Eğitim Programları ve Öğretim Doktora Programı

Eğitim Programları ve Öğretim Doktora Programı

 

Ana Bilim Dalı: Eğitim Bilimleri

Programın Amacı

Eğitim Programları ve Öğretim Doktora Programıyla; öğrencilerin eğitim bilimleri alanı ile ilgili bilgi, beceri ve anlayışlarını geliştirmeyi, çalışma alanlarındaki kuramları, modelleri ve araştırma yöntemlerini kavrama, yorumlama ve uygulama yeterliklerine sahip bireyler olarak yetiştirmeleri amaçlanmaktadır. Öğretmen eğitimi programlarının karşılaştırılması, hizmet öncesi öğretmen eğitimi programlarının geliştirilmesi, öğretmen eğitimine dönük kalite modelleri, öğrenme stilIeri ve öğrenme stratejileri, üniversitede öğretme ve öğrenme gibi dersler öğrencilerin çok yönlü olarak yetişmelerini amaçlayan dersler arasındadır.

Programın Dili: Türkçe

Mezuniyet Koşulları: Bu programdan mezun olmak için;

 • Tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrencilerin
  • toplam 21 krediden az olmamak koşuluyla, en az 7 ders (en az ikisi bölüm zorunlu olmak koşuluyla), 1 “Seminer” ve 1 “Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik” dersini,
  • yeterlik sınavını, tez önerisini, üç tez izleme raporunu başarı ile vermeleri,
  • yayın şartını sağlamaları,
  • tez savunmasından başarılı olmaları gerekir.

Tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrencilerin en az 240 AKTS kredisi alması gerekir. Öğrencilerin tüm derslerde en az BB derecesi ile başarılı olmaları ve Ağırlıklı Genel Not Ortalamalarının en az 3.0/4.00 olması gerekmektedir.

Derslerini tamamlayıp yeterlik aşamasına geçen öğrencilerin mezun olana kadar her dönem danışman öğretim üyeleri tarafından açılan “Uzmanlık Alan Dersi” ve “Doktora Tezi” derslerini seçmeleri gerekmektedir.

Doktora Yayın Şartı:

Enstitü programlarımızdan mezun olabilmek için gerekli olan yayın şartlarına ulaşmal için tıklayınız.

 

Programdaki

Zorunlu Dersler:

DERSİN KODU

DERSİN TÜRKÇE ADI

DERSİN İNGİLİZCE ADI

TÜRÜ

KREDİSİ

EGT6117

Program Geliştirme Süreç ve Modelleri

Curriculum Development Processes and Models

Program Zorunlu

3

EGT6119

Öğretim Kuram ve Modelleri

Teaching Theory and Models

Program Zorunlu

3

EGT6120

Program Değerlendirme Model ve Uygulamaları

Applications and Model of Program Evaluation

Program Zorunlu

3

EGT5004

Araştırma Yöntemleri Bilimsel Etik

Research Methods and Scientific Ethics

YÖK Zorunlu

2

EGT6001

Seminer

Seminar

YÖK Zorunlu

0

 

Seçmeli Dersler:

DERSİN KODU

DERSİN TÜRKÇE ADI

DERSİN İNGİLİZCE ADI

KREDİSİ

EGT 6106

Yöntem Felsefeleri

Method Philosophies

3

EGT 6107

Türk Eğitim Düşüncesinin Temelleri

Foundations of Turkish Educational Thought

3

EGT 6108

Hizmet İçi Eğitimde Program Geliştirilme ve Uygulama

Curriculum Development and Application in In-service Training

3

EGT 6110

Karşılaştırmalı Eğitim Programlarının İncelenmesi

Reviews of Comparative Educational Program

3

EGT 6112

Nitel Araştırma Teknikleri

Qualitative Research Techniques

3

EGT 6115

İleri İstatistik Teknikleri ve Uygulama

Advanced Statistical Techniques and Application

3

EGT 6116

İleri Araştırma Yöntem ve Teknikleri

Advanced Research Method and Techniques

3

EGT 6121

Öğretim Tasarımı ve Uygulamaları

Insruction Design and Applications

3

EGT 6123

Eğitim Programlarının İncelenmesi

Investigation of Curriculum

3

 

Akademik Kadro:

 • Prof. Dr. Mehmet GÜROL
 • Prof. Dr. Vefa TAŞDELEN
 • Prof. Dr. Yavuz ERİŞEN
 • Prof. Dr. Nadir ÇELİKÖZ
 • Doç. Dr. Banu YÜCEL TOY
 • Doç. Dr. Sertel ALTUN
 • Dr. Öğr. Üyesi Bülent ALCl
 • Dr. Öğr. Üyesi Bünvamin BAVLI
 • Dr. Öğr. Üyesi Davut HOTAMAN
 • Arş. Gör. Büşra TOMBAK
 • Arş. Gör Esra KERİMOĞLU

 

 

Kimler Başvurabilir?

Başvuru şartları (ALES, yabancı dil vs.) ve alan içi, alan dışı olarak başvurabilecek bölümlerin listesi her yarıyıl başvuru sürecinde başvuru sayfasında paylaşılmaktadır.

 

Derslerinin Yapılacağı Kampüs: Davutpaşa Kampüsü, Esenler

Program ile İlgili İrtibat Kurulacak Kişiler:

Ad-Soyad

E-posta

Telefon

Arş. Gör. Büşra TOMBAK        

busra.tombak@gmail.com        

0212 383 55 88

Arş. Gör Esra KERİMOĞLU

esra_kerimoglu@hotmail.com 0212 383 55 69

 

Programın yürütüldüğü anabilim dalı internet adresi:

https://egb.yildiz.edu.tr/

Dönemlik ders programı, derslerin nerede ve nasıl gerçekleştirileceği, öğretim üyelerinin özgeçmişleri vb. eğitim-öğretimle ilgili detayları anabilim dalının sitesinden öğrenebilirsiniz.