İngiliz Dili Eğitimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı

İngiliz Dili Eğitimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı


Ana Bilim Dalı: Yabancı Diller Eğitimi

Programın Amacı: Bu programın amacı, İngilizce’nin yabancı dil olarak öğretimi alanında bilgi, beceri ve tutumlarına sahip, mesleki etik kurallarını bilen ve uygulayan, alanındaki gelişmeleri takip eden, bilimsel araştırma yürütecek düzeyde bilimsel araştırma tekniklerini bilen uzmanlar yetiştirmektir.

Programın Dili: İngilizce

Öğrenim Türü: II. Öğrenim

Mezuniyet Koşulları: Bu programdan mezun olmak için öğrencilerin;

  • 30 krediden ve 90 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla, en az 10 ders,
  • “Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik” dersi
  • ve dönem projesi dersi alması ve başarı ile bitirmesi gerekir.

Yabancı Dil (İngilizce) Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı için normal süre en az 2 (iki) yarıyıl olup, en fazla 3 (üç) yarıyıldır. Öğrencilerin tüm derslerden en az CB derecesi ile başarılı olmaları ve Ağırlıklı Genel Not Ortalamasının en az 2.50/4.00 olması gerekmektedir.

 

Programda Yürütülen Dersler

Dersin Kodu

Dersin Adı

Türü

Kredi

ING5004

Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik

YÖK Zorunlu

2

ING5110

Dil Edinimi

Seçmeli

3

ING5106

İngilizce Öğrenme ve Öğretim Yaklaşımları

Seçmeli

3

ING5107

Dil Becerilerinin Öğretimi

Seçmeli

3

ING5108

İlköğretim Düzeyinde İngilizce Öğretimi

Seçmeli

3

ING5109

İngilizce Öğretiminde Bilgi ve İletişim Teknolojileri

Seçmeli

3

ING5112

Mesleki Gelişim İçin Eylem-Araştırması

Seçmeli

3

ING5113

İngilizce Öğretiminde Yazınsal Metin Kullanımı

Seçmeli

3

ING5114

İngilizce Program Tasarımı ve Değerlendirmesi

Seçmeli

3

ING5115

Materyal Geliştirme ve Değerlendirme

Seçmeli

3

ING5116

Sınıf-içi Öğrenmelerin Değerlendirilmesi

Seçmeli

3

ING5002

Dönem Projesi

Zorunlu

3

 

Akademik Kadro:

  • Prof. Dr. H. Gülru Yüksel
  • Doç. Dr. Suzan Kavanoz
  • Dr. Öğr. Üyesi Semin Kazazoğlu
  • Dr. Öğr. Üyesi Burcu Ünal
  • Dr. Öğr. Üyesi Gülümser Efeoğlu

 

Kimler Başvurabilir?

Tezsiz yüksek lisans programına başvurabilmek için adayların; 4 yıllık lisans diplomasına sahip olmaları gerekir. ALES şartı aranmamaktadır. Programa başvuru için minimum dil puanı şartı YÖKDİL-YDS (İNGİLİZCE)=85’tir.

ALAN İÇİ

İngilizce Öğretmenliği, İngiliz Dili Eğitimi Lisans programlarından mezun olan öğrenciler alan içi sayılır.

ALAN DIŞI

İngiliz Dilbilimi, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı ve İngilizce Mütercim Tercümanlık programı mezunları

 

Derslerinin Yapılacağı Kampüs: Davutpaşa Kampüsü, Esenler

 

Program ile İlgili İrtibat Kurulacak Kişi:

Prof. Dr. H. Gülru Yüksel,

Yabancı Diller Eğitimi Anabilim Dalı Bşk.

hayuksel@yildiz.edu.tr

gulruyuksel2002@gmail.com

 

Programın yürütüldüğü anabilim dalı internet adresi:

https://yde.yildiz.edu.tr/

Dönemlik ders programı, derslerin nerede ve nasıl gerçekleştirileceği, öğretim üyelerinin özgeçmişleri vb. eğitim-öğretimle ilgili detayları anabilim dalının sitesinden öğrenebilirsiniz.