Üniversitemiz Öğretim Üyelerinden Kabul Mektubu Almış Olan Yabancı Uyruklu Adaylar Hakkında

Enstitümüz Lisansüstü Programlarına başvuruda bulunarak tez danışmanı olacak Üniversitemiz öğretim üyesinden kabul mektubu almış olan yabancı uyruklu adaylar, aşağıda belirtilen evrak ile birlikte aşağıda belirtilen son başvuru tarihine kadar kayıt olunmak istenilen programa ait Anabilim dalı başkanlığına şahsen başvuruda bulunmaları halinde; yabancı dil, ALES ve TÖMER şartı aranmaksızın,  ilgili Anabilim Dalı Başkanlığı görüşü ve Enstitü Yönetim Kurulu Kararı ile kontenjan dışı ve sınavsız olarak kayıt olabileceklerdir.

Dayanak: Üniversitemiz Senatosunun 01.02.2022 tarih ve 2022/01 saylı toplantısında alınan karar

Son Başvuru Tarihi: 18.09.2023, Saat: 15:00

 

İstenen Belgeler:

  1. Kabul Mektubu: Tez danışmanı olacak YTÜ öğretim üyesi tarafından verilen kabul mektubu. Örnek kabul mektubu için tıklayınız.
  2. Diploma: Mezun olunan lisans ve lisansüstü programlara ait apostilli diploma/mezuniyet belgesi
  3. Transkript: Mezun olunan lisans ve lisansüstü programlara ait apostilli transkript belgesi
  4. Pasaport Fotokopisi (Aslı ibraz edilmek üzere)
  5. 1 adet fotoğraf
  6. Üniversite Tanınırlık Belgesi: Lisans ve Lisansüstü programlarından mezun olan yabancı yükseköğretim kurumunun YÖK tarafından tanınırlığını gösterir belge (https://denklik.yok.gov.tr/yu-yukseklisans)
  7. Kayıt Talep Dilekçesi (Dilekçe için tıklayınız.)

 

NOT: Başvurusunu Anabilim dalı başkanlığına yapmış olan aday ayrıca son başvuru tarihine kadar evraklarının asıllarını ayrıca Enstitümüze ibraz etmeleri gerekmektedir.