SIKÇA SORULAN SORULAR

Enstitünüz Lisansüstü Başvuruları Hangi Tarihlerde Kabul Etmektedir?

Güz ve Bahar yarıyılları için güncel başvuru takvimlerine Akademik Takvim sekmesinden ulaşabilirsiniz. 

Doktora ve Tezli Yüksek Lisans Programları için ALES ve Yabancı Dil Şartlarınız Nelerdir?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavına (ALES) girmiş ve en az 55  başarı puan alınmalıdır. (GRE (Graduate Record Examination) ve GMAT (Graduate Management Admission Test) sınavları da ALES yerine geçmektedir.)

ÖSYM tarafından yapılan yabancı dil sınavlarından en az 50 ya da eşdeğer kabul edilen yabancı dil sınavlarından en az 50 karşılığı puan alınmalıdır. 

Belirtilen puanlar YTÜ Senato Esasları çerçevesinde "asgari koşullar" olarak belirlenmiştir. Ana Bilim Dallarının önerisi kapsamında her dönem puanlar yükseltilebilir ve farklı programlar için farklı puanlar gerekebilir. Güncel puan bilgileri için başvuru dönemlerinde "Programlar" sekmesinden program başvuru koşullarına ve istenilen asgari puanlara bakılmalıdır. 

Alan İçi, Alan Dışı Kontenjanı Neyi İfade Etmektedir?

Alan içi kontenjanı, başvurmak istediğiniz programın Anabilim Dalından mezun olan öğrenciler için ayrılan kontenjanı, Alan Dışı kontenjanı ise diğer mezuniyet diplomasına sahip öğrenciler için ayrılan kontenjanı göstermektedir.

Tezli Yüksek Lisans Programlarında Harç Var mıdır?

Normal eğitim süresinde olan tezli yüksek lisans öğrencilerinin katkı payı ödemesi gerekmemektedir. Normal öğrenim süresi yüksek lisans için 6 yarıyıl, doktora için 12 yarıyıldır.

* Uluslararası öğrenciler harç ücreti öder.

Mezun Durumunda Değilim, Başvuru Yapabilir miyim?

Online başvuru yapabilirsiniz, ancak kesin kayıt haftasında mezun olmanız gerekmektedir

Postayla Başvuru Yapılabilir mi?

Postayla başvuru kabul edilmemektedir. Başvurular online başvuru sistemi üzerinden yapılmaktadır. 

Yüksek Lisans Programına Kayıt için Gerekli Belgeler Nelerdir?

Diploma ,Transkript, Ales Sonuç Belgesi ve Yabancı Dil Belgesi, Başvuru Formu ve 2 adet fotoğraf gerekmektedir.

- İngilizce verilen derslere kayıt yaptırmak isteyen öğrenciden, lisansüstü program için istenen İngilizce yeterliğini gösterir belge istenir.

- Türkçe verilen derslere kayıt yaptırmak isteyen uluslararası öğrencilerden minimum C1 seviyesinde Devlet Üniversitelerinden alınmış TÖMER belgesi veya C1 seviyesi Yunus Emre Enstitüsü Sertifikası istenir.

Yüksek Lisans/Doktora Üniversite Kaydımı Başka Birisi Yapabilir mi?

Üniversiteye kayıt işleminin şahsen yapılması gerekmektedir. Ya da noter onaylı vekaletname ile de üniversite kaydı yapılabilmektedir. 

Tezsiz Yüksek Lisans Programları için ALES Şartı Aranmakta mıdır?

Tezsiz Yüksek lisans programlarımızda ALES şartı aranmamaktadır.

Tezsiz Yüksek Lisans Programları için Yabancı Dil Belgesi Aranmakta mıdır?

Tezsiz yüksek lisans programlarımız için dil belgesi şartı yoktur.

Tezsiz yüksek lisans programları için yazılı-sözlü giriş sınavı var mıdır?

Tezsiz yüksek lisans programları için yazılı-sözlü giriş sınavı yoktur.
 
Giriş sınavlarında ne sorulacak?
 
Giriş sınavlarının içeriği için ilgili bölümle iletişime geçebilirsiniz.

Derslerimi Hangi Sürede Tamamlamalıyım?

Yüksek Lisans ve Doktora öğrencileri derslerini kayıt tarihinden itibaren en geç 4 dönem içinde tamamlamalıdır. 

Derslerimi Tamamladım,  Doktora Yeterlik Sınavına Ne Zaman Girmem Gerekiyor?

Kredilerini tamamlayan ağırlıklı not ortalaması en az 3.00 olan ve danışmanı atanan öğrenci, yeterlilik sınavına girmek için başvurabilir. Yeterlik başvuruları obs.yildiz.edu.tr üzerinden alınmaktadır.

Yeterlik Sınavını Başarıyla Geçtim. Bundan Sonra Ne Yapmam Gerekiyor?

Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için; danışmanın önerisi, enstitü ana bilim dalı başkanının uygun görüşü ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile en geç bir ay içinde bir tez izleme komitesi oluşturulur.

Tez İzleme Komitesi Hangi Tarihlerde Toplanır?

Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, yılda iki kez Mayıs-Haziran ve Kasım –Aralık ayları arasında toplanmak zorundadır. Mezuniyet için en az 3(üç) Tez İzleme Raporu verilmek zorundadır.