilgilendirmesi için tıklayınız.

 

Tezsiz Programlar Kayıt ve Başvuru Takvimi

Tarih İşlem Açıklama
3 Ocak 2022 Pazartesi e-Başvuru Başlangıç Tarihi Bu aşamada öğrenci başvuru sistemi üzerinden başvurusunu gerçekleştirir.
7 Şubat 2022 Pazartesi e-Başvuru Bitiş Tarihi (Saat:15.00)
11 Şubat 2022 Cuma Asil/Yedek Listesinin İlanı (Saat: 15:00) Bu aşamada adaylar program tercihlerini yapar, aşağıda belirtilen belgeleri sisteme yüklerler.
11 Şubat 2022 Cuma Asil Kayıt Hakkı Kazananlar için Online Kayıt Evraklarının Sisteme Yüklenmesi Başlangıcı
15 Şubat 2022 Salı Asil Kayıt Hakkı Kazananlar için Online Kayıt Evraklarının Sisteme Yüklenmesi Bitişi
(Saat:12:00)
15 Şubat 2022 Salı

Asil adaylar iiçin ödemelerin başlangıcı

Asil Adaylar için Belge Kontrolü ve Kayıt Başlangıcı

Belgelerini sisteme yüklemiş olan asil adaylar bu aşamada ödemelerini yaparlar. Duyuru için TIKLAYINIZ.

Program tercihlerini yapan, belgelerini sisteme yükleyen ve öğrenim ücretlerini yatıran adayların kayıtları enstitü tarafından çevrimiçi olarak gerçekleştirilir.

Havale ile ödeme yapılması durumunda dekont girişi yapmayı unutmayın.

18 Şubat 2022 Cuma

Asil adaylar için ödemelerin bitişi

Asil Adaylar için Belge Kontrolü ve Kayıt Bitişi (Saat:12:00)

18 Şubat 2022 Cuma Yedekler İçin Boş Kalan Kontenjan Sayılarının İlanı Asil kontenjan kapsamında kayıt hakkı kazanamayan öğrencilerin bu tarihte enstitü sayfasını kontrol etmeleri önerilir.
18 Şubat 2022 Cuma Kayıt Olmak İsteyen Yedekler için Online Kayıt Evraklarının Sisteme Yüklenmesinin Başlangıcı Bu aşamada yedek kontenjan ile kayıt olmak isteyen öğrenciler program tercihlerini yapar ve aşağıda belirtilen belgeleri sisteme yüklerler.
Lütfen bu aşamada öğrenim ücreti ödemesi yapmayınız.
21 Şubat 2022 Pazartesi Kayıt Olmak İsteyen Yedekler için Online Kayıt Evraklarının Sisteme Yüklenmesinin Bitişi:
(Saat:12:00)
21-24 Şubat 2022 Pazartesi-Perşembe Enstitü Tarafından Evrakların Kontrolü

Bu aşamada kayıt görevlileri yedek kontenjan kapsamında kayıt hakkı kazanan ve belgeleri tam olan öğrencilerin ön kontrolünü yaparlar.

Bu aşamada öğrencilerin her hangi bir işlem yapmalarına gerek yoktur.

 

24 Şubat 2022 Perşembe Boş Kalan Kontenjan Kadar Yedek Listeden Kayıt Hakkı Kazananların İlanı  
24 Şubat yedek kayıt hakkı kazananlar listesinde yer alan adaylar (Boş Kalan Kontenjan Kadar Yedek Listeden Kayıt Hakkı Kazananlar) öğrenim ücreti yatırırlar.

Belge yükleyip tercih yapan ve öğrenim ücretlerini zamanında yatıran öğrenciler boş kalan kontenjan sayısı kadar üst sıradan başlayarak kayıt edilecektir.
24 Şubat 2022 Perşembe

24 Şubat'ta ilan edilen listede kayıt hakkı kazana öğrenciler için öğrenim ücretlerini yatırma sürecinin başlangıcı

Yedek Adaylar için Kesin Kayıt Başlangıç Tarihi

1 Mart 2022 Salı

24 Şubat'ta ilan edilen listede kayıt hakkı kazana öğrenciler için öğrenim ücretlerini yatırma sürecinin bitişi (Saat:16:00)

Yedek Kayıt Hakkı Kazananlar için Kesin Kayıt Bitişi (Saat:16:00)

 

 

KAYIT AŞAMALARI

Kayıt takvimindeki tarihler arasında, online sisteme (lisansustu.yildiz.edu.tr/sbe) giriş yapılarak aşağıda belirtilen belgelerin sisteme yüklenmesi ve öğrenim ücretinin aşağıda belirtilen şekilde ödenmesi gerekmektedir. Dikkat edilecek hususlar aşağıda sıralanmıştır:

