28 Ağustos 2022 YÖKDİL Sınavı ile Lisansüstü Programlara Başvurular Hakkında

Öğretim dili İngilizce olan yüksek lisans ve doktora programı adaylarımızdan 28 Ağustos 2022 YÖKDİL sınavı ile online başvuru sistemi (lisansustu.yildiz.edu.tr/sbe) üzerinden son başvuru tarihine kadar başvurularını yapabileceklerdir.

İlgili adayların Online Başvuru Sistemi üzerinden "28 Ağustos 2022 YÖKDİL Sınavı" sınav türünü seçerek mevzuatta yer alan minimum puan değerinin sisteme girilmesi gerekmektedir.

Söz konusu adaylarımızın kayıt hakkı kazanmaları durumunda, akademik takvimde (Tezli Lisansüstü Programlar için İlk Başvuru/Kayıt Takvimi) belirtilen "Asil/Yedek Kayıt Hakkı Kazananlar için Kayıt Evraklarının Çevrimiçi Olarak Sisteme Yükleme" tarihlerinde geçerli minimum puanı sağlanmış oldukları sınav sonuç belgelerini sisteme yüklemeleri gerekmektedir. İlgili sınav sonuç belgelerini sisteme yüklemeyenler veya geçerli bir sınav sonucu olmayan adayların kayıtları yapılmayacaktır.

AKADEMİK TAKVİM