İnovasyon, Girişimcilik ve Yönetim Yüksek Lisans Programı

İnovasyon, Girişimcilik ve Yönetim Yüksek Lisans Programı

 

Ana Bilim Dalı: İşletme

Programın Amacı: Bu programın amacı programı bitiren öğrencilerin aşağıda listelenen temel teorik bilgilere ve uygulamalı becerilere sahip olmasını sağlamaktır;

 • Kişisel ve kurumsal girişimcilik özellikleri hakkında bilgi sahibi olmak ve kurum içinde girişimcilik ve yenilikçilik ikliminin dinamiklerini ölçme ve iyileştirme tekniklerini kullanabilmek,
 • İş kurma, yatırım alternatifleri ve risk yönetimi konusunda bilgi ve fikir sahibi olmak,
 • Girişimcilik teorisi ile ilgili iktisat, finans ve yönetim teorileri ve temel kavramlara hâkim olmak,
 • Yaratıcı ve yenilikçi iş fikirleri geliştirme teknikleri hakkında farkındalık sahibi olmak ve ilgili uygulama süreçlerini yönetebilmek,
 • KOBI ve Büyük Ölçekli işletmelere yönelik temel işletmecilik konularına hâkim olarak orta ve üst düzey yöneticilik formasyonuna sahip olmak,
 • Büyüme yönetimi, kurumsallaşma, yönetişim ve markalaşma ile denetim konularında sistem oluşturulmasında aktif rol alabilecek donanıma sahip olmak,
 • Bilimsel (analitik ve bütünsel) düşünme ve problem çözme yeteneklerine sahip olmak,
 • Küresel ve ulusal kaynakları kullanabilecek stratejik düşünme yeteneğine, stratejik plan yapma ve stratejik yönetme becerisine sahip olmak.

Programın Dili: Türkçe

Mezuniyet Koşulları:  Bu programdan mezun olmak için öğrencilerin;

 • minimum 21 kredilik 7 ders (en az biri program zorunlu olmak koşuluyla), bir “Seminer” dersi, “Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik” dersi almaları,
 • yayın şartını sağlamaları,
 • tez çalışmalarını başarı ile savunmuş olmaları gerekir.

Tüm derslerden en az CB derecesi ile başarılı olmaları, minimum 120 AKTS kredisi almış ve Ağırlıklı Genel Not Ortalamasının en az 2.50/4.00 olması gerekmektedir.

Derslerini tamamlayıp tez aşamasına geçen öğrencilerin mezun olana kadar her dönem danışman öğretim üyeleri tarafından açılan “Uzmanlık Alan Dersi” ve “Yüksek Lisans Tezi” derslerini seçmeleri gerekmektedir.

Yüksek Lisans Yayın Şartı:

Enstitü programlarımızdan mezun olabilmek için gerekli olan yayın şartlarına ulaşmak için tıklayınız.

 

Programdaki

Zorunlu Dersler:

DERSİN KODU

DERSİN TÜRKÇE ADI

DERSİN İNGİLİZCE ADI

TÜRÜ

KREDİSİ

ISL5400

Girişim Yolculuğu 1

Journey of Entrepreneurship I

Program Zorunlu

3

ISL5405

Girişim Yolculuğu-2

Journey of Entrepreneurship II

Program Zorunlu

3

ISL5406

İnovasyon Yönetimi

Innovation Management

Program Zorunlu

3

ISL5407

Proje Yönetimi

Project Management

Program Zorunlu

3

ISL5004

Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik

Research Methods and Scientific Ethics

YÖK Zorunlu

 

ISL5001

Seminer

Seminar

YÖK Zorunlu

0

 

Seçmeli Dersler:

DERSİN KODU

DERSİN TÜRKÇE ADI

DERSİN İNGİLİZCE ADI

KREDİSİ

ISL5401

Günümüz İşletmelerin Yönetimi

Management of Today's Organizations

3

ISL5402

İnsan Kaynakları Yönetimi

Human Resource Management

3

ISL5403

İşletme Ekonomisi

Business Economics

3

ISL5204

Stratejik Yönetim

Strategic Management

3

ISL5309

Finansal Muhasebe

Financial Accounting

3

ISL5408

Risk Sermayesi ve Büyüme Finansmanı

Risk Capital and Financing of Growth

3

ISL5409

Uluslararası Pazarlama

International Marketing

3

ISL5404

Araştırma Yöntemleri

Research Methods

3

Akademik Kadro:

