İktisat Doktora Programı

İktisat Doktora Programı

Ana Bilim Dalı: İktisat

Programın Amacı: İktisat Doktora Programı teorik ve uygulamalı iktisat alanında evrensel standartlarda bir doktora formasyonu sağlamayı amaçlamaktır. Bu bağlamda,  öğrencilerin ilk yılda alacakları analitik temelleri güçlü  zorunlu ve seçmeli derslerle iyi bir altyapı oluşturmaları hedeflenmektedir. Tez aşamasına gelen öğrencilerden iktisat literatürüne katkı sağlayacak, nitelikli tezler yazmaları beklenmektedir.  Programda özellikle akademik iktisatçı yetiştirilmesine özel bir önem verilmektedir. Ders programı iktisat teorisi ve nicel iktisat ağırlıklıdır. Bu bilgi ve yöntemleri edinerek iktisat doktora programından mezun öğrenciler akademisyen olmalarının yanı sıra kamu ve özel teşebbüslerde de araştırmacı olarak çalışma olanakları bulabilmektedir. Program, Lisans ya da Lisans Üstü derecelerinden biri İktisat olan ve Doktora yapmak isteyen öğrencilere yöneliktir.

Programın Dili: Türkçe

Mezuniyet Koşulları: Bu programdan mezun olmak için;

 • Tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrencilerin
  • toplam 21 krediden az olmamak koşuluyla, en az 7 ders (en az ikisi program zorunlu olmak koşuluyla), 1 “Seminer” ve 1 “Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik” dersini,
  • yeterlik sınavını, tez önerisini, üç tez izleme raporunu başarı ile vermeleri,
  • yayın şartını sağlamaları,
  • tez savunmasından başarılı olmaları gerekir.

Tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrencilerin en az 240 AKTS kredisi alması gerekir. Öğrencilerin tüm derslerde en az BB derecesi ile başarılı olmaları ve Ağırlıklı Genel Not Ortalamalarının en az 3.0/4.00 olması gerekmektedir.

Derslerini tamamlayıp yeterlik aşamasına geçen öğrencilerin mezun olana kadar her dönem danışman öğretim üyeleri tarafından açılan “Uzmanlık Alan Dersi” ve “Doktora Tezi” derslerini seçmeleri gerekmektedir.

Doktora Yayın Şartı:

Enstitü programlarımızdan mezun olabilmek için gerekli olan yayın şartlarına ulaşmal için tıklayınız.

 

 Programdaki

Zorunlu Dersler:

DERSİN KODU

DERSİN TÜRKÇE ADI

DERSİN İNGİLİZCE ADI

TÜRÜ

KREDİSİ

IKT6110

İleri Mikro İktisat

Advanced Microeconomics

Program Zorunlu

3

IKT6111

İleri Makroiktisat

Advanced Macroeconomics

Program Zorunlu

3

IKT6113

İleri Ekonometri

Advanced Econometrics

Program Zorunlu

3

IKT5004

Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik

Research Methods and Scientific Ethics

YÖK Zorunlu

2

IKT6001

Seminer

Seminar

YÖK Zorunlu

0

 

                                                              

Seçmeli Dersler:

DERSİN KODU

DERSİN TÜRKÇE ADI

DERSİN İNGİLİZCE ADI

Kredisi

IKT6100

İktisat Tarihi

History of Finance

3

IKT6101

Finansal Sistemler Tarihi

History of Financial Systems

3

IKT6102

Osmanlı İmparatorluğu'nun Sosyal ve Ekonomik Tarihi

Social and Economic History of the Ottoman Empire

3

IKT6103

Türkiye'nin Politik Ekonomisi

The Political Economy of Turkey

3

IKT6104

Çağdaş İktisat Okulları

Modern Schools of Economics

3

IKT6105

Emek Ekonomisi

Labor Economics

3

IKT6106

Endüstriyel Organizasyon

Industrial Organization

3

IKT6107

Genel Denge

General Equilibrium

3

IKT6108

Para ve Finans Teorisi

Theory of Money and Finance

3

IKT6109

İleri Finansal Ekonomi

Advanced Financial Economics

3

IKT6112

Konjonktür Kuramları ve Analizi

Business Cycles Theory and Analysis

3

IKT6114

İleri Büyüme Teorisi

Advanced Growth Theory

3

IKT6115

Hesapsal İktisat

Computational Economics

3

IKT6116

Panel Veri Analizi

Panel Data Analysis

3

IKT6117

İktisatta Optimizasyon Teknikleri

Optimization Techniques

3

IKT6118

Zaman Serileri Analizi I

Time Series Analysis I

3

IKT6119

Zaman Serileri Analizi II

Time Series Analysis II

3

IKT6120

Ekonomi Politikaları

Economy Policies

3

IKT6121

İleri Kalkınma Ekonomisi

Advanced Development Economy

3

 

 

Akademik Kadro:

 • Prof. Dr. Ensar YILMAZ
 • Prof. Dr. Ercan EREN
 • Prof. Dr. Feride GÖNEL
 • Prof. Dr. Gülsün YAY
 • Prof. Dr. Hüseyin TAŞTAN
 • Prof. Dr. Melike E. BİLDİRİCİ
 • Prof. Dr. Meral UZUNÖZ
 • Prof. Dr. Murat DONDURAN
 • Prof. Dr. Nevin COŞAR
 • Prof. Dr. Sait ÖZTÜRK
 • Doç. Dr. Asuman OKTAYER
 • Doç. Dr. Fazıl KAYIKÇI
 • Doç. Dr. Kasım EREN
 • Doç. Dr. Senem ÇAKMAK ŞAHİN
 • Dr. Öğr. Üyesi Burak ÜNVEREN
 • Dr. Öğr. Üyesi Özge KAMA MASALA
 • Dr. Öğr. Üyesi Seçkin SUNAL
 • Dr. Öğr. Üyesi Tolga AKSOY
 • Dr. Öğr. Üyesi Tuna DİNÇ
 • Dr. Öğr. Üyesi Zeynep KAPLAN
 • Dr. Öğr. Üyesi Hasan Ağan KARADUMAN

 

Kimler Başvurabilir?

Başvuru şartları (ALES, yabancı dil vs.) ve alan içi, alan dışı olarak başvurabilecek bölümlerin listesi her yarıyıl başvuru sürecinde başvuru sayfasında paylaşılmaktadır.

 

 

Derslerinin Yapılacağı Kampüs: Davutpaşa Kampüsü, Esenler

 

Program ile İlgili İrtibat Kurulacak Kişi:

Ad-Soyad

E-posta

Telefon

Prof. Dr. Fazıl KAYIKÇI

iktblm@yildiz.edu.tr

0212 383 67 12

 

Programın yürütüldüğü anabilim dalı internet adresi:

https://ikt.yildiz.edu.tr/

Dönemlik ders programı, derslerin nerede ve nasıl gerçekleştirileceği, öğretim üyelerinin özgeçmişleri vb. eğitim-öğretimle ilgili detayları anabilim dalının sitesinden öğrenebilirsiniz.