2022-2023 Güz Yarıyılı TEZLİ Lisansüstü ve Yatay Geçiş Başvuru Sonuçları ve Kayıtlar

2022-2023 Güz yarıyılı TEZLİ lisansüstü programlara başvuru sonuçları (ASİL VE YEDEK LİSTELERİ) için tıklayınız. 

 

2022-2023 Güz yarıyılı lisansüstü programlara YATAY GEÇİŞ başvuru sonuçları (ASİL VE YEDEK LİSTELERİ) için tıklayınız. (Yatay geçiş kayıt işlemleri de aşağıda yer alan şekildedir.)

 
Kontenjan Artımı Yapan Programlar

İktisat Doktora Yatay Geçiş alan içi 1, alan dışı 1 kontenjan

İnteraktif Medya Tasarımı Tezli YL alan içi 3 kontenjan

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Tezli YL alan içi 1 kontenjan

Türkçe Eğitimi Tezli YL alan dışı 1 kontenjan

Türk Edebiyatı Tezli YL alan içi 2 kontenjan

 

2022-2023 güz yarıyılı tüm lisansüstü programlara belge yükleme ve kayıt süreçleri aşağıda belirtilen takvim doğrultusunda lisansustu.yildiz.edu.tr/sbe adresinden ÇEVRİMİÇİ yapılacaktır. 

Asıl listede hak kazanmış olan adaylarımız için kesin kayıt online belge yükleme işlemleri başlamış olup 20.09.2022 tarihinde saat: 12:00 da sona erecektir. Online kayıt, belge yükleme işlemleri ve harç ücretleri hakkında aşağıda yer alan bilgilendirmeleri ve takvimi mutlaka okuyarak belge yükleme işlemlerinin belirtilen tarihe kadar tamamlanması gerekmektedir. Belge yükleme işlemini eksiksiz tamamlayan ve başvuru tercihlerini gerçekleştiren asil adaylarımızın kayıtları, belge kontrol işlemlerinin ardından, akademik takvimde belirtilen tarihe kadar yapılacaktır.

Online başvuru kayıt sistemi için tıklayınız.
 
Harç ücretleri bilgilendirmesi için tıklayınız.
 
 

Tezli Programlar Kayıt ve Başvuru Takvimi

Haziran 21 Salı e-Başvuru Başlangıç Bu aşamada öğrenci başvuru sistemi üzerinden başvurusunu gerçekleştirir.
Eylül 10 Cumartesi e-Başvuru Bitiş Tarihi (Saat:15.00)
12 Pazartesi Giriş Sınavlarının Yapılması ve Sonuçlarının Sisteme Girilmesi Başlangıç Bu aşamada giriş sınavları gerçekleştirilir.
14 Çarşamba Giriş Sınavlarının Yapılması ve Sonuçlarının Sisteme Girilmesi Bitiş
16 Cuma Asil/Yedek Listesinin İlanı (15:00) Bu aşamada öğrenciler program tercihi yaparak aşağıda belirtilen belgeleri sisteme yüklerler.
16 Cuma Asil Kayıt Hakkı Kazananlar için Kayıt Evraklarının Çevrimiçi Olarak Sisteme Yüklenmesinin Başlangıcı
20 Salı Asil Kayıt Hakkı Kazananlar için Kayıt Evraklarının Çevrimiçi Olarak Sisteme Yüklenmesinin Bitişi (Saat:12:00)
20 Salı Asil Adaylar için Çevrimiçi Evrak Kontrolü ve Kesin Kayıt Başlangıcı (Saat:13:00) Bu aşamada öğrencilerin her hangi bir işlem yapmalarına gerek yoktur. 
Enstitü tarafından belgeler kontrol edilerek onay ve kayıt işlemleri gerçekleştirilerek öğrenciye e-posta atılacaktır.
23 Cuma Asil Adaylar için Çevrimiçi Evrak Kontrolü ve Kesin Kayıt Bitişi (Saat:12:00)
23 Cuma Yedekler İçin Boş Kalan Kontenjan Sayılarının İlanı Asil kontenjan kapsamında kayıt hakkı kazanamayan öğrencilerin bu tarihte enstitü sayfasındaki duyuruları kontrol etmeleri önerilir.
23 Cuma Kayıt Olmak İsteyen Yedekler için Kayıt Evraklarının Çevrimiçi Olarak  Sisteme Yüklenmesinin Başlangıcı  Bu aşamada yedek kontenjan ile kayıt olmak isteyen öğrenciler program tercihlerini yapar ve aşağıda belirtilen belgeleri sisteme yüklerler.
27 Salı Kayıt Olmak İsteyen Yedekler için Kayıt Evraklarının Çevrimiçi Olarak Sisteme Yüklenmesinin Bitişi: (Saat:12:00)
27-30 Salı-Cuma Enstitü Tarafından Evrakların Kontrolü  Bu aşamada öğrencilerin her hangi bir işlem yapmalarına gerek yoktur.


