TEZLİ YÜKSEK LİSANS

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Tezli YL

(Bölüm Sekreterliği: 0 212 383 39 21)

Batı Dilleri ve Edebiyatları

Diller ve Kültürlerarası Çeviribilim Tezli YL

Fransızca Mütercim-Tercümanlık YL

(Bölüm Sekreterliği: 0 212 383 43 81)

Eğitim Bilimleri

Eğitim Programları ve Öğretim Tezli YL

Eğitim Yönetimi Tezli YL

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Tezli YL

(Bölüm Sekreterliği: 0 212 383 48 18)

Temel Eğitim

Okul Öncesi Eğitimi Tezli YL

Sınıf Öğretmenliği Tezli YL

(Bölüm Sekreterliği: 0 212 383 55 55)

Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi

Sosyal Bilgiler Eğitimi Tezli YL

Türkçe Eğitimi Tezli YL

Yabancılara Türkçe Öğretimi Tezli YL

Yurt Dışındaki Türk Çocuklarına Türkçe Öğretimi

(Bölüm Sekreterliği: 0 212 383 48 58 / 0 212 383 55 48)

İnsan ve Toplum Bilimleri

Felsefe Tezli YL

İnsan ve Toplum Bilimleri (İngilizce) Tezli YL

Tarih Tezli YL

Sosyoloji YL

(Bölüm Sekreterliği: 0 212 383 44 85)

İktisat

İktisat Tezli YL

İngilizce İktisat Tezli YL

(Bölüm Sekreterliği: 0 212 383 67 12  / 0 212 383 67 10)

İşletme

İnovasyon,Girişimcilik ve Yönetim Tezli YL

İnsan Kaynakları Yönetimi Tezli YL

İşletme Yönetimi Tezli YL

(Bölüm Sekreterliği: 0 212 383 67 20-21-24-25)

Sanat ve Tasarım

İnteraktif Medya Tasarımı Tezli YL

Müzecilik Tezli YL

Müzik ve Sahne Sanatları Tezli YL

Sanat ve Tasarım Tezli YL

(Bölüm Sekreterliği: 212 383 50 01)

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Tezli YL

(Bölüm Sekreterliği: 0 212 383 67 31)

Türk Dili ve Edebiyatı

Eski Türk Dili Tezli YL

Türk Edebiyatı Tezli YL

(Bölüm Sekreterliği: 0212 383 44 41)

Yabancı Diller Eğitimi

İngiliz Dili Eğitimi (İngilizce) Tezli YL

(Bölüm Sekreterliği: 0 212 383 48 60)