2021-2022 Bahar Yarıyılında Tez Savunmaları, Doktora Yeterlik Sınavları, Doktora Tez Önerileri ve TİK Ara Raporu Toplantılarının Yüze Yüze / Çevrimiçi / Hibrit Yapılması hk.

2021-2022 bahar yarıyılında lisansüstü süreçlerde tez savunma sınavlarının, doktora yeterlik yazılı ve sözlü sınavları, doktora tez öneri sınavları ve TİK ara raporu toplantılarının yüze yüze / çevrimiçi / hibrit olarak nasıl yapılması gerektiğine dair detaylar aşağıda yer almaktadır. 

 

Lisansüstü Süreç Adı  Yapılış Şekli
Doktora Yeterlik Yazılı Sınavı Sadece Yüz yüze yapılmalıdır.
(Yüz yüze yapılma zorunluluğu olup kurum dışı jüri üyesinin YTÜ'ye gelememe durumu oluştuğunda sadece kurum dışı öğretim üyesi çevrimiçi katılabilir.)
Doktora Yeterlik Sözlü Sınavı Çevrimiçi veya Yüz yüze yapılabilir.
(Yüz yüze yapılması durumunda; kurum dışı jüri üyesinin YTÜ'ye gelememe durumu oluştuğunda sadece kurum dışı öğretim üyesi çevrimiçi katılabilir.)
Doktora Tez Öneri Sınavı Sadece Çevrimiçi yapılabilir.
Doktora TİK Ara Raporu Toplantısı Sadece Çevrimiçi yapılabilir.
Tez Savunma Sınavı Sadece Yüz yüze yapılmalıdır.
(Yüz yüze yapılma zorunluluğu olup kurum dışı jüri üyesinin YTÜ'ye gelememe durumu oluştuğunda yüz yüze yapılan sınava çevrimiçi katılabilir.)