İşletme Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programı

İşletme Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programı

 

Ana Bilim Dalı: İşletme

Programın Amacı: İşletme Yönetimi Yüksek Lisans programının amacı, kurum içi, birimler arası ve kurumlar arası iletişim ve koordinasyona önem veren, analiz ve sentez yeteneği gelişmiş, interaktif bir eğitim sistemini olanaklı kılan, ileri teknolojileri her düzeyde kullanan, bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak evrensel verilere ulaşmayı ilke edinmiş araştırmacı yöneticiler yetiştirmektir.

Programın Dili: Türkçe

Mezuniyet Koşulları:  Bu programdan mezun olmak için öğrencilerin;

 • minimum 21 kredilik 7 ders (en az biri program zorunlu olmak koşuluyla), bir “Seminer” dersi, “Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik” dersi almaları,
 • yayın şartını sağlamaları,
 • tez çalışmalarını başarı ile savunmuş olmaları gerekir.

Tüm derslerden en az CB derecesi ile başarılı olmaları, minimum 120 AKTS kredisi almış ve Ağırlıklı Genel Not Ortalamasının en az 2.50/4.00 olması gerekmektedir.

Derslerini tamamlayıp tez aşamasına geçen öğrencilerin mezun olana kadar her dönem danışman öğretim üyeleri tarafından açılan “Uzmanlık Alan Dersi” ve “Yüksek Lisans Tezi” derslerini seçmeleri gerekmektedir.

Yüksek Lisans Yayın Şartı:

Enstitü programlarımızdan mezun olabilmek için gerekli olan yayın şartlarına ulaşmak için tıklayınız.

 

Programdaki

Zorunlu Dersler:

DERSİN KODU

DERSİN TÜRKÇE ADI

DERSİN İNGİLİZCE ADI

TÜRÜ

KREDİSİ

ISL5108

İşletmelerde Stratejik Yönetim

Strategic Management in Business

Bölüm Zorunlu

3

ISL5118

Pazarlama Planlaması

Marketing Planning

Bölüm Zorunlu

3

ISL5119

Çok Değişkenli İleri İstatistiksel Analiz

Multivariate Statistical Analysis

Bölüm Zorunlu

3

ISL5137

İKY.’de Organizasyonel Davranış

Organizational Behavior in HRM

Bölüm Zorunlu

3

ISL5138

Finansal Yönetim Teori Ve Uygulama

Financial Management Theory and Practice

Bölüm Zorunlu

3

ISL5139

İleri Pazarlama Araştırmaları

Advanced Marketing Research

Bölüm Zorunlu

3

ISL5140

İleri Yönetim Muhasebesi

Managerial Accounting

Bölüm Zorunlu

3

ISL5004

Araştırma Yöntemleri Bilimsel Etik

Research Methods and Scientific Ethics

YÖK Zorunlu

 

ISL5001

Seminer

Seminar

YÖK Zorunlu

0

Seçmeli Dersler:

DERSİN KODU

DERSİN TÜRKÇE ADI

DERSİN İNGİLİZCE ADI

KREDİSİ

ISL5100

Küresel Stratejik Yönetim

Global Strategic Management

3

ISL5101

Finansta Güncel Konular

Contemporary Issues in Finance

3

ISL5102

İşletmelerde Kurumsal Yönetim ve Sosyal Sorumluluk

Governance and Social Responsibility in Corporations

3

ISL5103

Türk Vergi Sistemi (İşletme Yönetimi)

Turkish Tax Law (Business Management)

3

ISL5104

Uluslar arası İşletme Yönetimi

International Business Management

3

ISL5105

İşletmelerde Halkla İlişkiler

Public Relations in Business

3

ISL5106

Pazarlamada Davranışsal Yaklaşım

Behavioural Marketing Concept

3

ISL5107

Endüstri Mühendisliği

Industrial Engineering

3

ISL5109

İşletmelerde Kalite Yönetimi

Quality Management in Business

3

ISL5110

Satış Yönetimi ve Teknikleri

Sales Management and Sales Techniques

3

ISL5111

KOBİ Yönetimi

Management of SMES

3

ISL5112

Liderlik ve Liderlik Yaklaşımları

Leadership and Leadership Approaches

3

ISL5113

Ücret ve Maaş Yönetimi

Compensation Management

3

ISL5114

İşletmelerde Proje Yönetimi ve Organizasyon

Project Management and Organization in Business

3

ISL5115

Ürün Geliştirme

Product Development

3

ISL5116

Yatırım Projeleri Değerlendirmesi

Investment Projects Evaluation

3

ISL5117

Bütünleşik Reklam Yönetimi

Integrated Advertising Management

3

ISL5120

Stok Yönetimi

Stock Management

3

ISL5121

Maliyet Muhasebesi (İşletme Yönetimi)