 • Prof. Dr. Salih DURER
 • Prof. Dr. Halit KESKİN
 • Prof. Dr. Esin CAN
 • Prof. Dr. İbrahim KIRCOVA
 • Prof. Dr. Güler ARAS
 • Prof. Dr. Yonca GÜROL
 • Prof. Dr. Cemal ZEHİR
 • Prof. Dr. Nihat ERDOĞMUŞ
 • Prof. Dr. Selim AREN
 • Prof. Dr. Ali Ekber AKGÜN
 • Prof. Dr. Beyza AHLATÇIOĞLU ÖZKÖK
 • Prof. Dr. Halil Emre AKBAŞ
 • Prof. Dr. Arzu ÖZSÖZGÜN ÇALIŞKAN
 • Prof. Dr. Emel ESEN
 • Prof. Dr. Ceren ERDİN
 • Doç. Dr. Turhan ERKMEN
 • Doç. Dr. Pınar BÜYÜKBALCI
 • Doç. Dr. Yasemin BAL
 • Doç. Dr. Ebru ENGİNKAYA
 • Doç. Dr. Arzu KARAMAN AKGÜL
 • Doç. Dr. Serdar BOZKURT
 • Doç. Dr. Yasin ŞEHİTOĞLU
 • Doç. Dr. Murat ÇEMBERCİ
 • Doç. Dr. Özlem KUTLU FURTUNA
 • Doç. Dr. Ayşe DEMİRHAN
 • Dr. Öğr. Üyesi Sema AYDIN
 • Dr. Öğr. Üyesi Gökmen GÜNDOĞDU
 • Dr. Öğr. Üyesi Sadiye OKTAY
 • Dr. Öğr. Üyesi Esin ERTEMSİR
 • Dr. Öğr. Üyesi Tuğçe OZANSOY ÇADIRCI
 • Dr. Öğr. Üyesi Aygül TURAN
 • Dr. Öğr. Üyesi Hasan Ali KAPLAN
 • Dr. Öğr. Üyesi Büşra MÜCELDİLİ
 • Dr. Öğr. Üyesi Hayat AYAR ŞENTÜRK
 • Dr. Öğr. Üyesi Mehmet ÇAĞLAR
 • Öğr. Gör. Dr. Muhsin ASLAN
 • Arş. Gör. Dr. Seda CANİKLİ
 • Arş. Gör. Dr. Tuğba KARABOĞA
 • Arş. Gör. Dr. Gökhan ÖZKAYA
 • Arş. Gör. Sergül TÜRKOĞLU
 • Arş. Gör. Semih YILMAZER
 • Arş. Gör. Hatice Tuğba ETLİOĞLU
 • Arş. Gör. Selahaddin Şamil FİDAN
 • Arş. Gör. Ayşe Merve URFA
 • Arş. Gör. Zeynep AKSOY
 • Arş. Gör. Barış Can CANTÜRK
 • Arş. Gör. Serap AKTOGAN
 • Arş. Gör. Bertaç Şakir ŞAHİN
 • Arş. Gör. Ece ÖZER
 • Arş. Gör. Evrim HACIOĞLU KAZAK
 • Arş. Gör. Hatice NAYMAN
 • Arş. Gör. Perlin Naz CÖMERT
 • Arş. Gör. Munise Hayrun SAĞLAM
 • Arş. Gör. Tuğba ÖZBEK
 • Arş. Gör. Sümeyye Çiçek VURAL

 

Kimler Başvurabilir?

Başvuru şartları (ALES, yabancı dil vs.) ve alan içi, alan dışı olarak başvurabilecek bölümlerin listesi her yarıyıl başvuru sürecinde başvuru sayfasında paylaşılmaktadır.

 

Derslerinin Yapılacağı Kampüs: Davutpaşa Kampüsü, Esenler

 

Program ile İlgili İrtibat Kurulacak Kişiler:

Ad-Soyad

E-posta

Telefon

Prof. Dr. Emel ESEN

emeloz@yildiz.edu.tr

0212 383 67 20

Doç. Dr. Ayşe DEMİRHAN

aysed@yildiz.edu.tr

0212 383 67 24

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet ÇAĞLAR

mcaglar@yildiz.edu.tr

0212 383 67 25


 

Programın yürütüldüğü anabilim dalı internet adresi:

https://isl.yildiz.edu.tr/

Dönemlik ders programı, derslerin nerede ve nasıl gerçekleştirileceği, öğretim üyelerinin özgeçmişleri vb. eğitim-öğretimle ilgili detayları anabilim dalının sitesinden öğrenebilirsiniz.