2022-2023 Güz Yarıyılı Yüksek Lisans ve Doktora Yatay Geçiş Başvuruları Başlamıştır

Enstitümüzde öğretimine devam edilen tezli yüksek lisans ve doktora programlarına yatay geçiş yapmak isteyen adayların -YTÜ Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği Senato Esasları Madde 12’deki şartları sağlamak kaydıyla- aşağıda belirtilen tarihlerde SBE Online Başvuru Sistemi üzerinden başvuru yapmaları gerekmektedir.

Yatay geçiş başvuruları diğer yükseköğretim kurumlarının öğrencileri tarafından yapılabildiği gibi YTÜ öğrencileri tarafından da yapılabilmektedir. 

 

Yatay geçiş kontenjanları için tıklayınız.

Başvuru yöntemi: Online olarak şu adımlar izlenir; SBE Online Başvuru Sistemi - Yatay Geçiş Başvuru - Başvuru 

 

Başvuru Takvimi

Çevrimiçi Başvuru Başlangıcı: 21 Haziran 2022

Çevrimiçi Başvuru Bitişi: 01 Eylül 2022 (15.00)

 

Yatay geçiş başvuru belgeleri lisansüstü normal başvurularda istenen belgelerle aynıdır ve Yatay Geçiş Başvuru modülünde yer almaktadır.

 

Yatay Geçiş Yoluyla Öğrenci Kabulü

MADDE 12-  

(1) Yükseköğretim kurumlarının tezli yüksek lisans ve doktora programlarına kayıtlı olan öğrenciler, yüksek lisans için en geç ikinci yarıyılın sonunda ve doktora için tüm dönemlerin sonunda ilgili enstitünün lisansüstü programlarına yatay geçiş yoluyla kabul edilebilirler. (29.12.2021/12-15 gün ve sayılı Senato kararı ile değişiklik yapılmıştır.) (21.06.2022/04-21 gün ve sayılı Senato kararı ile değişiklik yapılmıştır.)

(2) Yatay geçiş yapılabilecek tezli lisansüstü programları ve kontenjanları, anabilim/anasanat dalı kurulunun görüşü, ilgili Enstitü Kurul kararı ve Senato onayı ile belirlenir. (29.12.2021/12- 15 gün ve sayılı Senato kararı ile değişiklik yapılmıştır.)

(3) Yatay geçiş başvuruları, akademik takvimde ilan edilen tarihlerde ilgili enstitülere yapılır.

(4) Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğinde sayılan fiiller nedeniyle disiplin cezası alanlar veya başarısızlık nedeniyle ilişiği kesilenler yatay geçiş için başvuramazlar.

(5) Tezli lisansüstü programlarına yatay geçiş yapacak öğrencilerin; a) İlgili lisansüstü programın yatay geçiş başvuru dönemi için belirlenen asgari başvuru koşullarını sağlamaları, b) Kayıtlı olunan programdaki AGNO’sunun en az 3.00/4.00 olması, (21.06.2022/04-21 gün ve sayılı Senato kararı ile değişiklik yapılmıştır.) c) Diğer yükseköğretim kurumlarından yatay geçişle kabul edilen yüksek lisans öğrencileri için en fazla 3 (üç) ders intibak ettirilebilir. YTU lisansüstü programları arasında yatay geçişle program değiştiren öğrencilerin Madde 17’ye uygun tüm dersleri intibak ettirilebilir. (29.12.2021/12-15 gün ve sayılı Senato kararı ile değişiklik yapılmıştır.) (21.06.2022/04-21 gün ve sayılı Senato kararı ile değişiklik yapılmıştır.) d) Doktora/ Sanatta Yeterlik öğrencileri ilgili anabilim dalı ders intibak komisyonu önerisi ve EYK kararıyla derslerini, doktora yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez izleme raporlarını intibak ettirebilir. (29.12.2021/12-15 gün ve sayılı Senato kararı ile eklenmiştir.) e) Yatay geçiş yapan lisansüstü öğrencilerinin öğrenim süresi, okuduğu üniversitede geçirilen süreler dahil edilerek hesaplanır. (29.12.2021/12-15 gün ve sayılı Senato kararı ile eklenmiştir.)

(6) Başvurular Madde 10’da belirtilen esaslara göre değerlendirilir. (29.12.2021/12-15 gün ve sayılı Senato kararı ile değişiklik yapılmıştır.)