Sosyal Bilgiler Eğitimi Doktora Programı

Sosyal Bilgiler Eğitimi Doktora Programı

 

Ana Bilim Dalı: Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi

Programın Amacı: Ülkemizdeki yükseköğretim kurumlarının Sosyal Bilgiler Eğitimi bölümlerinde alan uzmanı öğretim üyelerinin yetiştirilmesine ve bu ihtiyacın kapatılmasına katkıda bulunmak.

Programın Dili: Türkçe

Mezuniyet Koşulları: Bu programdan mezun olmak için;

 • Tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrencilerin
  • toplam 21 krediden az olmamak koşuluyla, en az 7 ders (en az biri program zorunlu olmak koşuluyla), “Seminer” ve “Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik” dersini,
  • yeterlik sınavını, tez önerisini, üç tez izleme raporunu başarı ile vermeleri,
  • yayın şartını sağlamaları,
  • tez savunmasından başarılı olmaları gerekir.

Tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrencilerin en az 240 AKTS kredisi alması gerekir. Öğrencilerin tüm derslerde en az BB derecesi ile başarılı olmaları ve Ağırlıklı Genel Not Ortalamalarının en az 3.00/4.00 olması gerekmektedir.

Derslerini tamamlayıp yeterlik aşamasına geçen öğrencilerin mezun olana kadar her dönem danışman öğretim üyeleri tarafından açılan “Uzmanlık Alan Dersi” ve “Doktora Tezi” derslerini seçmeleri gerekmektedir.

 

Doktora Yayın Şartı:

Enstitü programlarımızdan mezun olabilmek için gerekli olan yayın şartlarına ulaşmak için tıklayınız.

 

Programdaki

Zorunlu Dersler:

DERSİN KODU

DERSİN TÜRKÇE ADI

DERSİN İNGİLİZCE ADI

TÜRÜ

KREDİSİ

SBO6116

Sosyal Bilgiler Eğitiminde Saha Araştırmaları

Field Studies in Social Studies Education

Program Zorunlu

3

SBO6118

Tarih Öğretimi ve Sorunları

History Teaching and Its Problems

Program Zorunlu

3

SBO6119

Göç, Vatandaşlık, Kimlik ve Eğitim

Immigration, Citizenship, Identity and Education

Program Zorunlu

3

SBO6102

Dünya’da Sosyal Bilgiler Eğitimi

Social Studies Education in the World

Program Zorunlu

3

SBO6107

Sosyal Bilgiler Programlarında Coğrafya Konularının Öğretimi

Teaching Geography Subjects in Social Studies Programs

Program Zorunlu

3

SBO6114

Türkiye'de Modernleşme ve Eğitim

Modernization and Education in Turkey

Program Zorunlu

3

SBO5004

Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik

Research Methods and Scientific Ethics

YÖK Zorunlu

2

SBO6001

Seminer

Seminar

YÖK

Zorunlu

0

Not: YÖK zorunlu derslerin dışında bir ders program zorunlu derstir. YÖK zorunlu derslere ek olarak yukarıda yer alan program zorunlu derslerden en az birinin alınması ile program zorunlu ders alma şartı sağlanmış olacaktır.

 

Seçmeli Dersler

DERSİN KODU

DERSİN TÜRKÇE ADI

DERSİN İNGİLİZCE ADI

KREDİSİ

SBO6115

Edebiyat Destekli Sosyal Bilgiler Öğretimi

Literature Supported Social Studies Teaching

3

SBO6117

Coğrafya Öğretimi ve Sorunları

Geography Teaching and Its Problems

3

SBO6101

Sosyal Bilgiler Eğitiminde Yeni Paradigmalar

New Paradigms in Social Studies Education

3

SBO6103

Karşılaştırmalı Vatandaşlık Eğitimi İncelemeleri

Comparative Citizenship Education Reviews

3

SBO6104

Sosyal Bilgiler Eğitiminde Program Geliştirme

Curriculum Development in Social Studies Education

3

SBO6105

Sosyal Bilgilerde Öğretim Tasarımları

Instructional Designs in Social Studies

3

SBO6106

Sosyal Bilgiler Programlarında Tarih Konularının Öğretimi

Teaching History Subjects in Social Studies Programs

3

SBO6108

Sosyal Bilgiler Eğitiminde Tartışmalı Konular

Controversial Topics in Social Studies Education

3

SBO6109

Sosyal Bilgiler ve Çevre Eğitimi

Social Studies and Environmental Education

3

SBO6110

Eğitimde İstatistiksel Yöntemler

Statistical Methods in Education

3

SBO6111

Sosyal Bilgiler Programlarında Vatandaşlık Eğitimi

Citizenship Education in Social Studies Programs

3

SBO6112

21.yy. Becerileri Bağlamında Sosyal Bilgiler Öğretmen Yeterlikleri

Social Studies Teacher Competencies in the Context of 21st Century Skills

3

SBO6113

Sosyal Bilgiler Eğitiminde Teknoloji Uygulamaları

Technology Applications in Social Studies Education

3

 

Akademik Kadro:

 • Prof. Dr. Mustafa SAĞDIÇ
 • Prof. Dr. Selim Hilmi ÖZKAN
 • Prof. Dr. Meryem HAYIR KANAT
 • Doç. Dr. Şahin ORUÇ
 • Doç. Dr. Mustafa ŞEKER
 • Doç. Dr. Genç Osman İLHAN
 • Doç. Dr. Mustafa İÇEN

Kimler Başvurabilir?

Başvuru şartları (ALES, yabancı dil vs.) ve alan içi, alan dışı olarak başvurabilecek bölümlerin listesi her yarıyıl başvuru sürecinde başvuru sayfasında paylaşılmaktadır.

 

Derslerinin Yapılacağı Kampüs: Davutpaşa Kampüsü, Güngören

 

Program ile İlgili İrtibat Kurulacak Kişi:

Ad-Soyad

E-posta

Telefon

Prof. Dr. Mustafa SAĞDIÇ

msagdic@yildiz.edu.tr

02123835551

Arş. Gör. Fatih ÖZDEMİR

fozdemir@yildiz.edu.tr

02123835588

 

Programın yürütüldüğü anabilim dalı internet adresi:

https://sbt.yildiz.edu.tr/

Dönemlik ders programı, derslerin nerede ve nasıl gerçekleştirileceği, öğretim üyelerinin özgeçmişleri vb. eğitim-öğretimle ilgili detayları anabilim dalının sitesinden öğrenebilirsiniz.