İktisat Tezli Yüksek Lisans Programı

İktisat Tezli Yüksek Lisans Programı

 

Ana Bilim Dalı: İktisat

Programın Amacı: İktisat Yüksek Lisans Programı, temelde iktisat formasyonu almış öğrencilere yönelik olmakla birlikte, farklı disiplinlerden (özellikle Mühendislik ve Temel Bilimlerden) gelen öğrencilere de açıktır. Programın amacı, öğrencileri, ileri düzeyde analitik yöntem ya da teknikleri kullanma becerisi ve modern iktisadın teorik ve uygulamalı bilgileri ile donatmaktır. Program bu içeriğiyle, hem doktora yapmak isteyen öğrencilere gerekli iktisat bilgi ve teknik donanımını sağlamayı, hem de kamu ve özel kesim kurum ya da işletmelerinin ihtiyaç duydukları nitelikli araştırmacı/yönetici iktisatçı ihtiyacına cevap vermeyi hedeflemektedir.

Programın Dili: Türkçe

Mezuniyet Koşulları:  Bu programdan mezun olmak için öğrencilerin;

 • minimum 21 kredilik 7 ders (en az ikisi program zorunlu olmak koşuluyla), bir “Seminer” dersi, “Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik” dersi almaları,
 • yayın şartını sağlamaları,
 • tez çalışmalarını başarı ile savunmuş olmaları gerekir.

Tüm derslerden en az CB derecesi ile başarılı olmaları, minimum 120 AKTS kredisi almış ve Ağırlıklı Genel Not Ortalamasının en az 2.50/4.00 olması gerekmektedir.

Derslerini tamamlayıp tez aşamasına geçen öğrencilerin mezun olana kadar her dönem danışman öğretim üyeleri tarafından açılan “Uzmanlık Alan Dersi” ve “Yüksek Lisans Tezi” derslerini seçmeleri gerekmektedir.

Yüksek Lisans Yayın Şartı:

Enstitü programlarımızdan mezun olabilmek için gerekli olan yayın şartlarına ulaşmak için tıklayınız.

 

Programdaki

Zorunlu Dersler:

DERSİN KODU

DERSİN TÜRKÇE ADI

DERSİN İNGİLİZCE ADI

TÜRÜ

KREDİSİ

IKT5101

Mikroekonomik Analiz

Microeconomic Analysis

Program Zorunlu

3

IKT5103

Makroekonomik Analiz

Macroeconomic Analysis

Program Zorunlu

3

IKT5104

Ekonometrik Yöntemler

Econometric Methods

Program Zorunlu

3

IKT5001

Seminer

Seminar

YÖK Zorunlu

0

IKT5004

Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik

Research Methods and Scientific Ethics

YÖK Zorunlu

2

Seçmeli Dersler:

DERSİN KODU

DERSİN TÜRKÇE ADI

DERSİN İNGİLİZCE ADI

KREDİSİ

IKT5102

Matematiksel İktisadi Analiz

Mathematical Economic Analysis

3

IKT5105

Mukayeseli İktisat Tarihi

Comparative Economic History

3

IKT5106

Enformasyon ve Belirsizlik İktisadi

Information and Uncertainty Economics

3

IKT5109

Refah İktisadı ve Sosyal Seçim

Welfare Economics and Social Choice

3

IKT5110

Politik Makro İktisat

Political Macroeconomics

3

IKT5111

Parasal İktisat

Monetary Economics

3

IKT5112

Dünya Ekonomisinde Güncel Sorunlar

Current Issues in World Economy

3

IKT5113

Uluslararası Ticaret

International Trade

3

IKT5114

Uluslararası Finans

International Finance

3

IKT5115

Orta Doğu Ekonomileri

Middle East Economies

3

IKT5116

Türkiye’nin İktisadi Analizi

Economic Analysis of Turkey

3

IKT5117

Türkiye Ekonomisi:Seçilmiş Konular

Turkish Economy: Selected Subjects

3

IKT5118

Alan Ekonomileri

Area Economics

3

IKT5121

İktisadi Analiz Tarihi

History of Economic Analysis

3

IKT5122

İktisat Metodolojisi

Methodology of Economics

3

IKT5123

Kurumsal İktisat

Institutional Economics

3

IKT5124

Osmanlı-Türkiye İktisat Tarihi

Economic History of the Ottoman Empire and the Republic of Turkey

3

IKT5125

Osmanlı İktisat Tarihinin Kaynakları

Sources on Ottoman Economic History

3

 

Akademik Kadro:

 • Prof. Dr. Ensar YILMAZ
 • Prof. Dr. Ercan EREN
 • Prof. Dr. Feride GÖNEL
 • Prof. Dr. Gülsün YAY
 • Prof. Dr. Hüseyin TAŞTAN
 • Prof. Dr. Melike E. BİLDİRİCİ
 • Prof. Dr. Meral UZUNÖZ
 • Prof. Dr. Murat DONDURAN
 • Prof. Dr. Nevin COŞAR
 • Prof. Dr. Sait ÖZTÜRK
 • Doç. Dr. Asuman OKTAYER
 • Doç. Dr. Fazıl KAYIKÇI
 • Doç. Dr. Kasım EREN
 • Doç. Dr. Senem ÇAKMAK ŞAHİN
 • Dr. Öğr. Üyesi Burak ÜNVEREN
 • Dr. Öğr. Üyesi Özge KAMA MASALA
 • Dr. Öğr. Üyesi Seçkin SUNAL
 • Dr. Öğr. Üyesi Tolga AKSOY
 • Dr. Öğr. Üyesi Tuna DİNÇ
 • Dr. Öğr. Üyesi Zeynep KAPLAN
 • Dr. Öğr. Üyesi Hasan Ağan KARADUMAN

 

 

Kimler Başvurabilir?

Başvuru şartları (ALES, yabancı dil vs.) ve alan içi, alan dışı olarak başvurabilecek bölümlerin listesi her yarıyıl başvuru sürecinde başvuru sayfasında paylaşılmaktadır.

 

Derslerinin Yapılacağı Kampüs: Davutpaşa Kampüsü, Esenler

 

Program ile İlgili İrtibat Kurulacak Kişi:

Ad-Soyad

E-posta

Telefon

Prof. Dr. Fazıl KAYIKÇI

iktblm@yildiz.edu.tr

0212 383 67 12

 

Programın yürütüldüğü anabilim dalı internet adresi:

https://ikt.yildiz.edu.tr/

Dönemlik ders programı, derslerin nerede ve nasıl gerçekleştirileceği, öğretim üyelerinin özgeçmişleri vb. eğitim-öğretimle ilgili detayları anabilim dalının sitesinden öğrenebilirsiniz.