7417 Sayılı Af Yasasından Yararlanarak Başvuracaklar İçin Duyuru

Af yasasından yararlanacak adayların (05 Temmuz 2022 tarihinden önce ilişiği kesilenler), başvuru dilekçesine ekledikleri gerekli belgeler ile birlikte Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğüne başvuru yapmaları gerekmektedir.

 7417 Sayılı Kanunda Geçen Öğrenci Affının Resmi Gazete'de yayımlandığı 05 Temmuz 2022 tarihi ve sonrasında kaydı silinenler başvuru yapamazlar.

 

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca gönderilecek Uygulama Esaslarına göre Üniversitemizce gerekli çalışma yapılacak ve Af Uygulama Esasları ile başvuru sonrası işlemlere ilişkin Takvim belirlenecektir.

7417 Sayılı Kanun'da Öğrenci Affına İlişkin Yasal Düzenleme ve Resmi Gazete Metni için tıklayınız.

 

7417 SAYILI KANUN İLE 2547 SAYILI KANUNA EKLENEN GEÇİÇİ MADDE 83 UYGULAMA İLKELERİ

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 7417 SAYILI KANUNLA KABUL EDİLEN ÖĞRENCİ AFFI İLE İLGİLİ UYGULAMA, USUL VE ESASLAR

YTÜ 7417 SAYILI ÖĞRENCİ AFFI BAŞVURU SONRASINA İLİŞKİN TAKVİM (Üniversitemiz Senatosu tarafından belirlenecek Başvuru Sonrasına İlişkin Takvim daha sonra ilan edilecektir. )

 

 

Başvuru tarihleri:

Başlangıç : 05.07.2022

Bitiş          : 07.11.2022 16:00'a kadar.

Askerde olanlar için : Başvuru tarihlerinde askerlik hizmetinde olanlar için terhis tarihini takip eden iki ay içinde başvuru yapmaları gerekir.

 

Başvurular Enstitüye şahsen veya noter vekaleti ile yapılabilir. 

Yukarıda belirtilen süreler dışında başvuru kabul edilmeyecektir. 

 

Başvuru için gereken evraklar:

1. Başvuru dilekçesi

2. Islak imzalı ya da elektronik imzalı adli sicil kaydı

3. Diploma aslı ve fotokopisi veya e-devletten alınmış elektronik koldu mezun belgesi

4. Kaydının silinmiş olduğu lisansüstü öğrenciliğine ait kayıt silinme transkript aslı ve fotokopisi

5. Kayıt yaptırdığı ya da daha sonraki yılda alınmış ALES/GRE belgesi

6. Kayıt yaptırdığı ya da daha sonraki yılda alınmış yabancı dil belgesi

7. Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi

8. Yabancı uyruklular için yabancı uyruklu numarası ve pasaport fotokopisi

9. Bir adet fotoğraf

 

Adres: Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsü, Kışla Binası A. Blok 2. Kat A-2015 numaralı SBE Enstitü Sekreterliği

Davutpaşa Mah. Davutpaşa Caddesi 34220 Esenler/İstanbul