SHININGSTAR PROGRAM BAŞVURULARI

SHININGSTAR PROGRAMI

Lisans programı öğrencilerinin yüksek lisans programından ders alabilecekleri ve mezun olmaları durumunda, sınavsız kontenjan dışı tezli yüksek lisans programına kayıt olabilecekleri "Shining Star Programı"nın başvuru tarihleri 3 Haziran 2024-18 Eylül 2024 (Saat: 15.00) olup ayrıntılar aşağıda verilmiştir.

BAŞVURU KOŞULLARI

• Programa en erken lisans öğreniminin beşinci yarıyılının başında olan Üniversitemiz öğrencileri başvurabilir.

• Başvuru sırasında, teorik ağırlıklı genel not ortalamasının (AGNO) en az 3.00/4.00 olması gerekmektedir.

• Başvurular lisansüstü ders kayıt tarihlerinde Bölüm/Program Başkanlıklarına yazılı olarak yapılır. Kayıtlı olunan Fakülte Yönetim Kurulu onayı ve ders alınmak istenilen Enstitü’nün Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile lisansüstü düzeyde ders alınabilir.

•Lisans öğrenimi sonunda, Tezli Yüksek Lisans programına geçişin yapılabilmesi için, lisans öğrenimi sırasında en az 5 Lisansüstü dersinden CB veya üzeri bir not ile başarılı olunması ve bu derslerin lisans AGNO’suna katılmamış olması gerekmektedir.

•Öğrencinin başvurmak istediği Tezli Yüksek Lisans programına başvuru için, Enstitü Yönetim Kurulunun belirlemiş olduğu bölümlerden mezun olunması gerekmektedir. Her bir Yüksek Lisans Programı için kabul edilen Lisans program listesini görmek için tıklayınız.

Başvuru Şekli: Başvurular kayıtlı olunan bölüm başkanlığına yapılır.

Başvuru Tarihleri: 3 Haziran 2024-18 Eylül 2024 (Saat: 15.00)

Başvuru için gerekli belgeler: Başvuru formu ve güncel transkript. Başvuru formu örneği için tıklayınız

 

Duyuru Güncelleme: 27.05.2024