Ders Kayıtları ve Mezuniyet Koşulları

DERS KAYITLARI İLE İLGİLİ ÖNEMLİ HUSUSLAR

► Öğretim tipine göre DERS KAYIT YÜKÜMLÜLÜKLERİ için tıklayınız.

 Tüm Lisansüstü Programların Eğitim Müfredatı Enstitü sayfamızda “PROGRAMLAR” kısmında yer almaktadır.

 Ders kayıt tarihlerinde; ders seçimi yapacak öğrencilerimizin akademik ders kayıt takvimindeki tarihlere dikkat etmesi gerekmektedir. Ders kayıt takvimi dışında dilekçe ile ders ekle veya sil yapılmayacaktır. Süreç aşağıdaki şekilde işleyecektir;

  • Öğrenci Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS) üzerinden şifresi ile giriş yaparak ders seçimini yapar. 
  • Anabilim / anasanat dallarının web sayfalarında yer alan ders programlarındaki ders kodları üzerinden derslerini seçer.
  • Ders ekle/sil takvimi sonrası derslerin doluluk oranları SBE tarafından kontrol edilerek kapanan dersler SBE sayfasından ilan edilir. (Kayıtlı olunan programın zorunlu dersleri hariç 3 kişiden daha az öğrencisi olan dersler kapanır.)
  • Kapanan derslere kayıtlı öğrenciler akademik takvimde belirtilen ders ekleme süresi içerisinde açılan derslere kayıt yaptırır. Bu aşamadan sonra nihai ders listeleri oluşur.

 OBS Ders Kayıt Klavuzu öğrenci giriş sayfasında yer almaktadır. Ulaşmak için tıklayınız. OBS sistemine yönelik teknik destek için obslu@yildiz.edu.tr mail adresi ile iletişime geçebilirsiniz.

 Ders kayıt takvimi için tıklayınız

 Akademik  ders  kayıt  takviminden  sonra  ders  ekleme  işlemi  kesinlikle yapılmayacaktır.

 Yüksek lisans öğrencileri için 1. dönemlerinin sonuna kadar, Doktora öğrencileri için 2. dönemlerinin sonuna kadar danışman atamasının yapılması gerekmektedir. Belirtilen sayıdaki dönemlerini tamamlayan öğrencilerin en geç ders kayıt haftasının ilk haftasına kadar FR-1608-SBE Lisansüstü Tez Danışmanı - Eş Danışman Öneri Formu’nu bilgisayar ortamında doldurarak kayıtlı oldukları programın ana bilim dalı başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir. İlgili dönemlerden sonra tez danışmanı atanmayan öğrenci ders seçimi yapamayacaktır.

 2016-2017 güz dönemi ve sonrasında kayıt olan öğrenciler ders aşamalarını tamamlayabilmek için Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik ve Seminer derslerini almak zorundadır. Bunun yanı sıra öğrenciler ana bilim dalları tarafından tanımlanan zorunlu dersleri (Program Zorunlu) anabilim dalı tarafından belirtilen minimum sayıda almak zorundadırlar. Zorunlu derslerin de yer aldığı program bilgilerine Sosyal Bilimler Enstitüsü ana sayfasında yer alan “Programlar” sekmesinden ulaşabilirsiniz. Her program için alınması gereken minimum program zorunlu ders sayılarına ulaşmak için tıklayınız. 

 Tez aşamasında olan tüm öğrenciler mezun olana kadar danışmanı tarafından açılan

  • Yüksek lisans için "Yüksek Lisans Tezi" ve "Uzmanlık Alan Dersi"
  • Doktora için "Doktora Tezi" ve "Uzmanlık Alan Dersi"

derslerini kayıtlı oldukları anabilim dalından seçmek zorundadırlar (Yüksek Lisans Tez Aşaması: Ders aşamasının tamamlanması, Doktora Tez Aşaması: Tez Önerisinden başarılı olunması). Bu derslerin grupları danışmana göre değişmekte olup her danışman öğretim üyesine bir grup olacak şekilde düzenlenmiştir. Ders kodlarını ve grupları GSIS üzerinden “ders grup görüntüleme” sekmesinden öğrenebilirsiniz.

 Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik dersi öncelikle kayıtlı olduğu Anabilim dalından seçilmesi gerekir. Bu dersin ilgili dönemde Anabilim dalında açılmaması durumunda, öğrencinin talebi, Anabilim Dalının görüşü ve Enstitü Yönetim Kurulu  kararıyla  diğer anabilim dallarından alınabilir. Söz konusu süreç ders kayıt haftası içinde öğrencinin talebiyle başlar. Bu şekilde başka Anabilim dalından alınan Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik dersi program dersi sayılacaktır.

