2023-2024 Bahar Dönemi Doktora Yeterlik Sınavları Hk

2023-2024 BAHAR DÖNEMİ DOKTORA YETERLİK SINAVI BAŞVURUSU YAPACAK ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

1.     BAŞVURU TARİHLERİ

19.02.2024-27.02.2024

2.     BAŞVURU  NASIL YAPILIR

lisansustu.yildiz.edu.tr sistemi üzerinden kullanıcı adı ve şifresi ile giriş yapılarak “Yeterlik İşlemleri” menüsünden “Başvuru” sekmesi tıklanarak online başvurulması gerekmektedir.

3.     BAŞVURUDA SİSTEMSEL HATA ALINMASI DURUMUNDA NE YAPILIR

Senato Esasları Madde 17’ye göre ders yükümlülüğünü tamamlamış ancak lisansustu.yildiz.edu.tr sistemi üzerinden başvuruda hata alan öğrenciler var ise lisansustu.yildiz.edu.tr adresine kullanıcı adı ve şifresi ile giriş yaparak mesaj kategorisinde yer alan “Doktora Yeterlik Sorun Bildirme” mesaj kategorisine mesaj göndererek durumlarının incelenmesini sağlayabilirler.

4.     SINAVIN YAPILIŞ ŞEKLİ

       Doktora Yeterlik Yazılı ve sözlü sınavları Anabilim Dalı Başkanlıklarınca belirlenen, yer, saat ve tarihlerde yüz yüze yapılacak olup Anabilim dallarının web sitelerinde ilan edilecektir. Yazılı sınavdan başarılı olanlar, Anabilim dallarının belirleyeceği tarihlerde sözlü sınava gireceklerdir. Anabilim dalları web adreslerinden Doktora Yeterlik sınavlarının tarih, saat ve diğer bilgiler ilan edileceklerdir. 

       YTÜ Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği Senato Esasları MADDE 30 gereğince doktora yeterlik süreçleri işletilecektir:

·      Yeterlik sınavı, yazılı sınav ve sözlü sınav olmak üzere iki bölümden oluşur.

·      Yeterlik Yazılı Sınavı: Tek aşama yapılacak olup anabilim dalı bünyesinde oluşturulan program için tanımlanan lisansüstü düzeyindeki dersleri kapsar

·      Yeterlik yazılı sınavından en az 70/100 puan alınmalıdır.

·      Yeterlik yazılı sınavdan başarılı olamayan öğrenci sözlü sınava giremez.

·      Yeterlik sözlü sınavından en az 50/100 puan alınmalıdır.

·      Başarılı olunabilmesi için yeterlik yazılı ve sözlü sınav aritmetik ortalaması en az 70/100 puan olmalıdır.

·       2023-2024 Güz Dönemi Doktora yeterlik yazılı bölümden başarılı olmuş ancak sözlü sınavdan başarısız olmuş öğrenciler online sistemden (lisansustu.yildiz.edu.tr) başvuru yapmaları şartı ile bu dönem sadece sözlü sınava alınacaklardır.

5.     KİMLER BAŞVURMAK ZORUNDADIR

Dönemi 6 Olan Öğrenciler: 2021-2022 Güz dönemi kaydolmuş öğrencilerden hala yeterlik sınavına girmemiş olan doktora öğrencileri 5. dönemlerini tamamladıkları için başarısız sayılmışlardır. Bu öğrencilerden, 2023-2024 Bahar dönemi doktora yeterlik sınavlarına başvuru yapmayan, başvuru yapıp sınava girmeyen veya sınavdan başarısız olanların ikinci başarısızlıkları olacağından kayıtları silinecektir!!!

Dönemi 5 Olan Öğrenciler: 2021-2022 Bahar dönemi kayıtlı olan ve daha önce yeterlik başvurusu olmayan tüm doktora öğrencilerinin bu dönem 5. dönemleri olacağından YTÜ Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği Senato Esasları gereği Doktora Yeterlik başvurusu yapmak zorundadırlar. Başvuru yapmayan, başvuru yapıp sınava girmeyen veya sınavdan başarısız olanların birinci başarısızlıkları sayılacaktır.

6.     BAŞVURU KOŞULLARI

Doktora yeterlik sınavına başvurulabilmesi için aşağıda yer alan ders tamamlama kurallarının sağlanması gerekmektedir.

  • Tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için; Toplam 21 (yirmi bir) krediden az olmamak koşuluyla en az 7 (yedi) ders, Seminer dersi, Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik dersinden oluşur.
  • Doktora programlarına lisans derecesi (bütünleşik) ile kabul edilmiş öğrenciler için; 42 (kırk iki) krediden az olmamak koşuluyla en az 14 (on dört) ders, Seminer dersi, Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik dersinden oluşur.
  • Tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için; Lisansüstü eğitimin ilk 4 dönemi içerisinde alınması gereken Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik ile Seminer dersi haricindeki 7 (yedi) dersin en az 4 (dört)’ü, öğrencinin kayıtlı olduğu anabilim dalı müfredatında bulunan derslerden oluşur. Lisans derecesi (bütünleşik) ile kabul edilmiş doktora öğrencileri için ise Lisansüstü eğitimin ilk 6 dönemi içerisinde alınması gereken Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik ile Seminer dersi haricindeki 14 (on dört) dersin en az 8 (sekiz)’i öğrencinin kayıtlı olduğu anabilim dalı müfredatında bulunan derslerden oluşur
  • Diğer anabilim/anasanat dalında veya diğer yükseköğretim kurumlarında verilen lisansüstü derslerden en fazla 3 (üç), lisans derecesi (bütünleşik) ile kabul edilmiş doktora öğrencileri için en fazla 6 (altı) ders, öğrencinin lisansüstü öğrenimi süresince almak zorunda olduğu toplam ders yüküne sayılabilir.

Yukarıdaki koşulları sağlayamayan öğrencilerin yeterlik başvurusu yapmamaları ve mevzuatta verilen süre içerisinde eksik derslerini tamamlamaları gerekmektedir. (Mevzuatta yer alan sürede eksik derslerini tamamlamayan öğrencilerin kayıtları silinmektedir.)  İlgili şartları sağlayamadığı halde başvuru yapan öğrencilerin yeterlik başvuruları geçersiz sayılacaktır!

 

7.     DAYANAK

 YTÜ Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği Senato Esasları için tıklayınız.