Türkçe Eğitimi Doktora Programı

Türkçe Eğitimi Doktora Programı

 

Ana Bilim Dalı: Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi

Programın Amacı: Ülkemizdeki yükseköğretim kurumlarının Türkçe Eğitimi bölümlerinde alan uzmanı öğretim üyelerinin yetiştirilmesine ve bu ihtiyacın kapatılmasına katkıda bulunmak.

Lisans eğitimi sürecinde, alan uzmanı akademisyenler tarafından yetiştirilen Türkçe öğretmenleri, Temel Eğitimdeki Türkçe derslerinde daha başarılı olacaktır. Böylece, alanında uzman, iyi bir Türkçe eğitimi almış bireyler, okuma-dinleme-konuşma-yazma becerilerine yönelik öğretim yöntem ve tekniklerine hâkim, alanıyla ilgili ölçme, değerlendirme ve program geliştirmede donanımlı insanların yetiştirilmesinin önünü açmak.

Öğretmenlik mesleği bireyin kendisini yenilemesini, eğitim bilimleri ve teknolojileri alanlarındaki ilerlemeleri sürekli takip etmesini gerektiren bir meslektir. Açılması önerilen bu program, akademik kaygılar dışında lisansüstü eğitimlerine devam ederek, kendisini sürekli geliştirmeyi hedefleyen ilimizde ve çevre illerde bulunan Temel Eğitim okullarındaki Türkçe öğretmenlerinin ve ortaöğretimdeki Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenlerinin alanlarında uzman olmalarına olanak sağlamak.

Programın Dili: Türkçe

Mezuniyet Koşulları: Bu programdan mezun olmak için;

 • Tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrencilerin
  • toplam 21 krediden az olmamak koşuluyla, en az 7 ders (en az biri program zorunlu olmak koşuluyla), 1 “Seminer” ve 1 “Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik” dersini,
  • yeterlik sınavını, tez önerisini, üç tez izleme raporunu başarı ile vermeleri,
  • yayın şartını sağlamaları,
  • tez savunmasından başarılı olmaları gerekir.

Tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrencilerin en az 240 AKTS kredisi alması gerekir. Öğrencilerin tüm derslerde en az BB derecesi ile başarılı olmaları ve Ağırlıklı Genel Not Ortalamalarının en az 3.0/4.00 olması gerekmektedir.

Derslerini tamamlayıp yeterlik aşamasına geçen öğrencilerin mezun olana kadar her dönem danışman öğretim üyeleri tarafından açılan “Uzmanlık Alan Dersi” ve “Doktora Tezi” derslerini seçmeleri gerekmektedir.

Doktora Yayın Şartı:

Enstitü programlarımızdan mezun olabilmek için gerekli olan yayın şartlarına ulaşmal için tıklayınız.

 

Programdaki

Zorunlu Dersler:

DERSİN KODU

DERSİN TÜRKÇE ADI

DERSİN İNGİLİZCE ADI

TÜRÜ

KREDİSİ

SBT6105

Temel Dil Becerilerinin Geliştirilmesi ve Ölçülmesi

Development and Measurement of Basic Language Skills

Program Zorunlu

3

SBT6104

İleri Anlama Teknikleri: Okuma ve Dinleme Öğretimi

Advanced Instruction Techniques: Reading and Listening Teaching

Program Zorunlu

3

SBT5004

Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik

Research Methods and Scientific Ethics

YÖK Zorunlu

2

SBT6001

Seminer

Seminar

YÖK

Zorunlu

0

 

 

 

Seçmeli Dersler:

DERSİN KODU

DERSİN TÜRKÇE ADI

DERSİN İNGİLİZCE ADI

KREDİSİ

SBT6108

Bilimsel Araştırma Süreçleri ve Alan Araştırma Yöntemleri

Scientific Research Processes and Field Research Methods

3

SBT6109

Metindilbilim ve Türkçe Öğretimi

Text and Turkish Teaching

3

SBT6110

Nitel Araştırma Yöntemlerinde Veri Toplama Analizi

Data Collection and Analysis in Qualitative Research Methods

3

SBT6111

Yeni Okuryazarlıklar ve Türkçe Öğretimi

New Literacy and Turkish Language Teaching

3

SBT6114

Yabancı Dil Olarak Türkçenin Öğretim Yöntemleri

Teaching Methods of Turkish as a Foreign Language

3

 

Akademik Kadro:

 • Prof. Dr. Ali Fuat ARICI
 • Prof. Dr. M. Eyyüp SALLABAŞ
 • Prof. Dr. Bayram BAŞ
 • Doç. Dr. Celile Eren ÖKTEN
 • Doç. Dr. Mustafa BAŞARAN
 • Doç. Dr. Talat AYTAN
 • Doç. Dr. Üyesi Neslihan KARAKUŞ
 • Doç. Dr. Üyesi Hayrullah KAHYA

 

Kimler Başvurabilir?

Başvuru şartları (ALES, yabancı dil vs.) ve alan içi, alan dışı olarak başvurabilecek bölümlerin listesi her yarıyıl başvuru sürecinde başvuru sayfasında paylaşılmaktadır.

 

Derslerinin Yapılacağı Kampüs: Davutpaşa Kampüsü, Esenler

 

Program ile İlgili İrtibat Kurulacak Kişi:

Ad-Soyad

E-posta

Telefon

Prof. Dr. M. Eyyüp SALLABAŞ

sallabas@gmail.com

0212 383 4862

Arş. Gör. Osman TURHAN

osmtrhn@gmail.com

0212 383 4889

 

Programın yürütüldüğü anabilim dalı internet adresi:

https://sbt.yildiz.edu.tr/

Dönemlik ders programı, derslerin nerede ve nasıl gerçekleştirileceği, öğretim üyelerinin özgeçmişleri vb. eğitim-öğretimle ilgili detayları anabilim dalının sitesinden öğrenebilirsiniz.