 Seminer dersi en erken ikinci dönemde seçilebilir. Seminer dersini, ders programına ikinci dönemden daha erken eklemiş olması durumunda ders kayıt haftasından sonra bu öğrencilerin ders programından seminer dersi silinecektir.

 Senato Esasları gereği başarısız dersler AGNO hesabına katılmadığı için başarılı derslerin başarısız derslerin yerine saydırılması işlemleri kaldırılmıştır. Öğrencilerimiz GSIS sisteminde saydırarak ders seçme işlemi yapamayacaklardır. Notu AA olmayan aynı kod ve aynı isimli ders istenildiği takdirde tekrar alınabilir. Bu durumda son alınan not geçerlidir.

► 01.02.2022 tarihli Üniversitemiz Senatosunun vermiş olduğu karar doğrultusunda; I. Öğretim öğrencilerinin ücret karşılığında II. Öğretimde açılan derslerden alabilmelerine, II. Öğretim öğrencilerinin I. Öğretimde açılan derslerden alabilmelerine karar verilmiştir. Belirtilen şekilde ders almak isteyen öğrencilerimiz ders kayıt tarihleri içerisinde ders alma dilekçeleri ile öncesinde Üniversitemiz harç birimine giderek ders ücretinin ödendiğine dair borcu yoktur onayı almaları ve ve ardından ilgili dilekçeyi anabilim dalları aracılığı ile Enstitümüze iletmeleri gerekmektedir.

 Yabancı dilde eğitim veren programlara kayıtlı olan öğrenciler için tüm derslerini ilgili programın eğitim dilinde olması kaydıyla yukarıdaki açıklamalar geçerlidir. Yabancı dilde eğitim veren programlara kayıtlı olan öğrenciler tüm derslerini ilgili programın eğitim dilinde almalıdır.

 Yabancı dilde öğrenim yapılmayan programlarda tezler; öğrencinin, danışmanın ve jüri üyelerinin ilgili dil yeterliği olmak koşulu ile ana bilim/anasanat dalı başkanının uygun görüşü ve EYK kararı kararıyla ilgili yabancı dilde yazılabilir.

 Ders aşaması için azami süre 4 yarıyıl olup bu süre içerisinde ders aşamasını tamamlamayan öğrencilerimizin kayıtları silinmektedir. Kayıt silme işlemi transkript ve dosya kontrolleri sonucu gerçekleştiğinden bazı öğrencilerin kayıt silinme süreçleri hala devam etmektedir. Ders aşamasını tamamlayamayan ve henüz kayıtları silinmeyen öğrencilerimiz ders kayıt haftasında harç ödemesi yapmamaları ve ders seçmemeleri gerekmektedir. Bu durumda olan öğrencilerimiz ders kayıt haftasında ders seçmiş olsalar bile kayıtları silinecektir.

 

Tez ve Uzmanlık Alan Derslerine Kayıt Hakkında

 Tez aşamasına geçen tüm öğrencilerimiz Tez ve Uzmanlık Alan derslerini seçmek ve mezun olunacak son dönemde başarılı olmak zorundadırlar.

 Tez ve Uzmanlık Alan Dersleri her öğrenci için kendi danışmanına açılan grup üzerinden seçilmelidir.

 Birinci dönemlerinde olan öğrencilerimizin tez ve uzmanlık alan derslerini seçmemeleri gerekmektedir. Birinci dönemlerinde olup tez ve uzmanlık alan derslerini seçen öğrencilerin transkriptlerinden bu dersler silinecektir.

 Mezun olunmak istenen dönemde tez ve uzmanlık alan dersini seçmeyen öğrencilerin mezuniyet başvuruları kabul edilmemektedir.

 Ara rapor döneminde olan doktora öğrencileri tez ve uzmanlık alan dersini seçmezlerse ara rapor veremezler. Verecekleri ara rapor işleme alınmaz ve öğrenci ilgili dönemin ara raporundan başarısız sayılır.

 

Doktora Yeterlik Hakkında

 Ders aşamasını tamamlayan doktora öğrencileri en geç beşinci yarıyıl sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorundadır.

 Belirlenen dönemlere kadar yeterliğe girmeyen öğrencilerin ilk başarısızlığı kabul edilecektir.

 Yeterlik başvuruları her yarıyılın ilk 9 günü OBS üzerinden öğrenci tarafından yapılmaktadır.

 Yeterlik sınavına başvuru yapan ve girmeyen öğrenciler başarısız sayılır.

