Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Tezli Yüksek Lisans Programı

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Tezli Yüksek Lisans Programı

 

Ana Bilim Dalı: Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

Programın Amacı: YTÜ Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans programı öğrencileri Siyaset Bilimi'nin dört ana alanında (Karşılaştırmalı Siyaset, Uluslararası İlişkiler, Siyaset Kuramı ve Türk Siyaseti) zengin ve çok boyutlu bir bilgi birikimine sahip, alanlarında yetkin katkılarda bulunan üretken akademisyenler olarak yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Bu ana alanların yanı sıra öğrencilere Orta Doğu, Balkanlar ve Avrupa Siyaseti üzerine bölgesel uzmanlaşma imkanı da tanınmaktadır. Başta siyaset bilimi, tarih, hukuk, ekonomi, felsefe ve sosyoloji olmak üzere diğer disiplinlerle yakın ilişki içinde olan Program, sağlam bir sosyal bilimler formasyonu kazandırmaktadır.

Programa kabul edilen öğrenciler lisans düzeyinde aldıkları eğitimi derinleştirmek, araştırma ve akademik iletişim becerilerini geliştirmek üzere yüksek lisans derecesi için çalışırlar. Pek çok öğrenci için bu derece özel ya da kamu sektöründeki kariyerleri için önemli bir basamaktır. Diğer bazı öğrenciler için ise yüksek lisans derecesi doktora düzeyindeki akademik çalışmaları için bir temel oluşturur. Bu programdan yüksek lisans derecesi alan öğrenciler arzu ettikleri takdirde yurtdışında ve yurtiçindeki doktora programlarına başvurabilmektedirler.

Programın Dili: Türkçe

Mezuniyet Koşulları:  Bu programdan mezun olmak için öğrencilerin;

 • minimum 21 kredilik 7 ders (en az biri program zorunlu olmak koşuluyla), bir “Seminer” dersi, “Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik” dersi almaları,
 • yayın şartını sağlamaları,
 • tez çalışmalarını başarı ile savunmuş olmaları gerekir.

Tüm derslerden en az CB derecesi ile başarılı olmaları, minimum 120 AKTS kredisi almış ve Ağırlıklı Genel Not Ortalamasının en az 2.50/4.00 olması gerekmektedir.

Derslerini tamamlayıp tez aşamasına geçen öğrencilerin mezun olana kadar her dönem danışman öğretim üyeleri tarafından açılan “Uzmanlık Alan Dersi” ve “Yüksek Lisans Tezi” derslerini seçmeleri gerekmektedir.

Yüksek Lisans Yayın Şartı:

Enstitü programlarımızdan mezun olabilmek için gerekli olan yayın şartlarına ulaşmak için tıklayınız.

 

Programdaki

Zorunlu Dersler:

DERSİN KODU

DERSİN TÜRKÇE ADI

DERSİN İNGİLİZCE ADI

TÜRÜ

KREDİSİ

SBU5103

Uluslararası İlişkiler Kuramları ve Kuramsal Tartışmalar

Theories of International Relations and Theoratical Debates

Bölüm Zorunlu

3

SBU5115

Karşılaştırmalı Siyaset ve Tartışmalar

Comparative Politics and Debates

Bölüm Zorunlu

3

SBU5004

Araştırma Yöntemleri Bilimsel Etik

Research Methods and Scientific Ethics

YÖK Zorunlu

2

SBU5001

Seminer

Seminar

YÖK Zorunlu

0

Seçmeli Dersler:

DERSİN KODU

DERSİN TÜRKÇE ADI

DERSİN İNGİLİZCE ADI

KREDİSİ

SBU5100

Tarihsel ve Kuramsal Açıdan Militarizm

Militarism: Historical and Theoretical Perspectives

3

SBU5101

AB Ülkelerinde Politika, Politik Kültür ve Sosyal Hareketler

Politics, Political Culture and Social Movements in European Countries

3

SBU5102

Din ve Siyaset

Religion and Politics

3

SBU5104

Asya Politikaları ve Güvenliği

Asian Politics and Security

3

SBU5105

Avrupa'da Soğuk Savaş I

Cold War in Europe I

3

SBU5106

Avrupa'da Soğuk Savaş II

Cold War in Europe II

3

SBU5107

Kamu Hukuku

Public Law

3

SBU5108

Güvenlik Konusunda Güncel Tartışmalar

Currents Debates on Security

3

SBU5109

Uluslararası Politika

International Politics

3

SBU5110

Türk Siyasal Hayatında Güncel Konular

Current Issues of Turkish Political Life

3

SBU5111

Türk Dış Politikası

Turkish Foreign Policy

3

SBU5112

Türk Dış Politikası'nda Güncel Konular

Current Issues in Turkey’s Foreign Policy

3

SBU5113

Türkiye’de Sosyal Hareketler ve Siyaset (1960-1980)

Social Movements and Politics in Turkey (1960-1980)

3

SBU5114

Medya ve Siyaset

Media in Politics

3

SBU5116

Türkiye'de Azınlıklar

Minorities in Turkey

3

SBU5117

Türkiye ve Ortadoğu

Turkey and Middle East

3

SBU5118

Uluslararası ve Küresel Örgütler

International and Global Organizations

3

SBU5128

Türkiye'de Sivil Toplum ve Devlet

Civil Society and State in Turkey

3

SBU5119

Türk-Yunan İlişkileri

Turkish-Greek Relations

3

SBU5120

Rusya Tarihi

History of Russia

3

SBU5121

Kapitalizm ve İnsan

Capitalism and Human Being

3

SBU5122

Uluslararası Hukukta Güncel Sorunlar

Current Issues in the International Law

3

SBU5123

Balkanlar’da ve TR’de Osmanlı Geçmişi ve Kimlik Sorunu

Ottoman Past in the Balkans and Turkey, and the Question of Identity

3

SBU5124

Siyaset ve Toplumsal Değişme

Politics and Social Change

3

SBU5125

Türk Siyasal Hayatı

Turkish Political Life

3

SBU5126

Sosyal ve Politik Kuram

Social and Political Theory

3

SBU5129

Eleştirel Kuram ve Görsel Kültür

Critical Theory and Visual Culture

3

SBU5130

Amerikan Dış Politikası

US Foreign Policy

3

 

Akademik Kadro

 • Prof. Dr. Mehmet Akif OKUR
 • Prof. Dr. Esra DANACIOĞLU
 • Prof. Dr. Elçin MACAR
 • Prof. Dr. Cengiz ÇAĞLA
 • Prof. Dr. Mehmet HACISALİHOĞLU
 • Prof. Dr. Ester RUBEN
 • Doç. Dr. Çiğdem NAS
 • Doç. Dr. Fuat AKSU
 • Doç. Dr. Aslı DALDAL
 • Doç. Dr. Laçin İdil ÖZTIĞ
 • Doç. Dr.  Fulya MEMİŞOĞLU
 • Öğr. Gör. Dr. Türkan Ayda GÜRKAN
 • Arş. Gör. Dr. Ahmet CONKER
 • Arş. Gör. Dr. Abdurrahman Gümüş
 • Arş. Gör. Yetkin BAŞKAVAK
 • Arş. Gör. Elif BALİ
 • Arş. Gör. Elisabeth Elif PEKER
 • Arş. Gör. Mustafa ŞAHİN
 • Arş. Gör. Zeynep Büşra GÜRTEKİN

 

Kimler Başvurabilir?

Başvuru şartları (ALES, yabancı dil vs.) ve alan içi, alan dışı olarak başvurabilecek bölümlerin listesi her yarıyıl başvuru sürecinde başvuru sayfasında paylaşılmaktadır.

 

Derslerinin Yapılacağı Kampüs: Davutpaşa Kampüsü, Esenler

Program ile İlgili İrtibat Kurulacak Kişi:

Ad-Soyad

E-posta

Telefon

Öğr. Görevlisi Dr. Türkan Ayda Gürkan

ayda722@gmail.com

0212 383 67 31

 

Programın yürütüldüğü anabilim dalı internet adresi:

https://sbu.yildiz.edu.tr/

Dönemlik ders programı, derslerin nerede ve nasıl gerçekleştirileceği, öğretim üyelerinin özgeçmişleri vb. eğitim-öğretimle ilgili detayları anabilim dalının sitesinden öğrenebilirsiniz.