Etik Kurul Başvurusu

Üniversitemiz mensupları tarafından insan katılımcılar ve insanın etkileşim içinde bulunduğu tarihi eser ve kültürel varlıklar üzerinde yürütülecek, yüz yüze veya bilgisayar ortamında gerçekleştirilen her türlü anket, test, ölçek, mülakat, gözlem, resim, çizim, video film ve ses kaydı niteliğindeki veri toplama yöntemleriyle yapılan bilimsel araştırma ve çalışmaların etik konularını inceleme  süreçleri Üniversitemiz Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları Etik Kurulu Yönergesi gereğince Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından yürütülmektedir.

İhlal konularının incelenme süreçleri ise Üniversitemiz Akademik Etik Kurulu Yönergesi kapsamında fakültelerin  Rektör Yardımcılığımıza konuyu iletmesi üzerine başlatılarak yürütülür.

Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları Etik Kurulu Yönergesi için tıklayınız.

Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Kurulu Yönergesi için tıklayınız.

 

Sosyal ve Beşeri Bilimler Etik Kurul Komisyonu Enstitümüz tarafından koordine edilmektedir.

Etik Kurul başvuruları Akademik Etik Kurulu Başvuru Sistemi üzerinden gerçekleştirilmektetir. Elden başvuru alınmamaktadır.

Başvurular her ayın 1-15 günleri arasında yapılacak, sonuçlar 16-30 günleri arasında Kurul tarafından değerlendirilip karara bağlanacaktır. 

Başvuru sistemine girişler GSIS kullanıcı adı ve şifresi ile yapılacaktır. 

 

Etik Kuruluna Yapılan Başvurularda Dikkat  Edilmesi Gereken Hususlar
  • Başvuru için öncelikle "FR-1628-Akademik Etik Kurul Başvuru Formu" doldurulmalıdır.
  • Lisans ve lisansüstü başvurularda her sayfada araştırmacı ve danışman imzası olmalıdır. 
  • Bireysel araştırma başvurularında her sayfada tüm araştırmacıların imzası olmalıdır 
  • Uygulanacak yöntemin tarih aralığı kesin olarak belirtilmelidir.
  • 18 yaşından küçiüklere uygulancak yöntemlerde ebeveynin feragat formları mutlaka eklenmelidir.
  • Aşağıda yer alan tüm ekler doldurulmalıdır;

Ek-1. Bilimsel Araştırmalar Etik Kurul Başvuru Dilekçesi 

Ek-2. Deneklerin Gönüllülüğü ve Aydınlatılmış Onam Formu

Ek-3. Araştırma Amaçlı Çalışma İçin Çocuk Rıza Formu

Ek-4. Bilgilendirilmiş Olur Formu

Ek-5. Kurumlardan İzin Taahhütnamesi

Araştırmanın türüne ve araştırmada kullanılacak veri toplama araç gereçlerine göre, varsa anket ve mülakat soruları örneği.

  • Tüm sayfaların tek bir PDF dosyası olacak şekilde taranmış olarak başvuru sistemine yüklenmesi gerekmektedir. PDF dosyasının adı "Sorumlu Araştırmacı Ad Soyad ve Araştırmacının Bölümünün Adı" (Örnek: Mehmet Yılmaz - İşletme) şeklinde olmaldır.
  • YUKARIDAKİ hususları sağlamayan başvurular red ile sonuçlanacaktır.  
  • Lütfen bu bilgiler ışığında başvurunuzu yapınız.