Sosyal Bilimler Kongresi

8. YSBK BİLDİRİ ÖZETLERİ KİTABI için tıklayınız.

Kongre programı için tıklayınız.

Kongremiz kapsamında sunuma kabul edilen bildirilere ulaşmak için tıklayınız.

 

VIII. YILDIZ ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ 

23-24 Aralık 2021

Kongre Çevrimiçi Olarak Düzenlenecektir.

 

Kongre Onursal Başkanı

Prof. Dr. Tamer Yılmaz

 

Düzenleme Kurulu

Prof. Dr. Murat Donduran

Prof. Dr. Mehmet Akif Okur

Prof. Dr. Turan Sağer

Doç. Dr. Yasin Şehitoğlu

Doç. Dr. Fulya Memişoğlu

Doç. Dr. H. Gülru Yüksel

Arş. Gör. Ayça Düldül

Arş. Gör. Hacer Yıldız Öztürk

Arş. Gör. Mahmut Bilgetürk

Arş. Gör. Nermin Banu Süer

Arş. Gör. Nurullah Esendemir

Arş. Gör. Selçuk Emre Ergüt 

Arş. Gör. Tuğba Özbek

 

Bilim ve Hakem Kurulu

Prof. Dr. Alexandre Toumarkıne, Institut National Des Langues Et Civilisations Orientales (Inalco), Fransa

Prof. Dr. Ali Fuat Arıcı, Yıldız Teknik Üniversitesi

Prof. Dr. Aynur Koçak, Yıldız Teknik Üniversitesi

Prof. Dr. Çiğdem Şahin Taşkın, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi       

Prof. Dr. Esim Gürsoy, Uludağ Üniversitesi

Prof. Dr. Grażyna Zając, Jagiellonian Üniversitesi/Polonya

Prof. Dr. Gürbüz Gökçen, Marmara Üniversitesi

Prof. Dr. Halil Emre Akbaş, Yıldız Teknik Üniversitesi

Prof. Dr. Irshad Hussain, The Islamia University Of Bahawalpur, Pakistan

Prof. Dr. Mehmet Akif Okur, Yıldız Teknik Üniversitesi

Prof. Dr. Mehmet Faik Yılmaz, Yıldız Teknik Üniversitesi

Prof. Dr. Murat Donduran, Yıldız Teknik Üniversitesi

Prof. Dr. Onur Köksal, Selçuk Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi

Prof. Dr. Oya Levenoğlu Öner, Erciyes Üniversitesi

Prof. Dr. Özden Zeynep Oktav, Medeniyet Üniversitesi

Prof. Dr. Robert Elliott, Tennessee State University, USA

Prof. Dr. Sait Özervarlı, Yıldız Teknik Üniversitesi

Prof. Dr. Salih Durer, Yıldız Teknik Üniversitesi

Prof. Dr. Seval Şahin, Mimar Sinan güzel Sanatlar Üniversitesi

Prof. Dr. Stephanie Schwerter, Université Polytechnique Hauts-de-France, Fransa

Prof. Dr. Suat Undan, Trabzon Üniversitesi

Prof. Dr. Sündüz Kasar, Yıldız Teknik Üniversitesi

Prof. Dr. Tevfik Yoldemir, Marmara Üniversitesi

Prof. Dr. Timothy Rasinski, Kent State University, USA

Prof. Dr. Turan Sağer, Yıldız Teknik Üniversitesi

Prof. Dr. Yavuz Erişen, Yıldız Teknik Üniversitesi

Doç. Dr. Arda Eden, Yıldız Teknik Üniversitesi

Doç. Dr. Beki Haleva, Yıldız Teknik Üniversitesi

Doç. Dr. Bülent Alcı, Yıldız Teknik Üniversitesi

Doç. Dr. Christiane Czygan, Bonn Üniversitesi

Doç. Dr. Didem Ardalı Büyükarman, Yıldız Teknik Üniversitesi

Doç. Dr. Didem Tuna, İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi

Doç. Dr. Ergin Jable, Priştine Üniversitesi, Kosova

Doç. Dr. Fulya Memişoğlu, Yıldız Teknik Üniversitesi

Doç. Dr. Genç Osman İlhan, Yıldız Teknik Üniversitesi

Doç. Dr. H. Gülru Yüksel, Yıldız Teknik Üniversitesi

Doç. Dr. Kerem Karaosmanoğlu, Yıldız Teknik Üniversitesi

Doç. Dr. Laçin İdil Öztığ, Yıldız Teknik Üniversitesi

Doç. Dr. Lale Arslan Özcan, Yıldız Teknik Üniversitesi

Doç. Dr. M. Eyüp Sallabaş, Yıldız Teknik Üniversitesi

Doç. Dr. Mehmet Beşikçi, Yıldız Teknik Üniversitesi

Doç. Dr. Suzan Kavanoz, Yıldız Teknik Üniversitesi

Doç. Dr. Yasin Şehitoğlu, Yıldız Teknik Üniversitesi

Dr. Pattamawan Jimarkon Zilli-University of Stavanger

Antonio Masala, Senior Researcher, University Of Pisa, Italy

 

 

Kongre Hakkında

Yıldız Teknik Üniversitesi olarak ülkemizin kalkınması ve gelişmesi için sosyal bilimlerin öneminin farkındayız. Bu önem çerçevesinde, sosyal bilimler alanındaki araştırmacılara bilimsel bir tartışma ortamı sağlamak üzere 23-24 Aralık 2021 tarihlerinde uluslararası nitelikli bilimsel bir kongre düzenlemekteyiz.

Kongrede kabul edilen temel alanlar şöyledir;

 • Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi
 • Batı Dilleri ve Edebiyatları
 • Eğitim Bilimleri
 • İktisat
 • İnsan ve Toplum Bilimleri
 • İşletme
 • Sanat ve Tasarım
 • Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
 • Tarih
 • Temel Eğitim
 • Türk Dili ve Edebiyatı
 • Türkçe Eğitimi ve Sosyal Bilgiler Eğitimi
 • Yabancı Diller Eğitimi

 

 

Bildiri Özetleri

 • Bildiri çalışması akademik olarak özgün ve daha önce hiçbir yerde yayımlanmamış/sunulmamış ve yayımlanmak/sunulmak üzere başka bir dergiye ya da etkinliğe gönderilmemiş olmalıdır.
 • Bildiri özeti akademik etik kurallarına uygun olup intihal içermemelidir.
 • Bildiri özetleri Türkçe ve İngilizce yazılabilir.
 • Özetler 250-350 kelime arasında olacak şekilde hazırlanmalıdır.
 • Özetlere 3-5 kelime arası anahtar kelime eklenmelidir.
 • Çalışmanın başlığı ortalı, koyu ve tüm harfleri büyük olacak şekilde yazılmalıdır. Başlığın altına araştırmacı(lar)ın adı soyadı -her bir ismin altına araştırmacının akademik unvanı, çalıştığı kurum olacak şekilde- yazılmalıdır.
 • Özetler, Word şablonu kullanılarak, Times New Roman yazı karakteri ile yazılmalıdır. Yazı büyüklüğü 12 punto olmalı ve satırlar arasında 1 satır aralığı boşluk bırakılmalıdır. 
 • Her araştırmacı yalnızca bir bildiri ile kongreye katılım sağlayabilir. Yüksek Lisans / Doktora tezlerinden üretilen bildirilerde danışman öğretim üyesi en fazla üç farklı bildiride öğrencisi ile birlikte katılım sağlayabilir.
 • Özette çalışmanın amacı, önemi, yöntemi ve varsa bulguları yer almalıdır. Özet yazımında bilimsel dil ve üsluba dikkat edilmelidir. 
 • Özet bildiriler en geç 26 Kasım 2021 tarihine kadar gönderilmelidir.
 • Kabul edilen bildiriler 6 Aralık 2021 tarihinde kongre sayfasında ilan edilecektir. 
 • Kabul edilen bildirilerin özeti “Kongre Özet Bildiri E-Kitabı” kapsamında çevrimiçi olarak yayınlanacaktır.

