Müzik ve Sahne Sanatları Doktora Programı

Müzik ve Sahne Sanatları Doktora Programı

 

Ana Sanat Dalı: Sanat ve Tasarım

Programın Amacı: Müzik ve Sahne Sanatları Doktora Programı, bağlı bulunduğu Sanat ve Tasarım Fakültesi’nin de benimsediği disiplinler arası çalışma ilkesini esas alan; performansla kuramı akademik kriterlere uygun bir biçimde buluşturma hedefiyle nitelikli çalışmalar üretebilecek doktora adaylarına alan açma, onları yetkin öğretim elemanlarının rehberliğinde, disiplinlerinin muteber ve aranan akademisyenleri arasına sokma ve akademik dünyaya kazandırma misyonunu esas almaktadır. Bu misyon uyarınca zenginleştirilmiş tez/proje içeriklerinin üretilmesi, genişletilmiş bir perspektif ve farkındalık alanı yaratılması; açıklık, özgünlük, ve iletişimsellik gibi niteliklerin, ve hepsinden önemlisi, akademik etik bilincinin, bu çerçevede üretilecek her bir çalışmada belirgin bir yer tutması programın temel ilke ve hedefleri arasında öne çıkmaktadır.

Program Dili: Türkçe

Mezuniyet Koşulları: Bu programdan mezun olmak için;

 • Tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrencilerin
  • toplam 21 krediden az olmamak koşuluyla, en az 7 ders (en az ikisi program zorunlu olmak koşuluyla), 1 “Seminer” ve 1 “Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik” dersini başarı ile tamamlamaları,
  • yeterlik sınavını, tez önerisini, üç tez izleme raporunu başarı ile vermeleri,
  • yayın şartını sağlamaları,
  • tez savunmasından başarılı olmaları gerekir.

Tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrencilerin en az 240 AKTS kredisi alması gerekir. Öğrencilerin tüm derslerde en az BB derecesi ile başarılı olmaları ve Ağırlıklı Genel Not Ortalamalarının en az 3.0/4.00 olması gerekmektedir.

Derslerini tamamlayıp yeterlik aşamasına geçen öğrencilerin mezun olana kadar her dönem danışman öğretim üyeleri tarafından açılan “Uzmanlık Alan Dersi” ve “Doktora Tezi” derslerini seçmeleri gerekmektedir.

Doktora Yayın Şartı:

Enstitü programlarımızdan mezun olabilmek için gerekli olan yayın şartlarına ulaşmal için tıklayınız.

 

 

Programdaki

Zorunlu Dersler:

 

DERSİN KODU

DERSİN TÜRKÇE ADI

DERSİN İNGİLİZCE ADI

TÜRÜ

KREDİSİ

MSS6105

20. Yüzyıl Müziği 1

20th Century Music 1

ProgramZorunlu

3

MSS6104

Form Analizi

Form Analysis

ProgramZorunlu

3

MSS6116

Sahne Sanatları İçin Müzik Teorisi

Musical Theory for Performing Arts

Program Zorunlu

3

MSS5129

Sahne Sanatları Kuramı

Performing Arts Theory

Program Zorunlu

3

MSS5004 

Araştırma Yöntemleri Bilimsel Etik

Research Methods and Scientific Ethics

YÖK Zorunlu

2

MSS6001 

Seminer

Seminar

YÖK Zorunlu

0


 

Seçmeli Dersler:

 

DERSİN KODU

DERSİN TÜRKÇE ADI

DERSİN İNGİLİZCE ADI

KREDİSİ

MSS6101

Modernite Öncesi İslam Beden Kültürünün Epistemolojisi

Epistomology of Islam Body Culture Before Modernity

3

MSS6102

Batı Düşüncesinde  Beden

Body in the Western Thought

3

MSS6106

Kompozisyon 1

Composition 1

3

MSS6107

Türk Makam Müziği Tarihi

History of Turkish Maqam Music

3

MSS6108

Moderniteden Küreselliğe İslam Beden Kültürü

Islam Body Culture From Modernity to Globalization

3

MSS6110

Kompozisyon 2

Composition 2

3

MSS6111

Barok Müzik Türleri ve Biçimleri

Baroque Musical Styles and Forms

3

MSS6113

Elektronik Müzik için Arayüz Tasarımı

Interface Design for Electronic Music

3

MSS6114

Başlangıçtan Orta Seviyeye Enstrüman Öğretim Yöntemleri        

Instrument Teaching Methods From Beginner to Intermediate Level

3


 

Akademik Kadro:

 • Prof. Dr. Turan SAĞER
 • Prof. Dr. Ayrin ERSÖZ
 • Prof. Dr. Arda EDEN
 • Doç. Dr. Koray SAZLI
 • Doç. Dr. Emine Ceylan ÜNAL AKBULUT
 • Doç. Dr. Ebru AYATA
 • Doç. Aslıhan ERUZUN ÖZEL
 • Doç. Dr. M. Kemal KARAOSMANOĞLU
 • Doç. Sernaz DEMİREL TEMEL
 • Doç. Tan TEMEL
 • Dr. Öğr. Üyesi Çiğdem ERKEN
 • Dr.  Öğr. Üyesi Bülent ERGÜDEN
 • Dr. Öğr. Üyesi Ece Merve YÜCEER

 

Kimler başvurabilir?

Başvuru şartları (ALES, yabancı dil vs.) ve alan içi, alan dışı olarak başvurabilecek bölümlerin listesi her yarıyıl başvuru sürecinde başvuru sayfasında paylaşılmaktadır.

 

Derslerinin Yapılacağı Kampüs: Davutpaşa Kampüsü, Esenler

Program ile İlgili İrtibat Kurulacak Kişiler:

Ad-Soyad

E-posta

Telefon

Ögr.Gör. Bekir Şahin BALOĞLU

bekirsahinbaloglu@gmail.com