Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Doktora Programı

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Doktora Programı

 

Ana Bilim Dalı: Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

Programın Amacı: Programımız, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkilerde yetkin araştırmacılar ve bilim insanları yetiştirmeyi amaçlar. Öğrencilerine Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanlarında özgün, eleştirel ve karşılaştırmalı araştırmalar yapabilmek için gereken temel formasyonu sağlar. Bunun için Sosyal ve Siyasal Kuram, Türk Siyaseti, Uluslararası İlişkiler, Karşılaştırmalı Siyaset ve Bölge Çalışmaları gibi geniş bir alanda zengin bir ders programı sunar. Programdaki dersler, güncel bilimsel tartışmaları sosyal-tarihsel bağlamları ve dolayısıyla pratikle ilişkisi ile birlikte ele alan; öğrencilerin aktif katılımı ve tartışmalarını öngören seminerlerden oluşur.

Programımız; araştırmacı adaylarının bilimsel ilgi, araştırma ve birikimlerini bizzat kendilerinin belirlemesini teşvik eder. Akademik danışmanlık, dersler, araştırma imkanları ve tez çalışmalarında geniş bir özgürlük alanı tanıyarak öğrencilerin kendi bilimsel kimliklerini oluşturmasına olanak tanır.

Programımızı tamamlayan öğrenciler, üniversitelerde bilim insanı olarak görev yapabilecek donanıma sahip olabildikleri gibi ulusal ve küresel ölçekli özel ve kamu kuruluşlarında araştırmacı, uzman ve danışman olarak çalışabilecek birikimi de edinmektedirler.

Programın Dili: Türkçe

Mezuniyet Koşulları: Bu programdan mezun olmak için;

 • Tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrencilerin
  • toplam 21 krediden az olmamak koşuluyla, en az 7 ders (en az biri program zorunlu olmak koşuluyla), 1 “Seminer” ve 1 “Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik” dersini,
  • yeterlik sınavını, tez önerisini, üç tez izleme raporunu başarı ile vermeleri,
  • yayın şartını sağlamaları,
  • tez savunmasından başarılı olmaları gerekir.

Tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrencilerin en az 240 AKTS kredisi alması gerekir. Öğrencilerin tüm derslerde en az BB derecesi ile başarılı olmaları ve Ağırlıklı Genel Not Ortalamalarının en az 3.0/4.00 olması gerekmektedir.

Derslerini tamamlayıp yeterlik aşamasına geçen öğrencilerin mezun olana kadar her dönem danışman öğretim üyeleri tarafından açılan “Uzmanlık Alan Dersi” ve “Doktora Tezi” derslerini seçmeleri gerekmektedir.

Doktora Yayın Şartı:

Enstitü programlarımızdan mezun olabilmek için gerekli olan yayın şartlarına ulaşmal için tıklayınız.

 

Programdaki Dersler

Zorunlu Dersler:

DERSİN KODU

DERSİN TÜRKÇE ADI

DERSİN İNGİLİZCE ADI

TÜRÜ

KREDİSİ

SBU5004

Araştırma Yöntemleri Bilimsel Etik

Research Methods and Scientific Ethics

YÖK Zorunlu

2

SBU6001

Seminer

Seminar

YÖK Zorunlu

0

 

 

Seçmeli Dersler:

DERSİN KODU

DERSİN TÜRKÇE ADI

DERSİN İNGİLİZCE ADI

KREDİSİ

SBU6100

Rusya: Tarih, Siyaset ve Toplum

Russia: History, Politics and Society

3

SBU6101 İktidar ve Devlet Kuramları Theories of Power and State 3

SBU6102

Yeniden Yapılandırılan Ortadoğu

Restructuring the Middle East

3

SBU6912

Siyaset Teorisi Semineri

Political Theory Seminar

3

SBU6103

İktidar ve Hukuk

Political Power and Rule of Law

3

SBU6104

Milliyetçilik ve Kuramlar

Nationalism and Theories

3

SBU6105

Küreselleşen Dünyada İnsan

Human Being in the Globalized World

3

SBU6106

Türk Dış Politikasında Kriz Yönetimi ve Zorlayıcı Diplomasi

Crisis Management And Coercive Diplomacy In Turkish Foreign Policy

3

SBU6107 Türk Dış Politikası İncelemeleri Turkish Foreign Policy 3

SBU6108

Karşılaştırmalı Perspektiften Devlet Oluşumu

State Formation In A Comparative Perspective

3

SBU6109

Soğuk Savaş Sonrası Ortadoğu

Middle East in the Post-Cold War Period

3

SBU6110

Türkiye Siyaseti Semineri

Seminar: Turkish Politics

3

SBU6111

Demokrasi-Ulusçuluk-Azınlıklar

Democracy-Nationalism-Minorities

3

SBU6112

Türkiye'de Tarih Yazımı

Historiography in Turkey

3

SBU6113

Modern Balkan Tarihi

Modern Balkan History

3

SBU6114

Türk Amerikan İlişkileri

Turkish-American Relations

3

 

 Akademik Kadro

 • Prof. Dr. Mehmet Akif OKUR
 • Prof. Dr. Esra DANACIOĞLU
 • Prof. Dr. Elçin MACAR
 • Prof. Dr. Cengiz ÇAĞLA
 • Prof. Dr. Mehmet HACISALİHOĞLU
 • Prof. Dr. Ester RUBEN
 • Doç. Dr. Çiğdem NAS
 • Doç. Dr. Fuat AKSU
 • Doç. Dr. Aslı DALDAL
 • Doç. Dr. Laçin İdil ÖZTIĞ
 • Doç. Dr.  Fulya MEMİŞOĞLU
 • Öğr. Gör. Dr. Türkan Ayda GÜRKAN
 • Arş. Gör. Dr. Ahmet CONKER
 • Arş. Gör. Dr. Abdurrahman Gümüş
 • Arş. Gör. Yetkin BAŞKAVAK
 • Arş. Gör. Elif BALİ
 • Arş. Gör. Elisabeth Elif PEKER
 • Arş. Gör. Mustafa ŞAHİN
 • Arş. Gör. Zeynep Büşra GÜRTEKİN

 

Kimler Başvurabilir?

Başvuru şartları (ALES, yabancı dil vs.) ve alan içi, alan dışı olarak başvurabilecek bölümlerin listesi her yarıyıl başvuru sürecinde başvuru sayfasında paylaşılmaktadır.

 

Derslerinin Yapılacağı Kampüs: Davutpaşa Kampüsü, Esenler

Program ile İlgili İrtibat Kurulacak Kişi:

Ad-Soyad

E-posta

Telefon

Öğr.Gör.Dr.Türkan Ayda Gürkan

ayda722@gmail.com

0212 383 67 31

 

Programın yürütüldüğü anabilim dalı internet adresi:

https://sbu.yildiz.edu.tr/

Dönemlik ders programı, derslerin nerede ve nasıl gerçekleştirileceği, öğretim üyelerinin özgeçmişleri vb. eğitim-öğretimle ilgili detayları anabilim dalının sitesinden öğrenebilirsiniz.