Ders Saydırma İşlemleri

Ders Saydırma

MADDE 19- (1) Yatay geçişle veya yükseköğretim kurumlarının lisansüstü programlarından ilişik kesilme sebebiyle ayrılmış ve lisansüstü programlarımıza kaydolan öğrencilerin, daha önce lisansüstü seviyesinde almış olduğu dersin başarı notunun başvurduğu program düzeyi için geçerli olan minimum başarı notunu sağlaması durumunda en fazla 3 (üç) ders ilgili anabilim/anasanat dalının tanımlamış olduğu seçmeli ve/veya zorunlu ders yüküne sayılabilir. Yatay geçişle kabul edilen doktora öğrencilerinin ders saydırma işlemleri Madde 12’ye göre düzenlenir. (29.12.2021/12-15 gün ve sayılı Senato kararı ile değişiklik yapılmıştır.)

(2) Enstitü programlarından herhangi bir nedenle ilişiği kesilen öğrencilerin aynı programa veya aynı isimli bütünleşik doktora programına kayıt hakkı kazanmaları durumunda, Madde 17’de yer alan ders yükü tamamlama kurallarına uygun olacak şekilde aldığı dersler öğrencinin ders yüküne sayılabilir. (29.12.2021/12-15 gün ve sayılı Senato kararı ile değişiklik yapılmıştır.)

(3) Üniversitemiz tezsiz yüksek lisans programlarından mezun olarak aynı isimli tezli yüksek lisans veya bütünleşik doktora programına kayıt olan öğrenciler, Madde 17’ de yer alan ders yükü tamamlama kurallarına uygun olacak şekilde tezsiz yüksek lisans eğitim sırasında almış olduğu dersler öğrencinin ders yüküne sayılabilir.

(4) Üniversite’de öğrencinin özel öğrenci statüsünde önceden almış ve başarmış olduğu derslerden en fazla 3 (üç) ders, öğrencinin ders yüküne saydırılabilir. (29.12.2021/12-15 gün ve sayılı Senato kararı ile değişiklik yapılmıştır.)

(5) Öğrencinin lisansüstü seviyede almış ve başarmış olduğu Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik dersi, yukarıda belirtilen ders saydırma işlemlerine ek olarak yapılır.

(6) Ders saydırma işlemi yaptırmak isteyen öğrenci, Üniversite’de bir programa kayıt yaptırdığı tarihten itibaren 6 (altı) ay içerisinde (bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç), saydırmak istediği ders/derslerin ders müfredatı ile anabilim/anasanat dalı başkanlığına bir dilekçe ile başvurur. Ders saydırma işlemi anabilim/anasanat dalı başkanlığı önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile sonuçlandırılır.

(7) Not dönüşüm işlemlerinde Senato tarafından belirlenen not dönüşüm tablosu kullanılır.