2022-2023 Bahar Dönemi Lisansüstü Programlarımızın Değerlendirme Sonuçlarının İlanı

2022-2023 Bahar Dönemi Lisansüstü Program Başvuruları Değerlendirme süreci tamamlanmıştır. Adaylarımızın başvuru yapmış oldukları programlara ait aday değerlendirme listelerindeki sıralamaları, adaylarımızın genel değerlendirme sonucunda almış oldukları nihai puanlara göre sistem tarafından otomatik olarak belirlenmiştir. Kayıtlarda sorun yaşamamak için bu sayfada belirtilen tüm detayları okuyunuz.

Tüm adaylarımız 2022-2023 Bahar Dönemi Lisansüstü Programlarımızın Değerlendirme Sonuçlarını OBS sistemine giriş yaparak görüntüleyebilirler.

 

Çevrim İçi Kayıtlarla İlgili Hususlar

Asıl kayıt hakkı kazanan adaylar 10.02.2023 – 14.02.2023 (12.00) tarihleri arasında başvurularını yaptıkları OBS sistemi üzerinden kayıtlarını çevrim içi olarak KENDİLERİ yapacaklardır. Sisteme giriş yaparak verilen süre içerisinde kaydını gerçekleştirme sorumluluğu adayın kendisine aittir. Sisteme giriş için Tıklayınız. 

2. Öğretim Tezli /Tezsiz YL adayların kayıt tarihlerinde adayların kayıtlarını gerçekleştirmeden önce öğrenim ücretlerini ödemeleri gerekmektedir. SKS tarafından ilan edilen öğrenim ücretleri duyurusu için Tıklayınız.

Kayıt işlemlerinin nasıl yapıldığını gösteren OBS Kayıt Kılavuzu için Tıklayınız.

Adaylar belge/bilgi doğrulama süreçleri başvuru esnasında tamamlanmıştır. Bu sebeple kayıt sürecinde belge yükleme işlemi olmayacaktır.

YTÜ ve diğer yükseköğretim kurumlarından Enstitümüze yatay geçiş başvurusu yapmış ve giriş sınavı sonrasında asıl kayıt hakkı kazanan adayların kayıtları Enstitü Yönetim Kurulu toplantısı sonrasında Enstitü tarafından yapılacaktır. Yatay geçiş yoluyla kesin kayıt hakkı kazanan adayların kayıtlı oldukları Üniversiteleri ile resmi yazışma süreci sonucunda kayıtlarının silinmesi Enstitümüzce sağlanacaktır. Bu sebeple Üniversitenizden kayıt sildirme talebini kendiniz yapmayınız.

 

Başka Bir Lisansüstü Tezli Programda Kaydı Olanlar

YÖK mevzuatı gereği aynı anda iki tezli lisansüstü programına kayıt yapılamaz. YÖK sisteminde tezli lisansüstü kaydı bulunan adayların diğer üniversitedeki kaydını kayıt tarihleri içerisinde sildirmeleri gerekmektedir. Kayıtlı olunan diğer Üniversitedeki tezli lisansüstü programlarının kayıt silinme bilgisinin YÖK sistemine işlenmesinde gecikme yaşanması durumunda; Üniversitenizden kayıt sildirme işleminin başlatıldığına dair elektronik olarak doğrulanabilir veya ıslak imzalı ve mühürlü belgenin http://lisansustu.yildiz.edu.tr/sbe üzerinden “Başka Üniversiteden Kayıt Silme” mesaj kategorisini seçerek gönderilmesi gerekmektedir. Islak imzalı ve mühürlü belgenin ayrıca teyidi için kayıt tarihleri içerisinde Enstitümüze ibraz edilmesi gerekmektedir.

 

Yedek Kayıtlar

Asil kayıt sonrası boş kalan kontenjan kadar yedek değerlendirme turları yapılacak ve “Boş kalan kontenjan kadar kayıt hakkı kazanan adaylar” ilan edilecektir. Akademik takvimde yer alan yedek kayıt tarihlerinde aynı şekilde yedek kayıt hakkı kazanan adaylar OBS sistemine giriş yaparak kayıtlarını KENDİLERİ yapacaklardır. Sisteme giriş yaparak verilen süre içerisinde kaydını gerçekleştirme sorumluluğu adayın kendisine aittir.

Yedek kayıtların da kayıt tarihleri içerisinde kayıt yapabilmeleri için YÖK ve YTÜ mevzuatı gereğince başka bir yükseköğretim kurumunda tezli lisansüstü kayıtlarının olmaması gerekmektedir.

 

Birden Fazla Tercih Yapan Adaylar

Birinci tercih asil kazanılması durumunda asil kayıt tarihlerinde adayın kayıt yapması ya da yapmamasından bağımsız olarak ikinci tercihi değerlendirmeye alınmaz. Bu sebeple birinci tercihini asil olarak kazanan adayların kayıt tarihlerinde mutlaka kaydını yapmaları gerekmektedir.

Adayın Birinci tercihini asil kazanamayıp ikinci tercihini asil kazanması durumunda asil kayıt tarihlerinde kayıt yapması halinde kayıt süreci tamamlanır ve yedek değerlendirmede birinci tercihi değerlendirmeye alınmaz. Asil kayıt tarihlerinde kayıt yapmaması halinde yedek değerlendirme turlarında birinci tercihi değerlendirmeye alınır.

Asil yerleştirmelerde ilk tercihine yerleşemeyen adaylar için; boş kalan kontenjanlar ilan edildiğinde ilk tercihine yedek kayıt hakkı kazanması durumunda, yedek kayıt tarihlerinde adayın birinci tercihine kayıt yapması ya da yapmamasından bağımsız olarak ikinci tercihi değerlendirmeye alınmaz. Bu sebeple birinci tercihini yedek olarak kazanan adayların yedek kayıt tarihlerinde mutlaka kaydını yapmaları gerekmektedir.

Asil yerleştirmelerde her iki tercihine de yerleşemeyen adaylar için; boş kalan kontenjanlar ilan edildiğinde ikinci tercihine yedek kayıt hakkı kazanması durumunda, yedek kayıt tarihlerinde adayın ikinci tercihine kayıt yapması halinde kayıt süreci tamamlanır ve bir sonraki yedek değerlendirmelerde birinci tercihi değerlendirmeye alınmaz. Yedek kayıt tarihlerinde kayıt yapmaması halinde bir sonraki yedek değerlendirme turlarında birinci tercihi değerlendirmeye alınır.

 

Güncellenen Akademik Takvim