Kültürel Çalışmalar Doktora Programı

Kültürel Çalışmalar Doktora Programı

 

Ana Bilim Dalı: İnsan ve Toplum Bilimleri

Programın Amacı: Disiplinlerarası bir program olan Kültürel Çalışmalar, günümüz toplumlarının karşılaştığı sorunlara bütüncül ve eleştirel bir bakış açısı getirerek, karmaşık anlamlar ağı içindeki bireyi, toplumu, ötekiyi ve bunların birbirleri ile olan ilişkilerini anlamaya çalışır. Kültürel Çalışmalar bir akademik disiplin olarak eleştirel teori ve edebiyat eleştirisi olarak ortaya çıksa da, bugün çağdaş kültürün siyasi dinamikleri, tarihsel temelleri, çatışma ve mücadele alanlarına odaklanan önemli bir disiplindir. Bu anlamda, Kültürel Çalışmalar, kültürel pratik, anlam, mesaj ve kodların nasıl üretildiği ve yayıldığını, ideoloji, sosyal sınıf, milliyet, etnisite, cinsiyet ve cinsellik ile nasıl ilişkilendirildiklerini, toplumsal anlam ve güç ilişkilerini,  kimlik, temsil ve ifade şekillerini eleştirel bir bakış açısı ile ele alır. Kültür üretimi ve kültür politikaları, azınlıklar, etnisite, mülteciler, göç, medya ve toplum, cinsiyet ve cinsellik konularına odaklanacak olan Kültürel Çalışmalar doktora programının en önemli amacı, bu alanlarda ihtiyaç duyulan nitelikli akademisyen yetiştirmesine katkıda bulunmaktır.

Programın Dili: İngilizce

Mezuniyet Koşulları: Bu programdan mezun olmak için;

 • Tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrencilerin
  • toplam 21 krediden az olmamak koşuluyla, en az 7 ders (en az ikisi bölüm zorunlu olmak koşuluyla), 1 “Seminer” ve 1 “Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik” dersini,
  • yeterlik sınavını, tez önerisini, üç tez izleme raporunu başarı ile vermeleri,
  • yayın şartını sağlamaları,
  • tez savunmasından başarılı olmaları gerekir.

 

Tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrencilerin en az 240 AKTS kredisi alması gerekir. Öğrencilerin tüm derslerde en az BB derecesi ile başarılı olmaları ve Ağırlıklı Genel Not Ortalamalarının en az 3.0/4.00 olması gerekmektedir.

Derslerini tamamlayıp yeterlik aşamasına geçen öğrencilerin mezun olana kadar her dönem danışman öğretim üyeleri tarafından açılan “Uzmanlık Alan Dersi” ve “Doktora Tezi” derslerini seçmeleri gerekmektedir.

Doktora Yayın Şartı:

Enstitü programlarımızdan mezun olabilmek için gerekli olan yayın şartlarına ulaşmal için tıklayınız.

 

Programdaki

Zorunlu Dersler:

DERSİN KODU

DERSİN TÜRKÇE ADI

DERSİN İNGİLİZCE ADI

TÜRÜ

KREDİSİ

ITB6100

Kültürel Çalışmalarda Kuramlar

Theories in Cultural Studies

Program Zorunlu

3

ITB6101

Niteliksel Araştırma Yöntemleri

Qualitative Research Methods

Program Zorunlu

3

ITB5004

Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik

Research Methods and Scientific Ethics

YÖK Zorunlu

2

ITB6001

Seminer

Seminar

YÖK Zorunlu

0

 

                                                              

Seçmeli Dersler:

DERSİN KODU

DERSİN TÜRKÇE ADI

DERSİN İNGİLİZCE ADI

KREDİSİ

ITB 6102 

Kültürel Miras Çalışmaları

Heritage Studies

3

ITB 6103

Kent Çalışmalarında Çağdaş Yaklaşımlar

Contemporary approaches to Urban Studies

3

ITB 6104

Kültür, İktidar ve Eşitsizlik

Culture, Power and Inequality

3

ITB 6105

Politik Ekonomi ve Kültürel Çalışmalar

Political Economy and Cultural Studies 

3

ITB 6106 

Osmanlı Merasimleri ve Adetleri

Ottoman Ceremonies and Manners

3

ITB 6107 

Mekan ve Kimlik

Space and Identity

3

ITB 6108 

Orta Doğu’da Azınlıklar

Minorities in the Middle East

3

ITB 6109 

Medya ve Kültürel Temsil

Media and Cultural Representation

3

ITB 6110 

Kültürel Çeşitlilik

Cultural Diversity

3

ITB 6111 

“Irk”ın ve Etnisitenin Kültürel Siyaseti

Cultural Politics of ‘Race’ and Ethnicity

3

ITB 6112 

Gündelik Yaşamın Tarihi

History of Everyday Life

3

ITB 6113 

Kültür Tarihi

Cultural History

3

ITB 6114 

Komplo Kültürleri

Cultures of Conspiracy

3

ITB 6115 

Türk Düşünce Tarihinde Materyalizm ve Pozitivizm

Materialism and Positivism in Turkish Intellectual History

3

ITB 6116 

Türk Düşünce Tarihinde Bergsonculuk

Bergsonianism in Turkish Intellectual History

3

ITB 6117 

Türkiye’de Popüler Kültür

Popular Culture in Turkey

3

ITB 6118 

Toplumsal Cinsiyet, Kültür ve Temsil

Gender, Culture and Representation

3

ITB 6119 

Algının Tarihi

History of Perception

3

ITB 6120 

Tarih, Anlatı, Söylem

History, Narratives, Discourse

3

ITB 6121 

Maddi Kültürün Tarihi

History of Material Culture

3

ITB 6122 

Film Felsefesi

Philosophy of Film

3

ITB 6123 

Siyasi Düşüncede Dil ve İktidar

Language and Power in Political Thought

3

 

 

Akademik Kadro:

 • Prof. Dr. M. Sait Özervarlı
 • Prof. Dr. Ayşegül Baykan
 • Prof. Dr. Niyazi Kahveci
 • Doç. Dr. Nalan Turna
 • Doç. Dr. Süleyman Doğan
 • Yrd. Doç. Dr. Kerem Karaosmanoğlu
 • Yrd. Doç. Dr. A. Teyfur Erdoğdu
 • Yrd. Doç. Dr. Fatma Tunç Yaşar
 • Öğr. Gör. Dr. Setenay Nil Doğan
 • Öğr. Gör. Dr. Yusuf Öz
 • Öğr. Gör. Mahmut Zeki Erbay

 

Kimler Başvurabilir?

Başvuru şartları (ALES, yabancı dil vs.) ve alan içi, alan dışı olarak başvurabilecek bölümlerin listesi her yarıyıl başvuru sürecinde başvuru sayfasında paylaşılmaktadır.

 

Derslerinin Yapılacağı Kampüs: Davutpaşa Kampüsü, Esenler

Program ile İlgili İrtibat Kurulacak Kişi:

Ad-Soyad

E-posta

Telefon

İTB Bölümü

itb@yildiz.edu.tr

0212 383 4485