Belge yükleyip tercih yapan öğrenciler boş kalan kontenjan sayısı kadar üst sıradan başlayarak kayıt edilecektir. Kaydı gerçekleştirilen öğrencilere e-posta atılacaktır.
30 Cuma Boş Kalan Kontenjan Kadar Yedek Listeden Kayıt Hakkı Kazananların İlanı
30 Cuma Yedek Kayıt Hakkı Kazananlar için Kesin Kayıt Başlangıcı
Ekim 4 Salı Yedek Kayıt Hakkı Kazananlar için Kesin Kayıt Bitişi (Saat:16:00)

 

KAYIT AŞAMALARI

Kayıt takvimindeki tarihler arasında, online sisteme (lisansustu.yildiz.edu.tr/sbe) giriş yapılarak aşağıda belirtilen belgelerin sisteme yüklenmesi gerekmektedir. Dikkat edilecek hususlar aşağıda sıralanmıştır:

 • Çevrimiçi kayıtlar ilan edilen tarihler arasında lisansustu.yildiz.edu.tr/sbe adresinden yapılacaktır.
 • lisansustu.yildiz.edu.tr/sbe adresine yüklenecek dosyalar PDF formatında olmalıdır.
 • Sisteme yüklenen belgelerin Enstitümüz tarafından elektronik doğrulanabilir nitelikte olması gerekmektedir. Elektronik doğrulaması olmayan belgelerin yüklenmesi durumunda kayıt tarihlerinde evrakların asıllarının Enstitüye ibraz edilmesi zorunludur. Karekod ve doğrulama linklerin okunaklı ve düzgün olması gerekmektedir. 
 • Sisteme başvuruda girilen AGNO kayıt evraklarında sunulan belgedeki AGNO’dan düşükse kayıt gerçekleşir, Kayıt evraklarında sunulan belgedeki AGNO’dan yüksekse kayıt gerçekleşmez.
 • Transkriptte veya e-devlet mezuniyet belgesinde 4’lük not mevcut olduğu halde 100 üzerinden not giren öğrencilerin kaydı gerçekleşmez. (100’lük ve 4’lük not aynı anda bulunuyor ise 4’lük not girilmesi gerekmektedir.)
 • Aynı anda iki tezli lisansüstü programa kayıt hakkı kazanılmışsa, sadece birine kayıt yapılabilir. Belge yükleme tarihlerinde tercih edeceğiniz programa kaydınız yapılır.
 • Farklı bir tezli yüksek lisans ya da doktora programına kaydı olan adayların enstitümüze kayıt yaptırmadan önce diğer programdaki kayıtlarını sildirmeleri gerekmektedir.
 • Yeni kayıt yapan tezli lisansüstü öğrencilerin öğrenim ücreti ödemeleri gerekmemektedir. Ancak başka bir lisans (açıköğretim dahil) vb. gibi kaydı bulunan adayların kayıt öncesinde öğrenim ücreti (harç) ödemeleri ya da ilgili programdan kayıt silmeleri gerekmektedir. İlgili duyuru için tıklayınız. Bu durumdaki adaylar ödemelerini online başvuru sistemi üzerinden yapamamaktadırlar. Duyuruda yer alan hesaba havale yapılması ve online başvuru sisteminde "Dekont Giriş" sekmeksine dekont numarasının ve ödeme tarihinin girilmesi gerekmektedir. (EFT yapmayınız).
