Tam Burslu İşletme Yönetimi İkinci Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı (Türk Reasürans A.Ş.)

Üniversitemizde bir ilk olarak 2022-2023 güz yarıyılında Yıldız Teknik Üniversitesi ile Türk Reasürans A.Ş.  arasında imzalanan protokol ile tarafların işbirliğinde Türk Reasürans A.Ş. tarafından sağlanan burs çerçevesinde sigortacılık sektörüne yönetici adayı yetiştirmek amacıyla tam burslu olarak “İşletme Yönetimi Tezsiz YL-Davutpaşa (Tam Burslu Türk Reasürans A.Ş.)” programı açılmıştır.

Kontenjan

Programa kabul edilecek öğrencilerin sayısı en fazla 30 (otuz) olacaktır. Programa kabul alan öğrencilerden öğrenim ücreti alınmayacaktır.

 

Değerlendirme Kriterleri

Üniversite, YÖK Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ve YTÜ Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği Senato Esasları’nda belirtilen kabul şartlarını sağlayan ve Öğrenci Seçme Komisyonu tarafından yapılan sözlü ve yazılı sınav sonucunda yine Öğrenci Seçme Komisyonu tarafından yazılı olarak Enstitüye bildirilen kişileri protokol kapsamında program eğitime kabul edilecektir.

Yapılan protokol gereği, üç aşamalı bir değerlendirme yöntemi uygulanacaktır.

1. Aşama; Yazılı Sınav Öncesi Değerlendirme

Yazılı sınava girecek olan 90 kişinin belirlenmesi için başvuru yapan tüm adayların ALES puanın %70’i, Lisans AGNO’sunun %30 alınarak “1. Aşama Değerlendirme Puanı (DP)” oluşturulacaktır. Yapılan sıralamada yer alan ilk 90 aday yazılı sınava alınacaktır.

1. Aşama Değerlendirme Sonuçları ve yazılı sınava girebilecek adayların listesi için tıklayınız.

 

2. Aşama: Yazılı Giriş Sınavı

12 Eylül 2022 Saat 10:00’da yukarıda bahsedilen 90 kişi yazılı sınava alınacak ve aşağıda belirtilen bağıl değerlendirme ile “2. Aşama DP” oluşturulacaktır.

2. Aşama DP= ALES puanının %50’si + lisans AGNO’sunun % 10’u + yazılı sınav notunun %40’ı

2. Aşama DP ile yapılacak sıralamada yer alan ilk 60 aday sözlü sınava alınacaktır.

 

3. Aşama: Sözlü Giriş Sınavı (Mülakat)

13-14 Eylül 2022 tarihlerinde yapılacak sözlü sınavlara 2. Aşama DP ile yapılacak sıralamada yer alan ilk 60 aday alınacaktır. Sözlü sınav 30 kişilik 2 grup halinde yapılarak “Genel Başarı Notu” aşağıda belirtilen bağıl değerlendirme ile hesaplanacaktır.

 

Genel Başarı Notu= ALES puanının %50’si + lisans AGNO’sunun % 10’u + giriş sınavı notunun %40’ı (Yazılı*%60 + Sözlü*%40)

 

Genel başarı notu sıralamasına göre ilk 30 aday asil ikinci 30 aday yedek olarak ilan edilecektir.

 

Eğitim programı

Programın yürütülmesinde YÖK Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ve YTÜ Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği Senato Esasları geçerlidir.

2022/2023 Eğitim-Öğretim yılı Güz Dönemi’nde başlayacaktır. Program için normal süre en az 2 (iki) yarıyıl olup, en fazla 3 (üç) yarıyıldır. Program toplam 30 (otuz) krediden ve 90 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla, en az 10 (on) ders, Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik dersi ve dönem projesi dersinden oluşur. 

Başvuru

Başvurular SBE e-başvuru sistemi üzerinden on-line olarak yapılır. Başvuru için tıklayınız. 

Başvuru yaparken öğrenim tipini "Tezli Yüksek Lisans" olarak seçiniz (Program tezsiz programdır).