İnsan Kaynakları Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programı

İnsan Kaynakları Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programı

 

Ana Bilim Dalı: İşletme

Programın Amacı: Çağdaş yaklaşımları ve yeni bilimsel gelişmeleri meslek alanında uygulayabilen, insan kaynakları alanındaki problemlere ilişkin bilimsel verileri toplayıp analiz edebilen ve çözüm önerileri geliştiren insan kaynakları yöneticisi yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Programın Dili: Türkçe

Mezuniyet Koşulları:  Bu programdan mezun olmak için öğrencilerin;

 • minimum 21 kredilik 7 ders (en az biri program zorunlu olmak koşuluyla), bir “Seminer” dersi, “Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik” dersi almaları,
 • yayın şartını sağlamaları,
 • tez çalışmalarını başarı ile savunmuş olmaları gerekir.

Tüm derslerden en az CB derecesi ile başarılı olmaları, minimum 120 AKTS kredisi almış ve Ağırlıklı Genel Not Ortalamasının en az 2.50/4.00 olması gerekmektedir.

Derslerini tamamlayıp tez aşamasına geçen öğrencilerin mezun olana kadar her dönem danışman öğretim üyeleri tarafından açılan “Uzmanlık Alan Dersi” ve “Yüksek Lisans Tezi” derslerini seçmeleri gerekmektedir.

Yüksek Lisans Yayın Şartı:

Enstitü programlarımızdan mezun olabilmek için gerekli olan yayın şartlarına ulaşmak için tıklayınız.

 

 Programdaki

Zorunlu Dersler:

DERSİN KODU

DERSİN TÜRKÇE ADI

DERSİN İNGİLİZCE ADI

TÜRÜ

KREDİSİ

ISL5204

Stratejik Yönetim

Strategic Management

Program Zorunlu

3

ISL5205

İşletmelerde Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi

Strategic Human Resource Management in Business

Program Zorunlu

3

ISL5206

Kariyer Yönetimi

Career Management

Program Zorunlu

3

ISL5218

Organizasyonel Davranış

Organizational Behavior

Program Zorunlu

3

ISL5004

Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik

Research Methods and Scientific Ethics

YÖK Zorunlu

2

ISL5001

Seminer

Seminar

YÖK Zorunlu

0

 

Seçmeli Dersler:

DERSİN KODU

DERSİN TÜRKÇE ADI

DERSİN İNGİLİZCE ADI

KREDİSİ

ISL5200

Performans Değerleme

Performance Appraisal

3

ISL5201

Ücret Yönetimi

Compensation Management

3

ISL5202

İnsan Kaynaklarının Eğitim ve Gelişimi

Training and Development of HR

3

ISL5203

Uluslararası Yönetim

International Management

3

ISL5207

Mülakat Teknikleri

Interview Techniques

3

ISL5208

Toplam Kalite Yönetimi

Total Quality Management

3

ISL5209

Çok Değişkenli İstatistiksel Analiz Yöntemleri

Multivariate Statistical Analysis

3

ISL5210

Uluslararası İnsan Kaynakları Yönetimi

International Human Resource Management

3

ISL5211

Stres ve Stres Yönetimi

Stress and Stress Management

3

ISL5212

Öğrenen Organizasyonlar

Learning Organizations

3

ISL5213

Pozitif Örgütsel Davranış

Positive Organizational Behavior

3

ISL5214

İnsan Kaynakları Planlaması

Human Resource Planning

3

ISL5215

Sosyal Güvenlik Hukuku

Social Security Law

3

ISL5216

İşletme Yönetimi

Business Management

3

ISL5135

İş Hukuku (İnsan Kaynakları)

Labour Law (Human Resources)

3

 

Akademik Kadro:

