2022-2023 Bahar Yarıyılı Lisansüstü Derslerin ve Sınavların Nasıl Uygulanacağı Hk.

Yükseköğretim Kurulunun 31 Mart 2023 tarihinde yapmış olduğu açıklama doğrultusunda Üniversitemiz Senatosunun almış olduğu karara istinaden Enstitü Yönetim Kurulunun aldığı karar gereği, 2022-2023 Eğitim ve Öğretim yılı Bahar yarıyılı lisansüstü dersler ve sınavlar aşağıda belirtilen şekilde yapılacaktır.

LİSANSÜSTÜ SÜREÇ

UYGULAMA ŞEKLİ

Dersler

Çevrimiçi ve yüz yüze

Ara Sınavlar

Çevrimiçi

Final ve Bütünleme Sınavları

Yüz yüze

Doktora Yeterlik Yazılı Sınavı

Sadece yüz yüze yapılmalıdır.

Doktora Yeterlik Sözlü Sınavı

Çevrimiçi veya yüz yüze

Doktora Tez Öneri Sınavı

Sadece Çevrimiçi yapılmalıdır.

Doktora TİK Ara Raporu Toplantısı

Sadece Çevrimiçi yapılmalıdır.

Tez Savunma Sınavı

Sadece Yüz yüze yapılmalıdır.(Yüz yüze yapılma zorunluluğu olup kurum dışı jüri üyesinin YTÜ'ye gelememe durumu oluştuğunda yüz yüze yapılan sınava çevrimiçi katılabilir.)