DOKTORA

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi DR

(Bölüm Sekreterliği: 0 212 383 39 21)

Batı Dilleri ve Edebiyatları

Diller ve Kültürlerarası Çeviribilim DR

(Bölüm Sekreterliği: 0 212 383 43 81)

Eğitim Bilimleri

Eğitim Programları ve Öğretim DR

Eğitim Yönetimi DR

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık DR

(Bölüm Sekreterliği: 0 212 383 48 18)

Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi

Sosyal Bilgiler Eğitimi DR

Türkçe Eğitimi DR

(Bölüm Sekreterliği: 0 212 383 48 58 / 0 212 383 55 48)

İnsan ve Toplum Bilimleri

İnsan ve Toplum Bilimleri Kültürel Çalışmalar DR

(Bölüm Sekreterliği: 0 212 383 44 85)

İktisat

İktisat DR

İngilizce İktisat DR

(Bölüm Sekreterliği: 0 212 383 67 12  / 0 212 383 67 10)

İşletme

İşletme Yönetimi DR

İşletme Yönetimi Bütünleşik DR

(Bölüm Sekreterliği: 0 212 383 67 20-21-24-25)

Sanat ve Tasarım

Müzik ve Sahne Sanatları DR

Sanat ve Tasarım DR

Sanatta Yeterlik

(Bölüm Sekreterliği: 212 383 50 01)

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler DR

(Bölüm Sekreterliği: 0 212 383 67 31)

Türk Dili ve Edebiyatı

Türk Dili ve Edebiyatı DR

(Bölüm Sekreterliği: 0212 383 44 41)