Sınıf Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Sınıf Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı

 

Ana Bilim Dalı: Temel Eğitim

Programın Amacı: Sınıf Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programının amacı, sınıf eğitimi ve öğretmenlik meslek bilgisi ile ilgili bilgi, beceri ve olumlu tutuma sahip, mesleğin etik kurallarını bilen ve uygulayan, mesleğindeki gelişmelere açık uzmanlar yetiştirmektir.

Programın Dili: Türkçe

Öğrenim Türü: II. Öğrenim

Mezuniyet Koşulları: Bu programdan mezun olmak için öğrencilerin;

 • 30 krediden ve 90 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla, en az 10 ders,
 • “Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik” dersi
 • ve dönem projesi dersi alınması ve hazırladığı projeyi başarı ile teslim etmeleri gerekir.

Öğrencilerin tüm derslerden en az CB derecesi ile başarılı olmaları ve Ağırlıklı Genel Not Ortalamasının en az 2.50/4.00 olması gerekmektedir.

 

Programdaki Zorunlu Dersler:

DERSİN KODU

DERSİN TÜRKÇE ADI

DERSİN İNGİLİZCE ADI

KREDİSİ

SNF5004

Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik

Scientific Research and Ethics

2

SNF5002

Dönem Projesi

Term Project

0

 

Seçmeli Dersler:

DERSİN KODU

DERSİN TÜRKÇE ADI

DERSİN İNGİLİZCE ADI

KREDİSİ

SNF5127

Matematik Eğitimindeki Araştırmalar

Research of Mathematics Education

3

SNF5132

Karşılaştırmalı Çocuk Edebiyatı

Comparative Children's Literature

3

SNF5148

İlköğretimde Değer Eğitimi

Value Education in Primary Education

3

SNF5161

Çağdaş Gelişim Kuramları

Contemporary Development Theories

3

SNF5137

İlköğretimde Türkçe Öğretimi

Turkish Teaching in Primary Education

3

SNF5264

Okuma ve Yazmanın Nörolojik Temelleri

Neurological Basis of Reading and Writing

3

SNF5210

Oyunlarla Matematiksel Modelleme

Mathematical Modeling with Games

3

SNF5230

Türk Kültürünün Kurucu Metinleri

Founding Texts of Turkish Culture

3

SNF5106

Yaratıcı Drama

Creative Drama

3

SNF5240

Erken Çocukluk Gelişimi ve Eğitimi

Early Childhood Development and Education

3

SNF5270

Öğrenme ve Öğretme Süreçleri

Learning and Teaching Processes

3

 

Akademik Kadro:

 • Prof. Dr. Mustafa BAŞARAN
 • Doç. Dr. Zeynep YILDIZ
 • Doç. Dr. Özkan SAPSAĞLAM
 • Dr. Öğr. Üyesi Cevdet ŞANLI
 • Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Nur TUĞLUK
 • Arş. Gör. Mustafa EROL
 • Arş. Gör. Muhammet DOĞAN
 • Arş. Gör. Gülşah AÇIKGÖZ

 

 

Kimler Başvurabilir?

Tezsiz yüksek lisans programına başvurabilmek için adayların; 4 yıllık lisans diplomasına sahip olmaları gerekir. ALES ve Yabancı dil şartı aranmamaktadır.

ALAN İÇİ

Eğitim Fakültesi, Sınıf Eğitimi ABD Mezunu olmak

ALAN DIŞI

4 yıllık lisans mezunu olmak (bunların dışındaki mezuniyetlerde Anabilim dalı kararıyla başvuru yapılabilir)

 

Derslerinin Yapılacağı Kampüs: YTÜ. Davutpaşa Kampüsü, Esenler

 

 

Program ile İlgili İrtibat Kurulacak Kişiler:

Ad-Soyad

E-posta

Telefon

Prof. Dr. Mustafa BAŞARAN

mbsrn@yildiz.edu.tr

 

Arş. Gör. Gülşah AÇIKGÖZ

gacikgoz@yildiz.edu.tr

 

 

Programın yürütüldüğü anabilim dalı internet adresi:

https://teb.yildiz.edu.tr/

Dönemlik ders programı, derslerin nerede ve nasıl gerçekleştirileceği, öğretim üyelerinin özgeçmişleri vb. eğitim-öğretimle ilgili detayları anabilim dalının sitesinden öğrenebilirsiniz.