Tam Burslu İşletme Yönetimi İkinci Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı (Türk Reasürans A.Ş.)

Üniversitemizde bir ilk olarak 2022-2023 güz yarıyılında Yıldız Teknik Üniversitesi ile Türk Reasürans A.Ş.  arasında imzalanan protokol ile tarafların işbirliğinde Türk Reasürans A.Ş. tarafından sağlanan burs çerçevesinde sigortacılık sektörüne yönetici adayı yetiştirmek amacıyla tam burslu olarak “İşletme Yönetimi Tezsiz YL-Davutpaşa (Tam Burslu Türk Reasürans A.Ş.)” programı açılmıştır.

Kontenjan

Programa kabul edilecek öğrencilerin sayısı en fazla 30 (otuz) olacaktır. Programa kabul alan öğrencilerden öğrenim ücreti alınmayacaktır.

Değerlendirme Kriterleri

Genel başarı notu= ALES puanının %50’si + lisans AGNO’sunun % 10’u + giriş sınavı notunun %40’ı

Üniversite, YÖK Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ve YTÜ Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği Senato Esasları’nda belirtilen kabul şartlarını sağlayan ve Öğrenci Seçme Komisyonu tarafından yapılan sözlü ve yazılı sınav sonucunda yine Öğrenci Seçme Komisyonu tarafından yazılı olarak Enstitüye bildirilen kişileri protokol kapsamında program eğitime kabul edilecektir.

30 kontenjanlık program için çok fazla başvuru gelmesi durumunda adayların %70 ALES ve %30 Lisans AGNO’su ile belirlenecek kontenjanın üç katı aday yazılı sınava alınacaktır. Yazılı sınav sonuncunda aldıkları yazılı sınav notu ile sıralanan ilk 60 aday mülakata alınacaktır.

Eğitim programı

Programın yürütülmesinde YÖK Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ve YTÜ Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği Senato Esasları geçerlidir.

2022/2023 Eğitim-Öğretim yılı Güz Dönemi’nde başlayacaktır. Program için normal süre en az 2 (iki) yarıyıl olup, en fazla 3 (üç) yarıyıldır. Program toplam 30 (otuz) krediden ve 90 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla, en az 10 (on) ders, Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik dersi ve dönem projesi dersinden oluşur. 

Başvuru

Başvurular SBE e-başvuru sistemi üzerinden on-line olarak yapılır. Başvuru için tıklayınız. 

Başvuru yaparken öğrenim tipini "Tezli Yüksek Lisans" olarak seçiniz (Program tezsiz programdır).