 • Eğer e-devlet mezuniyet belgeniz mevcut değilse, mezuniyeti hak ettiğinize dair elektronik olarak doğrulanabilir olan resmi yazıyı, Üniversitenizin ilgili biriminden temin ediniz. Takvimde ilan edilmiş olan belge yükleme tarihlerinde, e-devletten alınmış doğrulanabilir mezuniyet belgesi veya mezuniyetin hak edildiğine dair Üniversiteden alınan elektronik doğrulanabilir belgeyi yüklemeyen adayların kaydı gerçekleşmez. Yazının ıslak imzalı olması durumunda, belge yükleme tarihlerinde sisteme mutlaka yüklenmesi ve kayıt tarihlerinde belgenin aslının Enstitümüze gelerek ibraz edilmesi gerekmektedir.
 • YÖK mevzuatı gereği aynı anda iki tezli lisansüstü programına kayıt yapılamaz. YÖK sisteminde tezli lisansüstü kaydı bulunan adayların diğer üniversitedeki kaydını kayıt tarihleri içerisinde sildirmeleri gerekmektedir. Kayıtlı olunan diğer Üniversitedeki tezli lisansüstü programlarının kayıt silinme bilgisinin YÖK sistemine işlenmesinde gecikme yaşanması durumunda, Üniversitenizden kayıt sildirme işleminin başlatıldığına dair elektronik olarak doğrulanabilir yazının online sistemimize yüklenmesi gerekmektedir. İlgili yazının ıslak imzalı olması durumunda ise resmî belgenin kayıt tarihlerinde online sistemimize yüklenmesi; ayrıca kayıt tarihleri içerisinde belgenin aslının Enstitümüze gelerek ibraz edilmesi gerekmektedir. Bu işlem; asıllar için asıl kayıt tarihlerinde yedekler için ise yedek kayıt tarihleri içerisinde yapılmalıdır. (NOT: Diğer Kayıtlı olunan Üniversiteden alınmış olan “kayıt silinme başvurusunun işleme alındığına" dair belgenin yükleneceği sistem:  lisansustu.yildiz.edu.tr/sbe sistemine kullanıcı adı ve şifresi ile giriş yaparak sol menüden “Talep İşlemleri/Talep Yap” kısmındaki “Diğer Üniversiteden kayıt sildirme belgesi yükleme” alan ismine tezli lisansüstü programınızın silinme işleminin başlatıldığına dair Üniversitenizden alınan resmi yazının yüklenmesi gerekmektedir)

 

1. Aşama: Belge Yükleme

Belgelerinizi yüklemek için Online Başvuru sisteminden “Başvuru --> Detay İşareti --> Kayıt için Gerekli Belgeler” adımları izlenir. İlgili işlemlerin gösterildiği şekil için tıklayınız.

Belgeler yüklendikten sonra yan kısımda yer alan “Kaydet” e mutlaka tıklanmalıdır. Belgelerin kaydedildiğinden emin olunmalıdır. Aksi takdirde belgeler yüklenmemiş olacağı için kayıt hakkı kazanılamayacaktır.

Online başvuru kayıt sistemi için tıklayınız.
 

