2021-2022 Bahar Yarıyılı Doktora Yeterlik Sınavı Başvuru ve Sınav Tarihleri

2021-2022 Bahar Yarıyılı Doktora Yeterlik Sınav Takvimi

Tarihler İşlem
28 Şubat 2022 Pazartesi Doktora yeterlik sınavı başvuruları başlangıcı (GSIS Üzerinden yapılacaktır.)
8 Mart 2022 Salı Doktora Yeterlik Sınavı Başvuruları (SON) 16:00
1 Nisan 2022 Cuma Doktora yeterlik sınavına girecek öğrencilerin yeterlik sınav tarihleri ve jürilerinin belirlenerek Enstitüye iletilmesi için son tarih
02-20 Mayıs 2022 Doktora Yeterlik Yazılı ve Sözlü Sınavları

 

Yeterlik Sınavına Girme Koşulları

  1. Zorunlu ders yükünü tamamlamış olmak;
    • toplam 21 krediden az olmamak koşuluyla,
    • en az 7 ders (varsa program zorunlular dahil),
    • ile “Seminer” ve “Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik” derslerinden başarılı olmak.
  2. En az 3.00 / 4.00 AGNO koşulunu sağlamak.

 

Yeterlik Sınavı Başvuruları

Başvuru Tarihleri: 28 Şubat 2022 Pazartesi – 8 Mart 2022 Salı (16:00) 

Başvurular GSIS öğrenci sisteminden ilgili tarihlerde alınmaktadır (GSIS → Sol Menü → Yeterlilik → Doktora Yeterlilik Kayıt).

Yeterlik başvurusu yapacak öğrenciler AYRICA ders kayıt döneminde “Uzmanlık Alan Dersi” ve “Doktora Tezi” derslerini danışmanları için açılan grubu baz alarak seçmelidirler. Bu dersleri seçmeyen öğrenci yeterlik sınavına giremez.

Doktora öğrencilerimiz en geç 5. dönemlerinde yeterliğe girmek zorundadır. Aksi takdirde başarısız sayılacaklardır. Yeterlik aşamasında 2(iki) kez başarısız bulunan öğrencilerimizin kayıtları silinecektir. Sınava girmeyen öğrenci başarısız sayılır.

Danışmanı olmayan öğrenci yeterlik sınavına giremez.

 

Sınav Tarihleri ve Süreç

2021-2022 bahar yarıyılı yeterlik yazılı ve sözlü sınavları 02-20 Mayıs 2022 tarihleri arasında her öğrenci için ayrı olacak şekilde iki farklı oturumda yapılacaktır. Ortak yazılı sınav yapılmayacaktır.

Sınavlar yüz yüze gerçekleştirilecek olup sınavların tamamen veya kısmen online olarak yapılabilmesine dair üniversitemiz senatosunun ileride alabileceği kararlar olması durumunda duyurumuz güncellenecektir.   

İlgili tarih aralığında sınav tarihlerinin belirlenmesi ve sınavların yürütücülüğü danışman öğretim üyesi sorumluluğunda olup, tüm süreç ana bilim/sanat dalı başkanının bilgisi ve gözetimi altında gerçekleştirilir.

Sınav jürisi YÖK Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği çerçevesince “en az ikisi kendi yükseköğretim kurumu dışından olmak üzere, danışman dahil beş öğretim üyesi” olacak şekilde 1 Nisan 2022 Cuma tarihine kadar “FR-1610-SBE Doktora Yeterlik Sınavı Jüri Öneri Formu” ile enstitüye gönderilmek üzere anabilim dalına iletilecektir. Belirlenen jüri yazılı ve sözlü sınavlarını icra edecektir.

Sınavların icrası ilgili ana bilim/sanat dalı sorumluluğunda olup, yer ve saat bilgisi ile sınavın nasıl yapılacağına dair detaylar ana bilim/sanat dalı tarafından paylaşılacaktır.    

Yeterlik yazılı ve sözlü sınavlarının sonucu "FR-1611-SBE Doktora Yeterlilik Yazılı Sınav Tutanağı Formu" ve "FR-1612-SBE Doktora Yeterlilik Sözlü Sınav Tutanağı ve Genel Değerlendirme Formu" ile üç iş günü içinde ilgili anabilim/anasanat dalına enstitüye gönderilmek üzere teslim edilir. 

 

Usûl ve Esaslar 

Yeterlik Sınavı YÖK Lisansüstü Eğitim ve Öğrtim Yönetmeliği ilgili maddeleri ve YTÜ Lisansüstü Senato Esasları Md 30 uyarınca gerçekleştirilir. Güncel Senato Esaslarına ulaşmak için tıklayınız.