 • Çevrimiçi kayıtlar ilan edilen tarihler arasında lisansustu.yildiz.edu.tr/sbe adresinden yapılacaktır.
 • lisansustu.yildiz.edu.tr adresine yüklenecek dosyalar PDF formatında olmalıdır.
 • Öğrenim ücreti ödenmediği takdirde kayıt yapılamayacaktır.
 • Sisteme yüklenen belgelerin Enstitümüz tarafından elektronik doğrulanabilir nitelikte olması gerekmektedir. Elektronik doğrulaması olmayan belgelerin yüklenmesi durumunda kayıt tarihlerinde evrakların asıllarının Enstitüye ibraz edilmesi zorunludur.
 • Sisteme başvuruda girilen AGNO kayıt evraklarında sunulan belgedeki AGNO’dan düşükse kayıt gerçekleşir, Kayıt evraklarında sunulan belgedeki AGNO’dan yüksekse kayıt gerçekleşmez.
 • Transkriptte veya e-devlet mezuniyet belgesinde 4’lük not mevcut olduğu halde 100 üzerinden not giren öğrencilerin kaydı gerçekleşmez. (100’lük ve 4’lük not aynı anda bulunuyor ise 4’lük not girilmesi gerekmektedir.)
 • Eğer e-devlet mezuniyet belgeniz mevcut değilse, mezuniyeti hak ettiğinize dair elektronik olarak doğrulanabilir olan resmi yazıyı, Üniversitenizin ilgili biriminden temin ediniz. Takvimde ilan edilmiş olan belge yükleme tarihlerinde, e-devletten alınmış doğrulanabilir mezuniyet belgesi veya mezuniyetin hak edildiğine dair Üniversiteden alınan elektronik doğrulanabilir belgeyi yüklemeyen adayların kaydı gerçekleşmez. Yazının ıslak imzalı olması durumunda, belge yükleme tarihlerinde sisteme mutlaka yüklenmesi ve kayıt tarihlerinde belgenin aslının Enstitümüze ibraz edilmesi gerekmektedir.

 

1. Aşama: Belge Yükleme

Belgelerinizi yüklemek için Online Başvuru sisteminden Başvuru --> Detay İşareti --> Kayıt için Gerekli Belgeler adımları izlenir. İlgili sürecin gösterildiği şekil için tıklayınız.

Belgeler yüklendikten sonra yan kısımda yer alan “Kaydet” e mutlaka tıklanmalıdır. Belgelerin kaydedildiğinden emin olunmalıdır. Aksi takdirde belgeler yüklenmemiş olacağı için kayıt hakkı kazanılamayacaktır.

Online başvuru kayıt sistemi için tıklayınız.

 

Tezsiz Yüksek Lisans T.C. Uyruklu Öğrenci için Sisteme Yüklenecek Belgeler

 • E-devlet Mezuniyet Belgesi (Karekod-QR veya doğrulanabilir link, kod içermelidir) 
 • Lisans Transkripti (Orijinal PDF transkript ya da basılı transkriptin taranmış PDF versiyonu)
 • Nüfus Cüzdanı (Arkalı önlü tek sayfada PDF dosyası)

 

Lisans / Lisansüstü Öğrenimini Yurtdışında Tamamlamış T.C. Uyruklu Öğrencilerden İstenen Denklik Belgesi Hk.

Öğrenimini yurtdışında tamamlayan T.C. uyruklu öğrencilerin YÖK’ten aldıkları denklik belgelerini sistem üzerinde yer alan “Denklik Belgesi” alanına yüklemeleri, çevrimiçi doğrulamanın mümkün olmadığı durumda Enstitüye gelerek belgelerini onaylatmaları gerekmektedir. Denklik belgesi olmayan öğrencilerin kayıtları alınamamaktadır. Taahhüt imkanı da bulunmamaktadır.

 

Tezsiz Yüksek Lisans Uluslararası Öğrenci için Sisteme Yüklenecek Belgeler

 • Lisans Diploması (Orijinal diplomanın taranmış PDF versiyonu) (Diploması hazır olmayanlar -sonradan diploma fotokopisini getirmek üzere- geçici mezuniyet belgesinin PDF versiyonunu yükleyebilirler)
 • Lisans Transkripti (Orijinal PDF transkript ya da basılı transkriptin taranmış PDF versiyonu)
 • T.C. İkamet İzni ve pasaport
 • Türkçe Yeterlik Belgesi (TÖMER BELGESİ)

          Türkçe Programlar için en az C1

          İngilizce Programlar için en az B1

 

Elektronik Olarak Doğrulanması Gereken Ancak Doğrulama Kodu/Linki Olmayan Belgeler Hk.

