Tam Burslu Modern Parasal İktisat İkinci Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı (Türk Reasürans A.Ş.)

Tam Burslu Modern Parasal İktisat İkinci Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı (Türk Reasürans A.Ş.)

Üniversitemizde 2023-2024 güz yarıyılında Yıldız Teknik Üniversitesi ile Türk Reasürans A.Ş.  arasında imzalanan protokol ile tarafların işbirliğinde Türk Reasürans A.Ş. tarafından sağlanan burs çerçevesinde sigortacılık sektörüne yönetici adayı yetiştirmek amacıyla tam burslu olarak “Modern Parasal İktisat Tezsiz YL-Beşiktaş (Tam Burslu Türk Reasürans A.Ş.)” programı açılmıştır.

Program sigortacılık sektörünün ihtiyacına yöneliktir. Konu başlıkları olarak Ekonomi, Finans, Algoritma, Programlama, Veri Analizi ve Makine Öğrenmesi konularını kapsamaktadır.

Genel Şartlar

YÖK Lisansüstü yönetmeliği uyarınca adayların ALES eşit ağırlık (EA) puanı en az 55 olmalıdır.

Kontenjan

Programa kabul edilecek öğrencilerin sayısı en fazla 30 (otuz) olacaktır. Programa kabul alan öğrencilerden öğrenim ücreti alınmayacaktır. Öğrenciler programa devam etmeme ve başarılı olamama durumları için Türk Reasürans A.Ş. ile bir öğrenci sözleşmesi imzalayacaklardır. Ayrıntıları yazılı sınav sonrası yapılan mülakatlarda öğrencilerle paylaşılacaktır.

 

Değerlendirme Kriterleri

Üniversite, YÖK Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ve YTÜ Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği Senato Esasları’nda belirtilen kabul şartlarını sağlayan ve Öğrenci Seçme Komisyonu tarafından yapılan sözlü ve yazılı sınav sonucunda yine Öğrenci Seçme Komisyonu tarafından yazılı olarak Enstitüye bildirilen kişileri protokol kapsamında program eğitime kabul edilecektir.

Yapılan protokol gereği, iki aşamalı bir değerlendirme yöntemi uygulanacaktır.

1. Aşama; Yazılı Giriş Sınavı

Başvuru yapan bütün adayların yazılı sınava girmesi zorunludur. Yazılı sınava girmeyen adaylar sözlü mülakatlara alınmayacak ve başarısız olarak değerlendirileceklerdir. Yazılı sınav temel matematik, temel istatistik, genel kültür ve sigortacılık sektörüne duyulan ilgi hakkında sorulardan oluşacaktır.

2. Aşama: Sözlü Giriş Sınavı (Mülakat)

20-22 Eylül 2023 tarihlerinde yapılacak sözlü sınavlara yazılı sınava girmiş bütün adaylar davet edilecektir. Listeler 19 Eylül 2023 akşamı sbe.yildiz.edu.tr sitemizden duyurulacaktır.  Sözlü sınav sonrası “Genel Başarı Notu” aşağıda belirtilen bağıl değerlendirme ile hesaplanacaktır.

Genel Başarı Notu= ALES puanının %50’si + lisans AGNO’sunun % 10’u + giriş sınavı notunun %40’ı (Yazılı*%60 + Sözlü*%40)

Genel başarı notu sıralamasına göre ilk 30 aday asil diğer adaylar yedek olarak ilan edilecektir.

 

Eğitim Programı

Programın yürütülmesinde YÖK Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ve YTÜ Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği Senato Esasları geçerlidir.

2023/20234 Eğitim-Öğretim yılı Güz Dönemi’nde başlayacaktır. Program için normal süre en az 2 (iki) yarıyıl olup, en fazla 3 (üç) yarıyıldır. Program toplam 30 (otuz) krediden ve 90 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla, en az 10 (on) ders, Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik dersi ve dönem projesi dersinden oluşur. 

Başvuru

- Başvuru Takvimi için tıklayınız.

- Başvurular obs.yildiz.edu.tr üzerinden online olarak gerçekleştirilmektedir. Başvuru için tıklayınız.

- OBS Lisansüstü Başvuru kılavuzu için tıklayınız.

- OBS Lisansüstü Başvuru Bilgilendirme VİDEOSU için tıklayınız.