 Doktora yeterlik sınavı hakkında detaylı bilgi için bkz. Senato Esasları Md. 30

 


 

YÜKSEK LİSANS ÖĞRENCİLERİ MEZUNİYET KOŞULLARI

 

YL programları ders aşamasını tamamlamak için;

7 ders (En az CB notu)+ Yüksek Lisans Seminer (5001)+ Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik koşulu sağlanmalıdır.

 

YL programlarından mezuniyet için;

7 ders (En az CB) + Yüksek Lisans Seminer (5001)  + Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik Dersi + YL Tez Dersi + Uzmanlık Alan Dersi koşulu sağlanmalıdır.

 

Yayın şartları: Yürürlükteki YTÜ Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği Senato Esaslarındaki yayın şartlarına tabidirler.

 

Ders aşaması için azami süre 4 yarıyıl olup bu süre içerisinde ders aşamasını tamamlayamayan öğrencilerin kayıtları silinecektedir. 

 

 

DOKTORA  ÖĞRENCİLERİ MEZUNİYET KOŞULLARI

 

2016/2017 Güz Dönemi ve Sonrasında Kaydolmuş Doktora Öğrencileri

 

Ders aşaması için azami süre 4 yarıyıl olup bu süre içerisinde ders aşamasını tamamlamayan öğrencilerimizin kayıtları silinecektedir. 2017/2018 Bahar sonu itibariyle derslerini tamamlayamayan 2016/2017 Güz dönemi girişli öğrencilerin kayıtları silinmiştir.  Kayıt silme işlemi dosya kontrolleri sonucu gerçekleştiğinden bazı öğrencilerin kayıt silme süreçleri hala devam etmektedir. Ders aşamasını tamamlayamayan ve henüz kayıtları silinmeyen öğrencilerimiz ders kayıt haftasında harç ödemesi yapmamaları ve ders seçmemeleri gerekmektedir.

 

Doktora ders aşamasını tamamlamak için;

 

7 ders (En az BB notu)+ Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik dersi+ Doktora Seminer (6001 Kodlu) koşulu sağlanmalıdır.

 

Doktora yeterlik aşamasını başarıyla geçen öğrencinin tez izleme komitesi ana bilim dalı tarafından 1 ay içerisinde oluşturulmalı ve tez önerisi 6 ay içinde sunulmalıdır. Aksi halde ilgili öğrenciler başarısız sayılacaktır.

 

Doktora Tez önerisi kabul edilen öğrencinin tez izleme komitesi öğrenci tezini teslim edinceye kadar yılda iki kez toplanmak zorundadır. Mezuniyet için en az 3(üç) tez izleme raporu verilmek zorundadır. Tez izleme komitesi tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrencinin ilişiği kesilir.

 

Doktora Mezuniyet

 

Doktora mezuniyet için;

 

7 Ders(En az BB)+ Doktora Seminer (6001)+ Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik+ Doktora Tez Dersi+ Uzmanlık Alan Dersi

 

koşulu sağlanmalıdır.

 

Yayın şartları: Yürürlükteki YTÜ Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği Senato Esaslarındaki yayın şartlarına tabidirler.

 

 

2016/2017 Güz dönemi Öncesinde Kaydolmuş Doktora Öğrencileri

 

Doktora Ders Aşaması

Ders aşaması için azami süre 2016/2017 Güz Dönemi’nden başlamak üzere 4 yarıyıl olduğundan bu süre içerisinde ders aşamasını tamamlayamayan öğrencilerin kayıtları 2017/2018 Bahar sonu itibariyle silinmiştir.  Kayıt silme işlemi dosya kontrolleri sonucu gerçekleştiğinden bazı öğrencilerin kayıt silme süreçleri hala devam etmektedir. Ders aşamasını tamamlayamayan ve henüz kayıtları silinmeyen öğrencilerimiz ders kayıt haftasında harç ödemesi yapmamaları ve ders seçmemeleri gerekmektedir.

 

Doktora ders aşamasını tamamlamak için;

 

8 ders(En az BB) ya da 7 Ders(En az BB)+ Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik+ Doktora Semineri (6001) koşulu sağlanmalıdır.

 

Doktora Yeterlik Aşaması

Doktora yeterlik aşamasına geçmek için ders aşaması tamamlanmalıdır. (2016/2017 güz dönemi itibariyle hesaplanmak üzere yeterlik sınavına hiç girmemiş ve başarısız olmamış öğrenciler en geç 5. dönemlerinde yeterlik sınavına girmek zorundadırlar. Aksi takdirde ilk başarısızlık kabul edilecektir.) Doktora yeterlik sınavına iki kez girmeyen ya da başarısız olan öğrencilerin kayıtları silinecektir.

