2023-2024 Güz Dönemi Doktora Yeterlik Sınavı Başvurusu Yapacak Öğrencilerin Dikkatine

2023-2024 Güz Dönemi Doktora Yeterlik başvuruları https://lisansustu.yildiz.edu.tr/sbe/ sistemi üzerinden 02.10.2023-10.10.2023 tarihleri arasında öğrenci tarafından online olarak  yapılacaktır.          

Senato Esasları Madde 17’ye göre ders yükümlülüğünü tamamlamış ancak lisansustu.yildiz.edu.tr sistemi üzerinden başvuruda hata alan öğrenciler var ise lisansustu.yildiz.edu.tr adresine kullanıcı adı ve şifresi ile giriş yaparak mesaj kategorisinde yer alan “Doktora Yeterlik Sorun Bildirme” mesaj kategorisine mesaj göndererek durumlarının incelenmesini sağlayabilirler.


 SINAVIN YAPILIŞ ŞEKLİ

       Doktora Yeterlik Yazılı ve sözlü sınavları Anabilim Dalı Başkanlıklarınca belirlenen, yer, saat ve tarihlerde yüz yüze yapılacak olup Anabilim dallarının web sitelerinde ilan edilecektir. Yazılı sınavdan başarılı olanlar, Anabilim dallarının belirleyeceği tarihlerde sözlü sınava gireceklerdir. Anabilim dalları web adreslerinden Doktora Yeterlik sınavlarının tarih, saat ve diğer bilgiler ilan edileceklerdir. 

 

       YTÜ Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği Senato Esasları MADDE 30 (15.12.2022 tarihli Senato Esasları) gereğince doktora yeterlik süreçleri işletilecektir:

  • Yeterlik sınavı, yazılı sınav ve sözlü sınav olmak üzere iki bölümden oluşur.
  • Yeterlik Yazılı Sınavı: Tek aşama yapılacak olup anabilim dalı bünyesinde oluşturulan program için tanımlanan lisansüstü düzeyindeki dersleri kapsar
  • Yeterlik yazılı sınavından en az 70/100 puan alınmalıdır.
  • Yeterlik yazılı sınavdan başarılı olamayan öğrenci sözlü sınava giremez.
  • Yeterlik sözlü sınavından en az 50/100 puan alınmalıdır.
  • Başarılı olunabilmesi için yeterlik yazılı ve sözlü sınav aritmetik ortalaması en az 70/100 puan olmalıdır.

 2022-2023 Bahar Dönemi Doktora yeterlik yazılı bölümden başarılı olmuş ancak sözlü sınavdan başarısız olmuş öğrenciler online sistemden https://lisansustu.yildiz.edu.tr/sbe/ başvuru yapmaları şartı ile bu dönem sadece sözlü sınava alınacaklardır.

 

KİMLER BAŞVURMALIDIR

Dönemi 6 Olan Öğrenciler: 2020-2021 Bahar dönemi kaydolmuş öğrencilerden hala yeterlik sınavına girmemiş olan doktora öğrencileri 5. dönemlerini tamamladıkları için başarısız sayılmışlardır. Bu öğrencilerden, 2023-2024 Güz dönemi doktora yeterlik sınavlarına başvuru yapmayan, başvuru yapıp sınava girmeyen veya sınavdan başarısız olanların ikinci başarısızlıkları olacağından kayıtları silinecektir!!!

 

Dönemi 5 Olan Öğrenciler: 2021-2022 Güz dönemi kayıtlı olan tüm doktora öğrencileri bu dönem 5. dönemleri olduğu için YTÜ Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği Senato Esasları gereği Doktora Yeterlik başvurusu yapmak zorundadırlar. Başvuru yapmayan, başvuru yapıp sınava girmeyen veya sınavdan başarısız olanların birinci başarısızlıkları olacaktır.

 

Senato Esasları Madde 17

Doktora öğrencileri için zorunlu ders uygulaması bulunmaktadır. Bu kapsamda doktora yeterlik sınavına başvurulabilmesi için aşağıda yer alan ders tamamlama kurallarının sağlanması gerekmektedir.

 

  • Tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için; Toplam 21 (yirmi bir) krediden az olmamak koşuluyla, en az 7 (yedi) ders, Seminer dersi, Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik dersinden oluşur.
  • Doktora programlarına lisans derecesi (bütünleşik) ile kabul edilmiş öğrenciler için; 42 (kırk iki) krediden az olmamak koşuluyla, en az 14 (on dört) ders, Seminer dersi, Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik dersinden oluşur.
  • Tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için; Lisansüstü eğitimin ilk 4 dönemi içerisinde alınması gereken Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik ile Seminer dersi haricindeki 7 (yedi) dersin en az 4 (dört)’ü, öğrencinin kayıtlı olduğu anabilim dalı müfredatında bulunan ve kayıtlı olduğu programın minimum sayıdaki zorunlu derslerini içeren derslerden oluşur. Lisans derecesi (bütünleşik) ile kabul edilmiş doktora öğrencileri için ise Lisansüstü eğitimin ilk 6 dönemi içerisinde alınması gereken Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik ile Seminer dersi haricindeki 14 (on dört) dersin en az 8 (sekiz)’i, öğrencinin kayıtlı olduğu anabilim dalı müfredatında bulunan ve kayıtlı olduğu doktora programın minimum sayıdaki zorunlu derslerini içeren derslerden oluşur
  • Diğer anabilim/anasanat dalında veya diğer yükseköğretim kurumlarında verilen lisansüstü derslerden en fazla 3 (üç), lisans derecesi (bütünleşik) ile kabul edilmiş doktora öğrencileri için en fazla 6 (altı) ders, öğrencinin lisansüstü öğrenimi süresince almak zorunda olduğu toplam ders yüküne sayılabilir.

    

Yukarıdaki koşulları sağlayamayan öğrencilerin yeterlik başvurusu yapmamaları ve mevzuatta verilen süre içerisinde eksik derslerini tamamlamaları gerekmektedir. (Mevzuatta yer alan sürede eksik derslerini tamamlamayan öğrencilerin kayıtları silinmektedir.)  İlgili şartları sağlayamadığı halde başvuru yapan öğrencilerin yeterlik başvuruları geçersiz sayılacaktır!!!