Ağustos ve Eylül Aylarında Tez Kontrolleri Yapılmaması Hakkında

1 Ağustos - 2 Ekim 2022 tarihleri arasında dönem sonu olması sebebiyle yeni tez kontrolü, tez teslimi ve tez savunması yapılmayacaktır. Bu işlemler 3 Ekim 2022 tarihinden itibaren yeniden yapılmaya başlanacaktır.