Cost Accounting

3

ISL5122

Finansal Kurumlar ve Piyasalar

Financial Institutions and Markets

3

ISL5123

Uluslararası Finans Teori ve Uygulama

International Finance Theory and Practice

3

ISL5124

Kantitatif Karar Teknikleri

Quantitative Decision Techniques

3

ISL5125

Sermaye Piyasası ve Analizleri

Analysis of Capital Markets

3

ISL5126

Yatırım Yönetimi

Investment Management

3

ISL5127

İleri Muhasebe Denetimi

Auditing

3

ISL5128

Toplam Kalite Yönetiminde Araçlar ve Teknikler

Materials and Techniques in Total Quality Management

3

ISL5129

Örgüt Kültürü

Organizational Culture

3

ISL5130

Lojistik Yönetimi

Logistics Management

3

ISL5131

İşletmelerde Girişimcilik

Entrepreneurship in Business

3

ISL5132

Optimizasyon Yöntemleri

Optimization Techniques

3

ISL5133

Örgütsel Davranışta Güncel Yaklaşımlar

Contemporary Issues in Organizational Behavior

3

ISL5134

Global Pazarlama Yönetimi

Global Marketing Management

3

ISL5135

İş Hukuku (İşletme Yönetimi)

Labour Law (Business Management)

3

ISL5136

İşletme Organizasyonu

Business Organization

3

 

Akademik Kadro:

 • Prof. Dr. Salih DURER
 • Prof. Dr. Halit KESKİN
 • Prof. Dr. Esin CAN
 • Prof. Dr. İbrahim KIRCOVA
 • Prof. Dr. Güler ARAS
 • Prof. Dr. Yonca GÜROL
 • Prof. Dr. Cemal ZEHİR
 • Prof. Dr. Nihat ERDOĞMUŞ
 • Prof. Dr. Selim AREN
 • Prof. Dr. Ali Ekber AKGÜN
 • Prof. Dr. Beyza AHLATÇIOĞLU ÖZKÖK
 • Prof. Dr. Halil Emre AKBAŞ
 • Prof. Dr. Arzu ÖZSÖZGÜN ÇALIŞKAN
 • Prof. Dr. Emel ESEN
 • Prof. Dr. Ceren ERDİN
 • Doç. Dr. Turhan ERKMEN
 • Doç. Dr. Pınar BÜYÜKBALCI
 • Doç. Dr. Yasemin BAL
 • Doç. Dr. Ebru ENGİNKAYA
 • Doç. Dr. Arzu KARAMAN AKGÜL
 • Doç. Dr. Serdar BOZKURT
 • Doç. Dr. Yasin ŞEHİTOĞLU
 • Doç. Dr. Murat ÇEMBERCİ
 • Doç. Dr. Özlem KUTLU FURTUNA
 • Doç. Dr. Ayşe DEMİRHAN
 • Dr. Öğr. Üyesi Sema AYDIN
 • Dr. Öğr. Üyesi Gökmen GÜNDOĞDU
 • Dr. Öğr. Üyesi Sadiye OKTAY
 • Dr. Öğr. Üyesi Esin ERTEMSİR
 • Dr. Öğr. Üyesi Tuğçe OZANSOY ÇADIRCI
 • Dr. Öğr. Üyesi Aygül TURAN
 • Dr. Öğr. Üyesi Hasan Ali KAPLAN
 • Dr. Öğr. Üyesi Büşra MÜCELDİLİ
 • Dr. Öğr. Üyesi Hayat AYAR ŞENTÜRK
 • Dr. Öğr. Üyesi Mehmet ÇAĞLAR
 • Öğr. Gör. Dr. Muhsin ASLAN
 • Arş. Gör. Dr. Seda CANİKLİ
 • Arş. Gör. Dr. Tuğba KARABOĞA
 • Arş. Gör. Dr. Gökhan ÖZKAYA
 • Arş. Gör. Sergül TÜRKOĞLU
 • Arş. Gör. Semih YILMAZER
 • Arş. Gör. Hatice Tuğba ETLİOĞLU
 • Arş. Gör. Selahaddin Şamil FİDAN
 • Arş. Gör. Ayşe Merve URFA
 • Arş. Gör. Zeynep AKSOY
 • Arş. Gör. Barış Can CANTÜRK
 • Arş. Gör. Serap AKTOGAN
 • Arş. Gör. Bertaç Şakir ŞAHİN
 • Arş. Gör. Ece ÖZER
 • Arş. Gör. Evrim HACIOĞLU KAZAK
 • Arş. Gör. Hatice NAYMAN
 • Arş. Gör. Perlin Naz CÖMERT
 • Arş. Gör. Munise Hayrun SAĞLAM
 • Arş. Gör. Tuğba ÖZBEK
 • Arş. Gör. Sümeyye Çiçek VURAL

 

Kimler Başvurabilir?

Başvuru şartları (ALES, yabancı dil vs.) ve alan içi, alan dışı olarak başvurabilecek bölümlerin listesi her yarıyıl başvuru sürecinde başvuru sayfasında paylaşılmaktadır.

 

Derslerinin Yapılacağı Kampüs: Davutpaşa Kampüsü, Esenler

 

Program ile İlgili İrtibat Kurulacak Kişiler:

Ad-Soyad

E-posta

Telefon

Prof. Dr. Emel ESEN

emeloz@yildiz.edu.tr

0212 383 67 20

Doç. Dr. Ayşe DEMİRHAN

aysed@yildiz.edu.tr

0212 383 67 24

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet ÇAĞLAR

mcaglar@yildiz.edu.tr

0212 383 67 25


 

Programın yürütüldüğü anabilim dalı internet adresi:

https://isl.yildiz.edu.tr/

Dönemlik ders programı, derslerin nerede ve nasıl gerçekleştirileceği, öğretim üyelerinin özgeçmişleri vb. eğitim-öğretimle ilgili detayları anabilim dalının sitesinden öğrenebilirsiniz.