 

Doktora yeterlik aşamasını başarıyla geçen öğrencinin tez izleme komitesi ana bilim dalı tarafından 1 ay içerisinde oluşturulmalı ve tez önerisi 6 ay içinde sunulmalıdır. Aksi halde ilgili öğrenciler başarısız sayılacaktır. Tez öneri savunmasına iki kez girmeyen ya da başarısız olan öğrencilerin kayıtları silinecektir.

 

Doktora Tez önerisi kabul edilen öğrencinin tez izleme komitesi öğrenci tezini teslim edinceye kadar yılda iki kez toplanmak zorundadır. Mezuniyet için en az 3(üç) tez izleme raporu verilmek zorundadır. Tez izleme komitesi tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrencinin ilişiği kesilir.

 

Doktora Mezuniyet

 

Doktora mezuniyet için;

8 Ders(En az BB notu)+ Doktora Tez Dersi+ Uzmanlık Alan Dersi

VEYA

7 Ders(En az BB)+ Doktora Seminer (6001)+ Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik+ Doktora Tez Dersi+ Uzmanlık Alan Dersi

 

koşulu sağlanmalıdır.

 

Yayın şartları: Yürürlükteki YTÜ Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği Senato Esaslarındaki yayın şartlarına tabidirler.

 

 

 

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS ÖĞRENCİLERİ MEZUNİYET KOŞULLARI

Ders Aşaması:

10 ders (30 kredi, En az CB notu) + Dönem Proje dersi+ Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik alınmalıdır.

 

Tezsiz yüksek lisans programlarında 3(üç) yarıyıl sonunda başarısız olan veya programı tamamlamak için gerekli koşulları sağlayamayan öğrencinin ilişiği kesilir.

 

 

TÜM ÖĞRENCİLER İÇİN İLİŞİK KESME DURUMLARI

 

Program için tanımlanan azami süreler sonunda başarısız olan veya programı tamamlayamayan öğrencinin üniversite ile ilişiği kesilir.

 

Azami Süreler

 

- Yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin ders aşaması için azami süre 4 yarıyıl olup bu süre içerisinde ders aşamasını tamamlayamayan öğrencilerin kayıtları dönem sonunda silinir.

- Yüksek lisans öğrencileri için azami süre 6 yarıyıl, doktora öğrencileri için azami süre 12 yarıyıl olup tezini bu sürede tamamlamayan öğrencilerin de kayıtları silinir.

- 2016/2017 Güz dönemi öncesinde kayıt olan öğrenciler için azami süreler 2016/2017 güz dönemi itibariyle hesaplanmaktadır.

- Bilimsel hazırlık programında iki yarıyıl sonunda başarılı olamayan öğrencinin üniversite ile ilişiği kesilir.

 

Tezli yüksek lisans programlarında;

- Lisansüstü öğrenimi süresince almak zorunda olduğu toplam kredili/kredisiz ders yükünü 4 (dört) yarıyıl sonunda en az 2.50/4.00 AGNO ile tamamlayamayan,

- Azami süreler içerisinde tez çalışmasından başarısız olan,

- Tez savunma sınavına girmeyen ya da tez savunma sınavına girme şartlarını yerine getiremeyen,

- Tezi başarısız bulunarak reddedilen

öğrencilerin üniversite ile ilişiği kesilir.

 

Tezsiz yüksek lisans programlarında 3(üç) yarıyıl sonunda başarısız olan veya programı tamamlamak için gerekli koşulları sağlayamayan öğrencinin ilişiği kesilir.

 

Doktora/Sanatta yeterlik programlarında;

- Öğrenimi süresince almak zorunda olduğu toplam kredili/kredisiz ders yükünü yüksek lisans derecesiyle kabul edilenler için 4 (dört) yarıyıl sonunda en az 3.00/4.00 AGNO ile tamamlayamayan,

- Azami süreler içerisinde tez çalışmasından başarısız olan,

- Yeterlik aşamasında 2(iki) kez başarısız bulunan,

- Tez öneri aşamasında 2(iki) kez başarısız bulunan,

- Tez izleme komitesi tarafından üst üste 2(iki) kez veya aralıklı olarak 3(üç) kez başarısız bulunan,

- Tez savunma sınavına girmeyen ya da tez savunma sınavına girme şartlarını yerine getiremeyen,

- Tezi başarısız bulunarak reddedilen

 

öğrencilerin üniversite ile ilişiği kesilir.

 

Önemli Not: Yeterliğe girilmediği, tez önerisi ve tez izleme raporu verilmediği durumlarda öğrenci başarısız kabul edilir.

 

 

 

Not: Yukarıda belirtilen tüm hususlar yürürlükteki YTÜ Senato Uygulama Esaslarına göre hazırlanmıştır.