 

Özet bildiri şablonu için tıklayınız

 

 

 

Kongre Ücreti

Kongreye katılım ücreti bildiri başı 200 TL’dir. Yalnızca kabul alan bildiriler için ücret ödemesi yapılmalıdır. Dinleyici olarak katılacakların ücret talep edilmemektedir. 

Kongre ücreti ödemeleri için son tarih: 10 Aralık 2021 Cuma

Kongre ücreti ödenmeyen çalışmalar kongre programına dahil edilemeyecektir. 

Ücret yatırıldıktan sonra havale/EFT dekontunun linkte yer alan forma yüklenmesi gerekmektedir. Havale/EFT dekontunun forma yüklenmemesi halinde yaşanacak aksaklıklardan Kongre Düzenleme Kurulu sorumlu olmayacaktır.

Katılım ücretlerinin yatırılacağı hesap bilgileri:

Banka: İş Bankası - YTÜ Beşiktaş Şubesi

Alıcı Adı: Yıldız Teknik Üniversitesi Vakfı

IBAN NO: TR360006400000111993097840

Açıklama kısmına "8.YSBK - Sorumlu Yazar Adı Soyadı - Bildiri Başlığının ilk üç kelimesi" şeklinde açıklama girilmesi gerekmektedir. Açıklama girilmeyen gönderilerde yaşanacak aksaklıklardan Kongre Düzenleme Kurulu sorumlu olmayacaktır.

 

  

Önemli Bilgiler

 • Kongre ile ilgili tüm bilgilendirme http://www.sbe.yildiz.edu.tr/ sitesindeki ilgili sayfa aracılığıyla yapılacaktır.
 • Kongrede sunumlar Türkçe ve İngilizce yapılabilir. Sunumlar 15 dk. olacak şekilde planlanmalıdır.
 • Kongre Düzenleme Kurulu’nun bildirileri doğrudan kabul ve reddetme hakkı bulunmaktadır. Ön değerlendirme aşamasında uygun görülen bildiriler değerlendirmek üzere hakemlere gönderilecektir.
 • Kabul alan bildiriler için kongre ücreti gönderilmeyen çalışmalar kongre programına dâhil edilmeyecektir.
 • Sunumu yapılmayan bildiriler için ücret gönderimi yapılsa dahi araştırmacılara katılım sertifikaları verilmeyecektir.
 • Sunumu yapılan bildiriler için araştırmacılara E-sertifika verilecektir.
 • Kongre 23-24 Aralık 2021 tarihlerinde ÇEVRİMİÇİ yapılacaktır.
 • Sadece Özet Bildiri Kitabı yayınlanacağından dolayı kongremize tam metin gönderimi yapılmayacaktır.
 • Dinleyici olarak katılacakların ücret talep edilmemektedir. 

 

Kongre iletişim bilgileri

e-posta: ytusbekongre@gmail.com

Adres: Yıldız Teknik Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü Davutpaşa Yerleşkesi Kışla Binası A Blok A-2016 Esenler/İSTANBUL

Kongre çevrimiçidir.

 


 


Kongre Arşivi

 

VII. Yıldız Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi Özet Bildiri Kitabı

VI. Yıldız Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi Özet Bildiri Kitabı

VI. Yıldız Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi Tam Metin Bildiri Kitabı

V. Yıldız Sosyal Bilimler Kongresi Özet Metin Kitabı

V. Yıldız Sosyal Bilimler Kongresi Tam Metin Kitabı

IV. Yıldız Sosyal Bilimler Kongresi Özet Bildiriler Kitabı

III. Yıldız Sosyal Bilimler Kongresi Özet Bildiriler Kitabı

II. Yıldız Sosyal Bilimler Kongresi Özet Bildiriler Kitabı

I. Yıldız Sosyal Bilimler Kongresi Özet Bildiriler Kitabı