 

T.C. Uyruklu Öğrenci için Sisteme Yüklenecek Belgeler

Tezli Yüksek Lisans

 • E-devlet Mezuniyet Belgesi (Karekod-QR veya doğrulanabilir link, kod içermelidir)
 • Lisans Transkripti (Orijinal PDF transkript ya da basılı transkriptin taranmış PDF versiyonu)
 • ALES Belgesi 
 • Yabancı Dil Belgesi YÖKDİL, YDS, e-YDS
 • Yurt dışında bulunan üniversitelerden mezun olanlar için Denklik Belgesi 
 • Nüfus Cüzdanı (Arkalı önlü tek sayfada PDF dosyası)

Doktora

 • Lisans ve Yüksek Lisans E-devlet Mezuniyet Belgesi (Karekod-QR veya doğrulanabilir link, kod içermelidir)
 • Lisans Transkripti (Orijinal PDF transkript ya da basılı transkriptin taranmış PDF versiyonu)
 • Yüksek Lisans Transkripti (Orijinal PDF transkript ya da basılı transkriptin taranmış PDF versiyonu)
 • ALES Belgesi 
 • Yabancı Dil Belgesi YÖKDİL, YDS, e-YDS
 • Yurt dışında bulunan üniversitelerden mezun olanlar için Denklik Belgesi 
 • Nüfus Cüzdanı (Arkalı önlü tek sayfada PDF dosyası)

 

Elektronik Olarak Doğrulanması Gereken Ancak Doğrulama Kodu/Linki Olmayan Belgeler Hk.

Sisteme yüklenecek olan TOEFL, GRE, TÖMER vb. belgelerin doğrulamasının yapılamamasından dolayı çevrim içi kayıt yapılamayacak olup asıl adaylar için asıl kayıt tarihleri, yedek adaylar için yedek kayıt tarihleri içinde belgelerinin asıllarını Enstitümüze gelerek ibraz etmeleri gerekmektedir. Aksi takdirde kayıtları yapılamayacaktır.

Uluslararası Öğrenci adaylarımızın E-Devlet mezuniyet belgesi yoksa diploma ve diğer evraklarını doğrulamak için Enstitümüze gelerek ibraz etmeleri gerekmektedir.

 

Denklik Belgesi Hk.

Lisans / Lisansüstü Öğrenimini yurtdışında tamamlayan T.C. uyruklu öğrencilerin YÖK’ten aldıkları denklik belgelerini sistem üzerinde yer alan “Denklik Belgesi” alanına yüklemeleri, çevrimiçi doğrulamanın mümkün olmadığı durumda Enstitüye gelerek belgelerini onaylatmaları gerekmektedir. Denklik belgesi olmayan öğrencilerin kayıtları alınamamaktadır. Taahhüt imkânı da bulunmamaktadır.

 

 

Uluslararası Öğrencilerin Sisteme Yükleyeceği Belgeler

Uluslararası kontenjanlara kayıt olacak öğrencilerin belgelerini sisteme yükledikten sonra kayıt tarihleri içinde belgelerin orijinalleri ile enstitüye gelerek belgelerini doğrulamaları gerekmektedir. İstenen sisteme yüklenecek belgeler aşağıda belirtilmektedir.

Tezli Yüksek Lisans (Uluslararası Öğrenci)

 • Lisans Diploması (Orijinal diplomanın taranmış PDF versiyonu) (Diploması hazır olmayanlar -sonradan diploma fotokopisini getirmek üzere- geçici mezuniyet belgesinin PDF versiyonunu yükleyebilirler)
 • Lisans Transkripti (Orijinal PDF transkript ya da basılı transkriptin taranmış PDF versiyonu)
 • ALES veya GRE Belgesi
 • Yabancı Dil Belgesi (Öğretim dili Türkçe olan Tezli Yüksek Lisans programları hariç)
 • Yurt dışında bulunan üniversitelerden mezun olanlar için Tanıma Belgesi 
 • T.C. İkamet İzni veya pasaport
 • Türkçe Yeterlik Belgesi (TÖMER BELGESİ)

            Türkçe Programlar için C1

            İngilizce Programlar için B1 (TÖMER B1 Belgeniz yok ise iş bu dilekçeyi doldurup imzalayarak sisteme yükleyiniz.)