E-devlet mezuniyet belgesi olmayan uluslararası öğrenci adaylarımızın diploma ve TÖMER belgelerinin doğrulaması çevrimiçi olarak gerçekleştirilecek olup anabilim dalı tarafından yapılacaktır. Doğrulaması yapılamayan belgeler geçersiz sayılarak kesin kayıt hakkı kaybedilecektir. 
Doğrulama işlemleri ile ilgili bilgilendirme ve iletişim süreci online başvuru sistemi üzerinden gerçekleştirilecektir. 
 
NOT: TÖMER belgesinin geçerlilik süresi 2 yıldır ve lisansüstü kayıtlarının başlangıç tarihi baz alınarak 11.01.2018 tarihinden sonra alınan belgeler geçerli olacaktır. 
 

Lisans / Lisansüstü Öğrenimini Yurtdışında Tamamlamış Yabancı Uyruklu Öğrencilerden İstenen Tanıma Belgesi Hk.

Öğrenimini yurtdışındaki üniversitelerde tamamlayan yabancı uyruklu öğrencilerin aşağıdaki taahhüt formunu doldurarak sistem üzerinde yer alan “YÖK Okul Tanıma Belgesi” alanına yüklemeleri gerekmektedir.

Tanıma Belgesi Dilekçesi

 

2. Aşama: Öğrenim Ücreti Ödeme

2021 - 2022 Bahar Yarıyılı Sosyal Bilimler Enstitüsü Tezsiz YL programları öğrenim ücretleri için tıklayınız.

Tezsiz yüksek lisans ücret ödemeleri yukarıdaki takvimde belirtilen tarihler içinde aşağıdaki seçeneklerden biri ile gerçekleştirilebilir. 

1-) Kredi Kartı; Online başvuru sisteminde yer alan "online ödeme işlemi" menüsü üzerinden elektronik olarak kredi kartı ile ödeme yapılabilir. Kredi kartı ile ödeme yalnızca online başvuru sistemi üzerinden alınmaktadır. Kredi kartı ile sistemden yapılan ödemelerden ödenmesi gereken tutar programa göre otomatik olarak çıkmaktadır.

2-) Havale; Yalnızca Ziraat Bankası üzerinden havale ile aşağıdaki hesap bilgilerine havale yapılabilir. Havale işleminden sonra dekont numarasının online başvuru sisteminde "Dekont Girişi" kısmından girilmesi gerekmektedir. Yukarıdaki duyuruda yer alan öğrenim ücretleri 2 yarıyıl içindir. Bu sebeple havale ile ödemelerde belirtilen tutarın yarısı ödenmelidir. Örneğin İşletme Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans programında her yarıyıl için 22.000/2=11.000 TL ücret ödenmelidir.

      Hesap Numarası: 2250 44784684-5470

      IBAN: TR790001002250447846845470 Ziraat Bankası İstanbul Levent Girişimci Şubesi.

      Not: EFT yapmayınız. EFT yapıldığında yaşanacak sorunlardan Üniversitemiz sorumlu olmayacaktır.

 

ÖNEMLİ: Başvuru esnasında girmiş olduğu bilgilerinin yanlış/hatalı olması sonucu kaydı gerçekleştirilmeyen adayların ücret iadesi yapılmamaktadır. 

 

3. Kayıt Görevlisinin Çevrimiçi Belge Kontrolü

Belge yükleme ve ücret ödeme aşamalarından sonra enstitü görevlileri yüklenen belgeleri kontrol edecektir.

Belgelerde eksiklik varsa Online Başvuru Sistemi üzerinden öğrenciye mail atılacaktır.

Öğrencilerimizin kayıt tarihleri süresince kayıtlı e-posta adreslerini kontrol etmeleri ve varsa belirtilen eksiklikleri tamamlamaları gerekmektedir.

Belgelerde eksiklik yoksa ve öğrenim ücretleri ilgili tarihlerde yapıldı ise enstitü kayıt görevlileri öğrencinin kaydını gerçekleştirecektir.

Kayıt ile birlikte sistem üzerinden öğrenciye bilgilendirme mesajı gönderilecektir.

Öğrencilik kaydından sonra ders kayıt haftasında yapılması gereken ders kayıtları ile ilgili enstitümüz internet sayfasında duyuru yapılacaktır.

 

Askerlik İşlemleri Hakkında

2020-2021 Yılı Güz Yarıyılından itibaren Askerlik sevk tehir işlemleri otomatik olarak yapılmaya başlandığı için kayıt sırasında herhangi bir belge talep edilmemektedir. 
 
Askerlik tecili yapılacak öğrencilerin kayıtları bitince toplu olarak yapılacaktır.