İktisat İngilizce Tezli Yüksek Lisans Programı

İktisat İngilizce Tezli Yüksek Lisans Programı

 

Ana Bilim Dalı: İktisat

Programın Amacı:

İktisat Yüksek Lisans programı profesyonel iktisatçı olarak özel ya da kamu sektöründe çalışmak isteyenler ve akademik kariyer yapmak isteyenler için tasarlanmıştır. Program hem teorik temeller hem de analitik araçlar konusunda öğrencileri donatmak için zorunlu ve çok çeşitli seçmeli derslerden oluşmaktadır. Bu program özellikle iktisat teorisi, ekonometri ve sayısal yöntemler konularındaki ağırlığıyla doktoraya devam etmek isteyen öğrenciler için oldukça uygun bir programdır.

Programın Dili: İngilizce

Mezuniyet Koşulları:  Bu programdan mezun olmak için öğrencilerin;

 • minimum 21 kredilik 7 ders (en az ikisi program zorunlu olmak koşuluyla), bir “Seminer” dersi, “Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik” dersi almaları (tüm dersler İngilizce olarak açılan derslerden seçilmeli),
 • yayın şartını sağlamaları,
 • tez çalışmalarını başarı ile savunmuş olmaları gerekir.

Tüm derslerden en az CB derecesi ile başarılı olmaları, minimum 120 AKTS kredisi almış ve Ağırlıklı Genel Not Ortalamasının en az 2.50/4.00 olması gerekmektedir.

Derslerini tamamlayıp tez aşamasına geçen öğrencilerin mezun olana kadar her dönem danışman öğretim üyeleri tarafından açılan “Uzmanlık Alan Dersi” ve “Yüksek Lisans Tezi” derslerini seçmeleri gerekmektedir.

Yüksek Lisans Yayın Şartı:

Enstitü programlarımızdan mezun olabilmek için gerekli olan yayın şartlarına ulaşmak için tıklayınız.

 

 

 Programdaki

Zorunlu Dersler:

DERSİN KODU

DERSİN TÜRKÇE ADI

DERSİN İNGİLİZCE ADI

TÜRÜ

KREDİSİ

IKT5210

Mikro Ekonomik Analiz

Microeconomic Analysis

Program Zorunlu

3

IKT5212

Makro Ekonomik Analiz

Macroeconomic Analysis

Program Zorunlu

3

IKT5213

Ekonometrik Yöntemler

Econometric Methods

Program Zorunlu

3

IKT5001

Seminer

Seminar

YÖK Zorunlu

0

IKT5004

Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik

Research Methods and Scientific Ethics

YÖK Zorunlu

2

 

Seçmeli Dersler:

DERSİN KODU

DERSİN TÜRKÇE ADI

DERSİN İNGİLİZCE ADI

Kredisi

IKT5200

Enformasyon ve Belirsizlik İktisadı

Economics of Information and Uncertainty

3

IKT5201

Oyun Teorisi

Game Theory

3

IKT5202

Dünya Ekonomisinde Güncel Meseleler

Contemporary Issues in World Economy

3

IKT5203

Uluslararası Ticaret

International Trade

3

IKT5204

Uluslararası Finans

International Finance

3

IKT5205

Orta Doğu Ekonomileri

Middle East Economies

3

IKT5208

Osmanlı İmparatorluğu – Türkiye Cumhuriyeti İktisat Tarihi Üzerine  Okuma ve Araştırmaları

Reading and Research on the Economic History of the Ottoman Empire-The Republic of Turkey

3

IKT5209

Kalkınma İktisadı

Development Economics

3

IKT5211

Matematiksel İktisadi Analiz

Mathematical Economic Analysis

3

IKT5214

İktisat Tarihi Okuma ve Araştırmaları

Reading and Research in Economic History

3

IKT5215

Türkiye Ekonomisi Okuma ve Araştırmaları

Reading and Research on Turkish Economy

3

IKT5216

Avrupa Entagrasyon İktisadı

Economics of European Integration

3

IKT5217

Parasal İktisat

Monetary Economics

3

IKT5218

Kurumlar İktisadi Analizi

Economic Analysis of Institutions

3

IKT5219

Emek Piyasası ve Politikalar

Labor Markets And Policies

3

IKT5220

İktisatçılar için Matematiksel İstatistik

Mathematical Statistics For Economists

3

IKT5221

Karşılaştırmalı Fayda Politikaları

Comparative Utilities Policies

3

IKT5222

Politik İktisat

Political Economy

3

 

Akademik Kadro:

 • Prof. Dr. Ensar YILMAZ
 • Prof. Dr. Feride GÖNEL
 • Prof. Dr. Hüseyin TAŞTAN
 • Prof. Dr. Murat DONDURAN
 • Prof. Dr. Nevin COŞAR
 • Doç. Dr. Asuman OKTAYER
 • Doç. Dr. Fazıl KAYIKÇI
 • Doç. Dr. Kasım EREN
 • Doç. Dr. Senem ÇAKMAK ŞAHİN
 • Dr. Öğr. Üyesi Burak ÜNVEREN
 • Dr. Öğr. Üyesi Özge KAMA MASALA
 • Dr. Öğr. Üyesi Seçkin SUNAL
 • Dr. Öğr. Üyesi Tolga AKSOY
 • Dr. Öğr. Üyesi Tuna DİNÇ
 • Dr. Öğr. Üyesi Zeynep KAPLAN
 • Dr. Öğr. Üyesi Hasan Ağan KARADUMAN

 

 

Kimler Başvurabilir?

Başvuru şartları (ALES, yabancı dil vs.) ve alan içi, alan dışı olarak başvurabilecek bölümlerin listesi her yarıyıl başvuru sürecinde başvuru sayfasında paylaşılmaktadır.

 

Derslerinin Yapılacağı Kampüs: Davutpaşa Kampüsü, Esenler

 

Program ile İlgili İrtibat Kurulacak Kişi:

Ad-Soyad

E-posta

Telefon

Prof. Dr. Fazıl KAYIKÇI

iktblm@yildiz.edu.tr

0212 383 67 12

 

Programın yürütüldüğü anabilim dalı internet adresi:

https://ikt.yildiz.edu.tr/

Dönemlik ders programı, derslerin nerede ve nasıl gerçekleştirileceği, öğretim üyelerinin özgeçmişleri vb. eğitim-öğretimle ilgili detayları anabilim dalının sitesinden öğrenebilirsiniz.