İktisat İngilizce Doktora Programı

İktisat İngilizce Doktora Programı

 

Ana Bilim Dalı: İktisat

Programın Amacı: İktisat Doktora Programı temel olarak iktisat teorisi ve analitik ve teknik araçlar konusunda derinlemesine bilgi sahibi öğrenciler yetiştirmek üzere tasarlanmıştır. Program çok çeşitli alanlardaki seçmeli dersleriyle öğrencilere uzmanlaşma imkânı sağlamaktadır. Doktora mezunları üniversitelerin yanı sıra kamu kuruluşlarında, özel şirketlerde, finans ve danışmanlık kurumlarında profesyonel ekonomist olarak çalışma olanaklarına sahiptirler.

Programın Dili: İngilizce

Mezuniyet Koşulları: Bu programdan mezun olmak için;

 • Tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrencilerin
  • toplam 21 krediden az olmamak koşuluyla, en az 7 ders (en az ikisi program zorunlu olmak koşuluyla), 1 “Seminer” ve 1 “Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik” dersini (tüm dersler İngilizce olarak açılan derslerden seçilmeli),
  • yeterlik sınavını, tez önerisini, üç tez izleme raporunu başarı ile vermeleri,
  • yayın şartını sağlamaları,
  • tez savunmasından başarılı olmaları gerekir.

Tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrencilerin en az 240 AKTS kredisi alması gerekir. Öğrencilerin tüm derslerde en az BB derecesi ile başarılı olmaları ve Ağırlıklı Genel Not Ortalamalarının en az 3.0/4.00 olması gerekmektedir.

Derslerini tamamlayıp yeterlik aşamasına geçen öğrencilerin mezun olana kadar her dönem danışman öğretim üyeleri tarafından açılan “Uzmanlık Alan Dersi” ve “Doktora Tezi” derslerini seçmeleri gerekmektedir.

Doktora Yayın Şartı:

Enstitü programlarımızdan mezun olabilmek için gerekli olan yayın şartlarına ulaşmal için tıklayınız.

 

 

 Programdaki

Zorunlu Dersler:

DERSİN KODU

DERSİN TÜRKÇE ADI

DERSİN İNGİLİZCE ADI

 

KREDİSİ

IKT6208

İleri Mikro İktisat

Advanced Microeconomics

Program Zorunlu

3

IKT6210

İleri Ekonometri

Advanced Econometrics

Program Zorunlu

3

IKT6211

İleri Makro İktisat

Advanced Macroeconomics

Program Zorunlu

3

IKT5004

Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik

Research Methods and Scientific Ethics

YÖK Zorunlu

2

IKT6001

Seminer

Seminar

YÖK Zorunlu

0

 

Seçmeli Dersler:

DERSİN KODU

DERSİN TÜRKÇE ADI

DERSİN İNGİLİZCE ADI

KREDİSİ

IKT6200

Endüstriyel Organizasyon

Industrial Organization

3

IKT6201

Genel Denge

General Equilibrium

3

IKT6202

Finansal Ekonomi

Financial Economics

3

IKT6203

İleri Büyüme Teorisi

Advanced Growth Theory

3

IKT6204

Hesapsal İktisat

Computational Economics

3

IKT6205

Panel Veri Analizi

Panel Data Analysis

3

IKT6206

İktisatta Optimizasyon Teknikleri

Optimization Techniques

3

IKT6207

İktisat Tarihi

Economic History

3

IKT6209

Finans Tarihi

History of Finance

3

IKT6212

Osmanlı İmparatorluğu'nun Sosyal ve Ekonomik Tarihi

Social and Economic History of the Ottoman Empire

3

IKT6213

18th yy Osmanlı İktisat Tarihi

18th Century Ottoman Economic History

3

IKT6214

Zaman Serileri Analizi I

Time Series Analysis I

3

IKT6215

Zaman Serileri Analizi II

Time Series Analysis II

3

IKT6216

Para ve Finans Teorisi

Theory of Money and Finance

3

IKT6217

Emek Ekonomisi

Labor Economıcs

3

 

Akademik Kadro:

 • Prof. Dr. Ensar YILMAZ
 • Prof. Dr. Feride GÖNEL
 • Prof. Dr. Hüseyin TAŞTAN
 • Prof. Dr. Murat DONDURAN
 • Prof. Dr. Nevin COŞAR
 • Doç. Dr. Asuman OKTAYER
 • Doç. Dr. Fazıl KAYIKÇI
 • Doç. Dr. Kasım EREN
 • Doç. Dr. Senem ÇAKMAK ŞAHİN
 • Dr. Öğr. Üyesi Burak ÜNVEREN
 • Dr. Öğr. Üyesi Özge KAMA MASALA
 • Dr. Öğr. Üyesi Seçkin SUNAL
 • Dr. Öğr. Üyesi Tolga AKSOY
 • Dr. Öğr. Üyesi Tuna DİNÇ
 • Dr. Öğr. Üyesi Zeynep KAPLAN
 • Dr. Öğr. Üyesi Hasan Ağan KARADUMAN

 

 

Kimler Başvurabilir?

Başvuru şartları (ALES, yabancı dil vs.) ve alan içi, alan dışı olarak başvurabilecek bölümlerin listesi her yarıyıl başvuru sürecinde başvuru sayfasında paylaşılmaktadır.

 

 

Derslerinin Yapılacağı Kampüs: Davutpaşa Kampüsü, Esenler

 

Program ile İlgili İrtibat Kurulacak Kişi:

Ad-Soyad

E-posta

Telefon

Prof. Dr. Fazıl KAYIKÇI

iktblm@yildiz.edu.tr

0212 383 67 12

 

Programın yürütüldüğü anabilim dalı internet adresi:

https://ikt.yildiz.edu.tr/

Dönemlik ders programı, derslerin nerede ve nasıl gerçekleştirileceği, öğretim üyelerinin özgeçmişleri vb. eğitim-öğretimle ilgili detayları anabilim dalının sitesinden öğrenebilirsiniz.