Hayat Boyu Öğrenme ve Yetişkin Eğitimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Hayat Boyu Öğrenme ve Yetişkin Eğitimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı

 

Ana Bilim Dalı: Eğitim Bilimleri

Programın Amacı: Hayat Boyu Öğrenme ve Yetişkin Eğitimi Tezli Yüksek Lisans programının amacı,

a) Hayat Boyu Öğrenme ve Yetişkin Eğitimi alanında rol alacak, kamu ve özel sektörde hayat boyu öğrenme ve yetişkin eğitimi kurum ve kuruluşlarında görev yapacak uzman personeller yetiştirmek suretiyle hem yerel hem de ulusal bağlamda ülkenin tüm vatandaşlarına yönelik eğitim hedeflerinin gerçekleştirilmesine katkıda bulunmaktır.

b) Hayat Boyu Öğrenme ve Yetişkin Eğitimi alanına yönelik araştırmalar ve projeler yürüterek alanın bütünlüğünü ve canlılığını koruyacak bilim insanları hazırlamaktır.

c) Hayat boyu öğrenme ve yetişkin eğitimi kavramlarına ilişkin bakış açılarını uzmanlık düzeyinde geliştirebilen ve alanda derinleşebilen, edindiği teorik ve pratik bilgileri çeşitli eğitim ortamlarındaki sorunların çözülmesinde ve/veya mevcut durumun iyileştirilmesinde kullanabilen, bilimsel araştırma becerileriyle donanık bireyler yetiştirmektir.

Tüm bunlar beraber değerlendirildiğinde, hayat boyu öğrenme ve yetişkin eğitimi alanında ileri düzeyde bilimsel araştırmaları bağımsız olarak yürütme becerilerine sahip, 21. Yüzyıl becerileri ile donatılmış, yetkin araştırmacılar yetiştirmek; ulusal ve uluslararası bağlamda bir bilim dalı olarak hayat boyu öğrenme ve yetişkin eğitimi alanına katkı sağlamaktır.

 

Programın Dili: Türkçe

Öğrenim Türü: II. Öğrenim

Mezuniyet Koşulları: Bu programdan mezun olmak için öğrencilerin;

  • 30 krediden ve 90 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla, en az 10 ders,
  • “Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik” dersi
  • ve dönem projesi dersi alınması ve başarı ile teslim edilip savunulması gerekir.

Öğrencilerin tüm derslerden en az CB derecesi ile başarılı olmaları ve Ağırlıklı Genel Not Ortalamasının en az 2.50/4.00 olması gerekmektedir.

 

Programdaki

Zorunlu Dersler:

DERSİN KODU

DERSİN TÜRKÇE ADI

DERSİN İNGİLİZCE ADI

KREDİSİ

EGT5004

Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik

Scientific Ethic in Research Methods

2

EGT5002

Dönem Projesi

Term Project

0

 

Hayat Boyu Öğrenmede BİT Kullanımı

Use of ICT in Lifelong Learning

3

 

Seçmeli Dersler:

 

DERSİN KODU

DERSİN TÜRKÇE ADI

DERSİN İNGİLİZCE ADI

KREDİSİ

EGT5215

Eğitimde Fırsat Eşitliği

Equality in Education

3

 

Eğitimde Yeni Teknolojiler

New Technologies in Education

3

 

Aile ve Değerler Eğitimi

Family and Values Education

3

 

Kadınların Eğitimi

Women's Education

3

 

Yetişkin Eğitiminde Program Geliştirme

Curriculum Development in Adult Education

3

 

Yetişkinlerde Öğrenme Psikolojisi

Learning Psychology in Adults

3

 

Yetişkin Sınıflarının Yönetimi

Management of Adult Classes

3

 

Yetişkin Eğitimi Yöntem ve Teknikleri

Adult Education Methods and Techniques

3

EGT5286

Nitel Araştırma Yöntemi

Qualitative Research Methodology

3

 

Yetişkin Rehberliği

Adult Guidance

3

 

Ana Baba Eğitimi

Parent Education

3

EGT5102

Öğretimde Bireysel Farklılıklar

Individual Differences in Instruction

3

 

Toplumsal Cinsiyet ve Eğitim

Gender and Education

3

EGT51126

Akademik Yazma Becerileri

Academic Writing Skills

3

 

 

Akademik Kadro:

  • Prof. Dr. Murat Donduran
  • Prof. Dr. Vefa Taşdelen
  • Prof. Dr. Yavuz Erişen
  • Doç. Dr. Ahmet Başal
  • Doç. Dr. Bülent Alcı
  • Dr. Öğr. Üyesi Mine Çeliköz
  • Dr. Büşra Tombak İlhan

 

Kimler Başvurabilir?

Tezsiz yüksek lisans programına başvurabilmek için adayların; 4 yıllık lisans diplomasına sahip olmaları gerekir. ALES ve Yabancı dil şartı aranmamaktadır.

ALAN İÇİ

Eğitim Fakültesi mezunu ve/veya Pedagojik Formasyon sertifikasına sahip olanlar alan içi sayılır.

ALAN DIŞI

Alan içinde yer almayan bölümlerden mezun olanlar alan dışı sayılır.

 

Derslerinin Yapılacağı Kampüs: Davutpaşa Kampüsü

Program ile İlgili İrtibat Kurulacak Kişiler:

Ad-Soyad

E-posta

Telefon

Doç. Dr. Ahmet BAŞAL

abasal@yildiz.edu.tr

0212 383 48 77

 

Programın yürütüldüğü anabilim dalı internet adresi:

https://egb.yildiz.edu.tr/

Dönemlik ders programı, derslerin nerede ve nasıl gerçekleştirileceği, öğretim üyelerinin özgeçmişleri vb. eğitim-öğretimle ilgili detayları anabilim dalının sitesinden öğrenebilirsiniz.