 • Prof. Dr. Salih DURER
 • Prof. Dr. Halit KESKİN
 • Prof. Dr. Esin CAN
 • Prof. Dr. İbrahim KIRCOVA
 • Prof. Dr. Güler ARAS
 • Prof. Dr. Yonca GÜROL
 • Prof. Dr. Cemal ZEHİR
 • Prof. Dr. Nihat ERDOĞMUŞ
 • Prof. Dr. Selim AREN
 • Prof. Dr. Ali Ekber AKGÜN
 • Prof. Dr. Beyza AHLATÇIOĞLU ÖZKÖK
 • Prof. Dr. Halil Emre AKBAŞ
 • Prof. Dr. Arzu ÖZSÖZGÜN ÇALIŞKAN
 • Prof. Dr. Emel ESEN
 • Prof. Dr. Ceren ERDİN
 • Doç. Dr. Turhan ERKMEN
 • Doç. Dr. Pınar BÜYÜKBALCI
 • Doç. Dr. Yasemin BAL
 • Doç. Dr. Ebru ENGİNKAYA
 • Doç. Dr. Arzu KARAMAN AKGÜL
 • Doç. Dr. Serdar BOZKURT
 • Doç. Dr. Yasin ŞEHİTOĞLU
 • Doç. Dr. Murat ÇEMBERCİ
 • Doç. Dr. Özlem KUTLU FURTUNA
 • Doç. Dr. Ayşe DEMİRHAN
 • Dr. Öğr. Üyesi Sema AYDIN
 • Dr. Öğr. Üyesi Gökmen GÜNDOĞDU
 • Dr. Öğr. Üyesi Sadiye OKTAY
 • Dr. Öğr. Üyesi Esin ERTEMSİR
 • Dr. Öğr. Üyesi Tuğçe OZANSOY ÇADIRCI
 • Dr. Öğr. Üyesi Aygül TURAN
 • Dr. Öğr. Üyesi Hasan Ali KAPLAN
 • Dr. Öğr. Üyesi Büşra MÜCELDİLİ
 • Dr. Öğr. Üyesi Hayat AYAR ŞENTÜRK
 • Dr. Öğr. Üyesi Mehmet ÇAĞLAR
 • Öğr. Gör. Dr. Muhsin ASLAN
 • Arş. Gör. Dr. Seda CANİKLİ
 • Arş. Gör. Dr. Tuğba KARABOĞA
 • Arş. Gör. Dr. Gökhan ÖZKAYA
 • Arş. Gör. Sergül TÜRKOĞLU
 • Arş. Gör. Semih YILMAZER
 • Arş. Gör. Hatice Tuğba ETLİOĞLU
 • Arş. Gör. Selahaddin Şamil FİDAN
 • Arş. Gör. Ayşe Merve URFA
 • Arş. Gör. Zeynep AKSOY
 • Arş. Gör. Barış Can CANTÜRK
 • Arş. Gör. Serap AKTOGAN
 • Arş. Gör. Bertaç Şakir ŞAHİN
 • Arş. Gör. Ece ÖZER
 • Arş. Gör. Evrim HACIOĞLU KAZAK
 • Arş. Gör. Hatice NAYMAN
 • Arş. Gör. Perlin Naz CÖMERT
 • Arş. Gör. Munise Hayrun SAĞLAM
 • Arş. Gör. Tuğba ÖZBEK
 • Arş. Gör. Sümeyye Çiçek VURAL

 

Kimler Başvurabilir?

Başvuru şartları (ALES, yabancı dil vs.) ve alan içi, alan dışı olarak başvurabilecek bölümlerin listesi her yarıyıl başvuru sürecinde başvuru sayfasında paylaşılmaktadır.

 

Derslerinin Yapılacağı Kampüs: Davutpaşa Kampüsü, Esenler

 

Program ile İlgili İrtibat Kurulacak Kişiler:

Ad-Soyad

E-posta

Telefon

Prof. Dr. Emel ESEN

emeloz@yildiz.edu.tr

0212 383 67 20

Doç. Dr. Ayşe DEMİRHAN

aysed@yildiz.edu.tr

0212 383 67 24

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet ÇAĞLAR

mcaglar@yildiz.edu.tr

0212 383 67 25


 

Programın yürütüldüğü anabilim dalı internet adresi:

https://isl.yildiz.edu.tr/

Dönemlik ders programı, derslerin nerede ve nasıl gerçekleştirileceği, öğretim üyelerinin özgeçmişleri vb. eğitim-öğretimle ilgili detayları anabilim dalının sitesinden öğrenebilirsiniz.