 

Doktora (Uluslararası Öğrenci)

 • Lisans Diploması (Orijinal diplomanın taranmış PDF versiyonu)
 • Lisans Transkripti (Orijinal PDF transkript ya da basılı transkriptin taranmış PDF versiyonu)
 • Yüksek Lisans Diploması (Orijinal diplomanın taranmış PDF versiyonu) (Diploması hazır olmayanlar -sonradan diploma fotokopisini getirmek üzere- geçici mezuniyet belgesinin PDF versiyonunu yükleyebilirler)
 • Yüksek Lisans Transkripti (Orijinal PDF transkript ya da basılı transkriptin taranmış PDF versiyonu)
 • ALES veya GRE Belgesi
 • Yabancı Dil Belgesi (Öğretim dili Türkçe olan Tezli Yüksek Lisans programları hariç)
 • Yurt dışında bulunan üniversitelerden mezun olanlar için Tanıma Belgesi 
 • T.C. İkamet İzni veya pasaport
 • Türkçe Yeterlik Belgesi (TÖMER BELGESİ)

            Türkçe Programlar için C1

            İngilizce Programlar için B1 (TÖMER B1 Belgeniz yok ise iş bu dilekçeyi doldurup imzalayarak sisteme yükleyiniz.)

 

Elektronik Olarak Doğrulanması Gereken Ancak Doğrulama Kodu/Linki Olmayan Belgeler Hk.

E-devlet mezuniyet belgesi olmayan uluslararası öğrenci adaylarımızın diploma, TÖMER, GRE/GMAT, TOEFL belgelerinin doğrulaması çevrimiçi olarak gerçekleştirilecek olup enstitü tarafından yapılacaktır. Doğrulaması yapılamayan belgeler geçersiz sayılarak kesin kayıt hakkı kaybedilecektir. Doğrulama işlemleri ile ilgili bilgilendirme ve iletişim süreci online başvuru sistemi üzerinden gerçekleştirilecektir. 
 
NOT: TÖMER belgesinin geçerlilik süresi 2 yıldır.
 

Tanıma Belgesi Hk.

Öğrenimini yurtdışındaki üniversitelerde tamamlayan yabancı uyruklu öğrencilerin aşağıdaki taahhüt formunu doldurarak sistem üzerinde yer alan “YÖK Okul Tanıma Belgesi” alanına yüklemeleri gerekmektedir.

Tanıma Belgesi Dilekçesi

 

2. Aşama: Kayıt Görevlisinin Çevrimiçi Belge Kontrolü

Belge yükleme ve varsa ücret ödeme aşamalarından sonra enstitü görevlileri yüklenen belgeleri kontrol edecektir.

Belgelerde eksiklik varsa Online Başvuru Sistemi üzerinden öğrenciye mail atılacaktır.

Öğrencilerimizin kayıt tarihleri süresince kayıtlı e-posta adreslerini kontrol etmeleri ve varsa belirtilen eksiklikleri tamamlamaları gerekmektedir.

Belgelerde eksiklik yoksa enstitü kayıt görevlileri öğrencinin kaydını gerçekleştirecektir.

Kayıt ile birlikte sistem üzerinden öğrenciye bilgilendirme mesajı gönderilecektir.

Öğrencilik kaydından sonra ders kayıt haftasında yapılması gereken ders kayıtları ile ilgili enstitümüz internet sayfasında duyuru yapılacaktır.

 

Askerlik İşlemleri Hakkında

2020-2021 Yılı Güz Yarıyılından itibaren Askerlik sevk tehir işlemleri otomatik olarak yapılmaya başlandığı için kayıt sırasında herhangi bir belge talep edilmemektedir. 
 
Askerlik tecili yapılacak öğrencilerin kayıtları bitince toplu olarak yapılacaktır.