Sanatta Yeterlik Programı

Sanatta Yeterlik Programı

 

Ana Sanat Dalı: Sanat ve Tasarım

Programın Amacı: Sanatta Yeterlik Programı; Doktora Programının muadili olup Sanat alanında Akademik düzeyde özgün sanat faaliyetlerinin gerçekleştirilmesine yönelik bir programdır. Programın amacı; öğrencilerin İlgi duydukları sanat disiplinlerinde (Müzik, Sahne sanatları, Görsel sanatlar gibi), disiplinler arası veya genel olarak sanatta özgün çalışmalar gerçekleştirmelerine ve bu çalışmaları teorik yönden, sanat tarihi/literatürü içinde konumlandırabilmelerini sağlayacak bir zeminin eğitim sürecini sunmaktır. Bu süreç hem teorik hem de uygulamalı derslerle desteklenmektedir. Ayrıca uygun danışman hocalar desteğiyle araştırma, analiz etme ve projelendirme gibi gerekli yöntemler de bu sürece dâhildir.

Programın Dili: Türkçe

Mezuniyet Koşulları: Bu programdan mezun olmak için;

 • Tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrencilerin
  • toplam 21 krediden az olmamak koşuluyla, en az 7 ders (en az ikisi program zorunlu olmak koşuluyla), 1 “Seminer” ve 1 “Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik” dersini başarı ile tamamlamaları,
  • yeterlik sınavını, tez önerisini, üç tez izleme raporunu başarı ile vermeleri,
  • yayın şartını sağlamaları,
  • tez savunmasından başarılı olmaları gerekir.

Tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrencilerin en az 240 AKTS kredisi alması gerekir. Öğrencilerin tüm derslerde en az BB derecesi ile başarılı olmaları ve Ağırlıklı Genel Not Ortalamalarının en az 3.0/4.00 olması gerekmektedir.

Derslerini tamamlayıp yeterlik aşamasına geçen öğrencilerin mezun olana kadar her dönem danışman öğretim üyeleri tarafından açılan “Uzmanlık Alan Dersi” ve “Doktora Tezi” derslerini seçmeleri gerekmektedir.

Sanatta Yeterlik Yayın Şartı:

Enstitü programlarımızdan mezun olabilmek için gerekli olan yayın şartlarına ulaşmak için tıklayınız.

 

 

Programdaki

Zorunlu Dersler:

DERSİN KODU

DERSİN TÜRKÇE ADI

DERSİN İNGİLİZCE ADI

TÜRÜ

KREDİSİ

SAN6204

Atölye Çalışması

Workshop

Program Zorunlu

3

SAN6212

Uygulama Plastik Sanatlar-1

Uygulama – Plastik Sanatlar 1

Program Zorunlu

3

SAN6213

Uygulama Plastik Sanatlar-2

Uygulama - Plastik Sanatlar 2

Program Zorunlu

3

SAN5004

Araştırma Yöntemleri Bilimsel Etik

Research Methods and Scientific Ethics

YÖK Zorunlu

2

SAN6001

Seminer

Seminar

YÖK Zorunlu

0

 

Seçmeli Dersler:

DERSİN KODU

DERSİN TÜRKÇE ADI

DERSİN İNGİLİZCE ADI

KREDİSİ

SAN6201

Sanat Kuramları

Critical Art Theory

3

SAN6200

Tanıtım Fotoğrafı ve İletişim

Publicity Photography and Communication

3

 SAN6103

Deneysel Fotograf Atölyesi

Experimental photography studio

3

SAN6205

Türk Sanatı Tasarım Analizleri

Analyses of Turkish Art Design

3

SAN6202

Görsel Düşünme

Visual Thinking

3

SAN6203

Türkiye’de Çağdaş Sanat

Contemporary Art in Turkey

3

 SAN6209

Uygulama - Fotograf ve Video 1

Application - Photography & Video 1

3

SAN6210

Uygulama - Fotograf ve Video 2

Application - Photography & Video 2

3

SAN6216

Performans Videosu

Video Performance

3

SAN6000

Sanatta Yeterlik Eser Çalışması

Thesis Proficiency in Art

3

Akademik Kadro:

 • Prof. Dr. Turan SAĞER
 • Prof. İlhan ÖZKEÇECİ
 • Prof. Rıfat ŞAHİNER
 • Doç. Dr. Lütfü KAPLANOĞLU
 • Doç. Dr. Kader SÜRMELİ
 • Doç. Dilek TÜRKMENOĞLU
 • Doç. Dr. Atilla ATİK
 • Doç. Dr. Mehmet Emin KAHRAMAN
 • Doç. Dr. Seza SİNANLAR USLU
 • Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Şah MALTAŞ
 • Dr. Öğr. Üyesi Mehmet NUHOĞLU
 • Dr. Öğr. Üyesi Muammer Fevzioğlu BOZKURT
 • Dr. Öğr. Üyesi İsmail Erim GÜLAÇTI

Aday Tanıtım Dosyası (Dosya aşağıdaki sırayla hazırlanmalıdır.)

 1. Özgeçmiş Adayların lisansüstü programa katılma nedenlerini açıklayan kısa bir metin hazırlamaları gerekmektedir. Yazıya ek olarak lisansüstü eğitim sürecinde araştırılmak istenen konu da ana başlıklarıyla belirtmelidir, 
 2. Özgeçmiş (YÖK Formatlı)
 3. Yayınlanmış makaleler ve yazılar (Uluslararası ve Ulusal olarak gruplanacak)
 4. Düzenlenmiş etkinliklere ait belgeler ve davetiyeler (Sergi, Konser, Performans, Workshop)
 5. Üretilen Eserlerden görseller (isim, tarih, teknik, ölçü, süre… vs künye bilgileri yer almalıdır)
 6. Etkinliklerle ilgili medyada yayınlanmış haberler
 7. Yüksek Lisans Tezinin Kopyası (Sanatta Doktora ve Sanatta Yeterlilik programlarına başvuranlar için geçerlidir)

 

Kimler başvurabilir:

Başvuru şartları (ALES, yabancı dil vs.) ve alan içi, alan dışı olarak başvurabilecek bölümlerin listesi her yarıyıl başvuru sürecinde başvuru sayfasında paylaşılmaktadır.

 

 

 

Derslerinin Yapılacağı Kampüs: Davutpaşa Kampüsü, Esenler

Program ile İlgili İrtibat Kurulacak Kişiler:

Ad-Soyad

E-posta

Telefon

Prof. Dr. İlhan ÖZKEÇECİ

ilhanozkececi@gmail.com

0212 383 5015